Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.1m FM

Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar

opinion

Hemsjöbon Manne Johansson pendlar varje dag Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar tåg till och från jobbet i Skövde. Han bloggar den här veckan om hur det är att vara regionpendlare — något som blivit jobbigare det senaste året. Nu är det alltså dags att på allvar börja påverka hur vi vill resa från och med i mitten av december Västtrafik hade, enligt uppgift, inga direkta synpunkter på års tågplan och med luftledningsbytet så gick det som det gick.

Jag anser att alla måste hjälpa till att rädda regionalpendlingen inom Västra Götalands län. Insatser behövs från Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Alingsås kommun med flera, men även av oss vi regionpendlare. Västra Götalandsregionen är kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland och bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt.

Den arbetsuppgiften gäller tydligen inte kollektivtrafiken på Västra Stambanan om man se hur tandlöst man agerar visa sin operatör, Västtrafik. Enligt Länsstyrelsens instruktion ska länsstyrelsen arbeta med regional tillväxt och infrastrukturplanering.

Länsstyrelsen ska dessutom underlätta för ett hållbart samhälle med bra villkor för företagen. Hur rimmar detta med nedmonteringen av möjligheten till regional pendling med tåg? Svara på det den som kan. I Göteborgsregionen finns det en långsiktig strategi för kollektivtrafiken som kallas för K Målet med K är att år ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken ha ökat till 40 procent.

Alingsås kommun har även en egen lokal K, som ligger till grund för utvecklingen och de initiativ som tagits för kollektivtrafiken. Vi får hoppas att de som bestämmer tar sitt förnuft tillfånga och ser till att Västra Götalandsregionen blir en dynamisk region där du utan problem kan röra dig mellan arbete och bostad, utan att ge avkall på den goda livskvalitet det innebär att kunna bo och arbeta här. Klockan får inte vara slagen för oss regionpendlare! En faktor som är viktig när man arbetspendlar är tillgängligheten, alltså hur ofta kollektivtrafiken går från hemorten till arbetsorten.

Det kallas för turtäthet på finare språk. I vårt län är det inpendlingen till Göteborg som har den största turtätheten. Åker du med Västtågen från Alingsås till Göteborg under morgonrusningen så kan du välja att åka varje kvart eller varje halvtimma. Åker du med Västtrafik från Borås till Göteborg under morgonrusningen är valfriheten ännu större, buss nr går var tionde minut. Hur är det då med turtätheten mellan Alingsås och Skövde på vardagsmornarna?

Såhär ser tidtabellen för ut under morgonrusningen. Tabellen ska läsas såhär, mellan de första två avgångarna från Alingsås är turtätheten 1 timma och 38 minuter. Generellt ligger turtätheten på ca en timma och det gäller alltså vid inomregional pendling på en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Visst är det konstigt, att det då finns så få tåg som vi kan använda.

Det går i och för sig inte att jämföra med minuterstrafiken från Borås. Där är resandeunderlaget betydligt större. Den glesa turtätheten på Västra stambanan kan ju trots det inte stå i proportion till resandeunderlaget. Vi är ju faktiskt ca resenärer som pendlar på banan mellan Göteborg och Töreboda varje dag. Jag anser att det Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar borde vara halvtimmestrafik inom regionen vid rusningstrafiken morgon och eftermiddag.

Vilka är det då som reser mellan Alingsås och Skövde? Jag får känslan av att det är personer som har möjlighet att styra sina arbetstider i stor utsträckning. Till exempel banktjänstemän, läkare, journalister, polistjänstemän etc. Då skulle man säkert vara tvungen att spendera en stor del av sin vakna tid med att arbetspendla och arbeta. Att vara småbarnsförälder och pendla mellan orterna skulle säkert också innebära en stor ansträngning.

Nu har arbetet med att byta luftledning inklusive stolpar mellan Falköping och Skövde startat. Ett sätt att utöva makt är att undanhålla information före beslut och i en förhandling ställa motparten inför fullbordat faktum samt hänvisa till tidsbrist.

Motparten har därmed liten möjlighet att påverka slutresultatet. Denne hinner inte sätta sej in i frågeställningen och hinner inte vara tillräckligt påläst inför förhandlingen. Så kanske det gick till när Västtrafik i princip helt ensam fick ta konsekvenserna av luftledningsbytet.

Trafikverket kommer där att byta ledningen och stolparna mellan vecka 2 och Under dessa veckor kommer två tredjedelar av Västtrafiks tågavgångar mellan Falköping och Skövde, att ersättas med buss medan snabbtågen till och från Stockholm får rulla på som vanligt. Västtrafik har tydligen överklagat beslutet till Transportstyrelsen.

Men tidtabellen ligger ju fast och något beslut kommer väl inte innan luftledningsbytet är färdigt. Därmed får vi regionpendlare ökad restid med minst 20 minuter ifall vi väljer avgångar där tågen är inställda mellan Falköping och Skövde. En ytterligare förlängning av restiden jämfört med för bara ett år sedan. Nu är den uppe i cirka en och Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar halv timma, som ska jämföras med cirka 40 minuter om vi alingsåsare skulle få behålla avgången med SJ snabbtåg till Skövde som gick från Alingsås Det är under en övergångsperiod ja, men under 36 veckor vilket i värsta fall motsvarar arbetsdagar.

SJ vill köra tåg i...

Det handlar om makt. Makt att kunna driva igenom sina beslut på ett sådant sätt Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar det blir som man har planerat redan från början. Makt kan användas på många olika sätt. Det mest klassiska är att ställa olika parter motvarandra, alltså att härska genom att söndra.

Man kan också inför en förhandling undanhålla information för att på så sätt ställa motparten inför fullbordat faktum. Ett tredje sätt är att vid förhandlingens start inleda med ett, för motparten, negativt utgångsläge som vid förhandlingens slut har anpassats till ett mindre negativt resultat.

Hur situationen var innan förhandlingen inleddes kan ju då ha fallit glömska eller uppfattas som ett ouppnåeligt idealtillstånd. Det kan ju tyckas att man har lyckats att förbättra sina positioner.

Fler nyheter

Att slutresultatet fortfarande inte är gynnsamt för de som berörs av resultatet kanske inte är så viktigt. Det kan vara orsaken till resultatet blev som det blev för Alingsås kommun, när man under sommaren uppvaktade SJ inför tidtabellbytet i december samma år.

Antalet avgångar med SJ snabbtåg före tidtabellbytet var 14 stycken. SJs utgångsläge inför förändringen var att bara 2 till 3 snabbtåg skulle stanna i Alingsås.

Satsningen beräknas kosta cirka 30...

Kommunen lyckades få SJ att låta ytterligare två tåg skulle stanna enligt den nya tidtabellen. Man hade alltså lyckats att få SJ att nästan fördubbla antalet avgångar. Såhär skrev kommunen i ett pressmeddelande: Vi har fått positiv respons från både SJ och MTR Express och satt Alingsås på kartan hos de stora operatörerna på Västra stambanan genom vårt arbete i frågan. Det visar vikten av att jobba tillsammans för att ta fram konstruktiva förslag.

Nu hoppas vi att Trafikverket tar till sig Alingsås synpunkter, säger chefen för Hållbar tillväxt och näringsliv i Alingsås kommun. I verkligheten blev det dock så att det bara blev 3 avgångar med SJ snabbtåg som stannar i Alingsås och som går att utnyttja för regional pendling.

Dessa tre tåg stannar även i Skövde. Man är framme Ganska bra tider ifall man jobbar i Skövde. Tyvärr går det inget snabbtåg tillbaka på eftermiddagen. Det enda snabbtåg som "Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar" från Stockholm via Skövde, Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar i Alingsås MTR Express kommer nog inte heller att göra några stopp i Alingsås under Jag antar att de försämrade möjligheterna att resa med tåg från Alingsås, både inom vårt län men även till Stockholm, har påverkat resultatet negativt.

Möjligheten till att denna satsning blir lönsam får anses som god. SJ har känt konkurrensen och har därför dragit in flertalet stopp på mellanliggande stationer. SJ är ett statligt bolag och har stora krav på avkastning gentemot sin huvudman, svenska staten.

Att tro att SJ skulle ta samhällsekonomiska hänsyn är orealistiskt. Däremot är det underligt att staten, läs Sveriges regering inte kan ta sådana hänsyn genom att minska avkastningskraven på sitt bolag. Att inte Trafikverket heller tar sådana hänsyn i större utsträckning förefaller ännu underligare.

Det står ju i verkets instruktioner. Trafikverkets verksamhet drivs i väldigt stor utsträckning av skattemedel.

Staten har också plöjt ner mycket kapital i infrastrukturanläggningen, trots att dess status för närvarande är mycket dålig. Egentligen sponsrar vi skattebetalare snabbtågoperatörernas lönsamhetsmål utan att vi i vårt län får någon fördel av det. Det är en underlig ekvation. Jag står på perrongen på Alingsås station och väntar på regionaltåget som ska gå Det är dubbeldäckaren från Göteborg som ska vara framme i Skövde Det första stoppet på vår färd är Vårgårda.

Där står tåget extra ungefär 5 minuter för att ett SJ Snabbtåg, ibland två som är prioriteradeska åka förbi.

Den stora satsning på snabbtåg...

Oftast säjer lokföraren ingenting alls. Som sagt stoppet varar i ca 5 minuter, ungefär lika lång tid det skulle ta för snabbtåget att göra ett stopp på Alingsås station.

Nästa stopp är Herrljunga. Där går ganska många passagerare av, de som har jobb där, och ganska många går på. Det verkar som det sker en relativt stor utpendling från Herrljunga till Falköping. Den här gången är det MTR Express som brakar förbi.

Förresten är aktuell tidtabell så anpassad att du måste åka redan kl. Alltså en timma och fyrtiofem minuter före kl. SL ansökte inför om färre pendeltågsavgångar än beräknat. Långsamma godståg trängs i dag på samma spår som pendeltåg och snabbtåg till Arlanda. Att satsa på pendeltågen ger snabbt mycket samhällsnytta för pengarna.

Trafikverket kan då optimera godstrafiken, och landstinget får. SJ har tröttnat på att få ta nästan all kritik för trafikproblemen på svenska Detta innebär att resenärerna får färre avgångar att välja bland.

satsa på 20 nya tåg av Xtyp, en investering "Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar" två miljarder. Styrelsen har även fört långtgående diskussioner om att köpa in helt nya snabbtåg som ska. SJ planerar att satsa på fler tåg mellan Uppsala och Stockholm från och med december. Planen är att trafiken Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar utökas från dagens 29 avgångar till 35 avgångar per dygn, Färre tåg med stopp i Knivsta och Märsta Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde