Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.1m FM

Stalin gor comeback i ostra ukraina

opinion

Yale University Press, Man kan verkligen undra varför Putin har tagit alla dessa djärva — dumdristiga skulle man kunna säga — initiativ under senare år. Ockupationen av Krim, insatsen i Syrien, inmarschen i östra Ukraina, och, nu senast WADAs rapport om systematiskt, statskontrollerat fiffel med dopingkontroller inom olika idrotter.

Tanken att man kan komma undan med det som förefaller oss uppenbara lögner och fräckhet? Visst, Ryssland har  snubblat fram från kris till kris i över år världskrig, revolution, inbördeskrig, utrensningar, GULAG och mord på miljontals medborgare, världskrig, kallt krig, krig i Afghanistan, Tjetjenien, Georgien, Tjetjenien igenGorbachevs reformer, Yeltsins liberalisering, sanktionermen vad är det för idéer om nationen som frodas i ett sådant hinderlopp? Vilket slag av nationalism är det?

Charles Clover, tidigare byråchef för Financial Times Moskvakontor, och numera dess korrespondent i Kina, har grävt djupt och spårat bakgrund och framväxt av denna nya nationalism som gjort Putin så populär i dagens Ryssland.

Han börjar som sig bör med Putin som i sitt årliga linjetal till ledamöterna i rådsförsamlingen i december St George-salen i Kremlc. Fritt översatt från Clovers översättning. De flesta åhörarna fäste sig nog inte vid ordet i spärrad stil — passionarnost — men de initierade eliten fick en stark signal. Passionarnost står för obrottslig lojalitet mot ledningen som därmed kan styra med vaga signaler. Till folket signaleras genom media som är alltmer statskontrollerade och besjälade av idén om Rysslands storhet genom lidandet.

Lev Gumilev satt i Gulag "Stalin gor comeback i ostra ukraina" gånger en för pappa och en för mamma, sa han. Han hade verkligen två illustra föräldrar; pappa Nikolaj och mamma Anna Akhmatova var talets mest framstående poeter. År blev fadern arresterad som fiende till staten, förhörd och avrättad. Detta innebar att 9-årige Lev blev trakasserad i skolan som son till en landsförrädare.

Flytt till Leningrad hjälpte inte; angavs han av en studiekamrat för att ha talat illa om Stalin och erkände under tortyr att Stalin gor comeback i ostra ukraina hade skett och sändes till Gulag. Då hade han ändå haft tur med systemets nycker. Leningradpolitikern Kirov, sedermera mördad, hade beklagat sig över den dåliga standarden på historieundervisningen i skolan. Marxismen gick inte riktigt hem hos skolbarnen utan borde kompletteras med en stor dos nationalism. Detta öppnade för att Lev Gumilev blev antagen för att studera historia vid universitetet.

Men så blev han alltså arresterad igen. Akhmatova vädjade utan framgång till Stalin. Gumilev sändes norrut för att arbeta vid VitaHavs-kanalen.

AMERIKANSK FÖRFATTARE OCH PROFESSOR

Ville säkerhetspolisen ha en hållhake på Akhmatova? Incidenten illustrerar livets nyckfullhet under Stalins diktatur. Att ge allt för gruppen i de vidrigaste omständigheter — överfört till nationen i kris — det är detta som skall göra Ryssland stort igen! I Gulag gäller det att överleva. Gumilev, historikern med stäppernas folk som specialitet, fäste sig vid två saker. Han funderade över hur det kom sig att dessa stäppfolk Skyterna, Xiongnu, Hunnerna, Turkarna, Khitai, Tunguter, Mongolerprimitiva nomader, mobiliserar kraft, sveper in från stäpperna och plundrar rika kungadömen i väst för att sedan åter försvinna in i den historiska dimman?

Dessutom observerade han att fångarna i GULAG klarade sin överlevnad genom att sluta sig samman i grupper av som med obrottslig lojalitet hjälper varandra. Vad är det för mekanismer? Gumilev trodde säkert Stalin gor comeback i ostra ukraina han hölls i fångenskap som gisslan för sin mor en gång för far, en gång för mor. Men så skedde undret vid den tjugonde partikongressen där Khrushchev i ett hemligt tal fördömde Stalin.

I tövädret som följde blev Gumilev fri. Tövädret och toleransen under Khrushchev blev emellertid inte långvarig. När han ersattes av Brezhnev markerades en striktare hållning till demokratiska tendenser av processen mot Daniel och Sinyavski, som hade publicerat utomlands.

En av få eftergifter mot de nya strömningarna som reformerna initierat var emellertid den till nationalism. Denna energi började sedan avta så snart nationen bildats Clover,s. Gumilev var en framstående föreläsare fullsatta hus när han undervisademen han var akademiskt kontroversiell spekulativa moment i stället för evidens.

All censur av nationalistiska intellektuella avskaffades. Clover antar att detta hade ett samband med framväxten av polska Solidarnosc och med motgångarna i Afghanistan. Gumilev publicerade en omtolkning av hur det slaget vanns och vem den egentlige motståndaren var. Två år senare dog både Brezhnev och Suslov, de intellektuella nationalisternas beskyddare.

Ekonomin behövde verkligen reformeras och oron i olika landsdelar hade ökat. Hans vältalighet, hans celebra föräldrar och hans lidande i Gulag gjorde honom emellertid till en av perestroikas hjältar. Centralkommittén ingrep till förmån för hans manuskript och Gumilev  blev hyllad genom mängder av intervjuer under de sista åren av sitt liv. Clover påpekar att det förhållandet att Sovjetunionen sönderföll, inte enligt nationell ethnoi utan efter politisk ändamålsenlighet, är en indikation på att Stalin gor comeback i ostra ukraina reella inflytande var begränsat.

Clover inleder del 3 av sin bok med en redogörelse för uppkomsten av mysticism och upptagenhet med det ockulta som frodades i talsgenerationen. Golovin prydde sin vägg med en Hitler-poster. Man fann efterhand sitt tillhåll i en dacha i Klyazma. Hans namn var Alexander Dugin. Han har varit en mycket aktiv ideolog under Putins tid.

Dugin, föddhade en problemfylld uppväxt, i ständig opposition mot sin frånvarande far, som hade en hög position i säkerhetstjänsten.

Personuppgiftspolicy

Han hade alltid sin gitarr med sig och gillade att uppträda, läste mycket och utvecklade en non-konformistisk persona. Sievers var tysk nazist utnämnd av Himmler att leda studiet av ockulta fenomen och hängdes efter Nürnberg-rättegångarna.

Ständigt provocerande tog det inte lång tid innan Dugin haffades av KGB. Han hämtades hemma och samtidigt beslagtogs ett arkiv av Mamleevs skrifter, som anförtrotts Dugin.

Hans mor kallades också till förhör och hans faders karriär fick ett snabbt slut då han flyttades över till Tullverket. Dugin själv fick nu försörja sig med städjobb. Pamyat attraherade oförargliga intellektuella. Vasilyev hade nyligen hållit ett tal vid Moskvas kulturcenter där han anklagade flera, bl. Han ansågs vara fascist. När "Stalin gor comeback i ostra ukraina" blev medlem av Pamyat visade det snart att ingen var så väl insatt i fascistisk litteratur som Dugin. Han märkte dock att det var KGB-folk närvarande på alla mötena.

Pamyat var den första politiska organisationen i Sovjet vid sidan av kommunist-partiet. Den tilläts verka trots att dess program innehöll krav på återuppbyggnad av Kristus-Frälsaren-katedralen i Moskva, helgonförklaring av Nikolaj II, förbud mot kommunistisk ideologi och antireligiös propaganda.

Pamyat var visserligen en samling tokstollar under KGBs kontroll, men man visade att nationalismen kunde mobilisera massorna. En som iakttog detta med intresse var Yeltsin, som kallats till Moskva från Sverdlovsk för att ta rollen som stadens borgmästare även om den titeln inte fanns. Yeltsin började snart utmana Gorbachev. Han var en mästare i att bygga koalitioner och knöt sig till de väst-orienterade liberalerna t. Tillfället kom i valet där 38 av kommunistpartiets generalsekreterare på provinsnivå förlorade.

En ideologisk nyinriktning krävdes: Även Zhirinovsky, ledaren för LDPR, visade stort intresse för Pamyats attraktionsförmåga och kopierade Vasilyevs retorik galenskaper i sina tal. Han råkar ju ofta i handgemäng med politiska motståndare även i Duman, men i hans fall är galenskapen bara för publik konsumtion, hävdar Clover, som fann honom analytisk och förnuftig i samtal. Den gick inte så bra, men av större intresse är två böcker som Dugin gav ut året innan.

Framförallt träffade Stalin gor comeback i ostra ukraina i Paris sin gamla idol från beatnik-tiden Yuri Mamleev, som nu undervisade där efter att ha misslyckats vid Cornell. Mamleev tog initiativ till att introducera Dugin hos sin gamle vän Prokhanov som numera var propagandist för militären.

Detta ledde till en ny karriärinriktning för Dugin.

Dagens Nyheter

En desillusionerad militärledning ansåg sig sviken av politikerna i samband med misslyckandet i Afghanistan och började bli övertygad om att de enda motmedlen mot den framvällande demokrativågen var icke-demokratiska. Parlamentet gillade inte det och röstade för att väcka riksrättsåtal mot Yeltsin det kom till skottlossning i början av oktober men Yeltsin segrade. Man började använda opinionsundersökningar för att få en bild av vilken presidentkandidat som hade störst chans att nå folket.

Resultatet blev att man sökte Stalin gor comeback i ostra ukraina kandidat, som inte säger så mycket, men handlar kraftfullt. Militärledningen befann sig under Yeltsin i ett ideologiskt vakuum.

Det var här som Dugin började konstruera en ny hybridideologi. Den nämnde franske höger-filosofen de Benoist bjöds in att tala till generalerna. Generalerna insåg att Ryssland inte egentligen var besegrat av västliga konspirationer.

Den fungerade som ett slags psykoterapi för militärledningen. USA återupprättades som den verkliga fienden. Inriktningen var att Ryssland skulle söka dominans på land och överlåta havet till Väst. En ny axel mellan Tyskland en ekonomisk gigant, men politisk dvärg och Ryssland en politisk gigant, men ekonomisk dvärg är önskvärd. Boken hade stort inflytande på tänkandet framöver. Nu sviktade Yeltsins hälsa och han var angelägen om att utse sin egen efterträdare.

En underskattad effekt av öppningen mot väst under Yeltsin var att man börjat använda vetenskapliga metoder opinionsundersökningar för att pejla folkdjupen när det gällde att få en bild av vilken presidentkandidat som hade störst chans att nå ut till folket.

Putin hade gått direkt Stalin gor comeback i ostra ukraina juridikstudier till KGB, varit stationerad "Stalin gor comeback i ostra ukraina" Dresden, men inte kommit någon vart i sin karriär muren föll ju.

Han gick över till politiken och bistod borgmästaren Sobchak i St Petersburg. När denne förlorat i val inbjöds Putin till Kreml och blev utnämnd till chef för FSB säkerhetspolisen. Han var nu en av kandidater. Clover antyder att Putin låg bakom den video-sekvens som, på nationell TV, visade allmänne åklagaren Yury Skuratov i en genant situation på ett hotellrum med galanta damer. Ockupationen av Krim, insatsen i Syrien, inmarschen i östra Ukraina, och, för att ha talat illa om Stalin och erkände under tortyr att så hade skett och sändes till Gulag.

till nationen i kris – det är detta som skall göra Ryssland stort igen! . Men hans ”comeback” skedde redan den 4 februari då han. Vi vet idag att Stalin var i högsta grad medskyldig till krigsutbrottet.

Krim och invaderade östra Ukraina så har historien blivit politiskt brännhett. dessutom är det comeback för Jimmie Åkesson efter en lång sjukskrivning. Liselotte om att springa för livet: "Löpningen gör mig till en bättre människa". Det är dags att Finland gör detsamma, skriver Patrik Gayer. vi Vänskaps- samarbets- och biståndsavtalet (VSB) med Stalins Sovjetunion.

VSB-retoriken gör en comeback. Problemet är naturligtvis att Ryssland idag olagligt annekterat Krimhalvön och bedriver ett de facto aggressionskrig i östra Ukraina.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde