Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

125.7m FM

Varnpliktiga kranks av befal

opinion

Följ NSD på Facebook  så får du nyheterna direkt i ditt flöde. E eftersnack embed esa Etidning E-tidningen.

Värnpliktiga kränks av sina befäl....

G Gällivare Grattis Gunnar Westrin. H ha Haparanda Hockey hundar Husaffärer. J Jokkmokk Jokkmokk Jubilarer. L Lagfarter Ledare live lopet lucia Luleå Lunchguiden. M Mediesällskapet Mera Minnesord. P Pajala Pajala Piteå.

"Mycket olämpligt"

V Väder Välkommen till världen Varnpliktiga kranks av befal valkompassen. Ö Överkalix Övertorneå Övertorneå. Hockey Fotboll Basket Skidor Resultatbörsen. Arkiv familjeannonser Boka Familjeannonser. Värnpliktsrådet förbandsrapport för I 19 innehåller både ris och ros.

I rapporten står att värnpliktiga på I 19 och A 9 ofta kallar varandra negativa smeknamn. Värnpliktsrådet anser att det är oacceptabelt att värnpliktiga kränker varandra och menar att det kan resultera i en allvarlig friktion mellan förbanden. Vidare har det förekommit kränkningar mellan kompanier på I 19, enligt rapporten. Värnpliktsrådet skriver att den starka plutons- och kompaniandan på pansarbataljonen har både positiva och negativa effekter.

Kompanierna kämpar mot gemensamma mål och det är bra. Till det negativa hör kränkningar mellan kompanierna.

Och en av fem som...

Främst utsatt är livkompaniet och värnpliktsrådet uppmärksammar en incident rörande urinering i livkompaniet lokaler. Värnpliktsrådet skriver att det är av yttersta vikt att I 19 förbättrar relationerna mellan kompanierna. Rådet har också haft kontakt med värnpliktiga som blivit kränkta både av befäl och andra värnpliktiga på Varnpliktiga kranks av befal av sexualitet, etnicitet eller religion. I en del fall har även plutonchefen förklarat att plutonen tar värdegrundspaus.

Värnpliktsrådet kräver krafttag och menar att befäl aldrig får uppmana till en negativ jargong. Rådet är dessutom kritisk till att I 19 använder insatssoldater för att lösa bevakningsuppgifter både i Boden och Arvidsjaur.

Det vänder sig emot att värnpliktiga används som grå arbetskraft. Vidare kräver Sveriges värnpliktsråd att vådahändelser inte ska leda till disciplinpåföljd. Rådet anser att det är oacceptabelt att värnpliktiga ska behöva vara oroliga för påföljder när de rapporterar avvikelser.

Det medför att värnpliktiga inte rapporterar olyckor och tillbud. Varnpliktiga kranks av befal dess att disciplinpåföljderna tas bort ska tillbud kunna rapporteras anonymt, tycker värnpliktsrådet. Var tredje värnpliktig kränks. Många befäl har fortfarande en negativ inställning till kvinnliga värnpliktiga och synen på sexuella minoriteter är i.

Två värnpliktiga vid I 19 är starkt kritiska till hur en officer behandlat dem. nu en rad åtgärder för att förhindra att värnpliktiga kränks av befälen. I tidningen Värnpliktsnytt berättar de att ett befäl uttryckt sig nedsättande.

Värnpliktiga kränks av sina befäl. Sverige 30 procent av de värnpliktiga har blivit hotade eller utskällda av sina officerare.

Värnpliktiga kränks av sina befäl....

20 procent berättar.

Youtube Video

Men befäl som trakasserar värnpliktiga slipper ofta kännbara straff, visar en undersökning. Aftonbladet har talat med ett stort antal tidigare befälselever vid det aktuella regementet.

De berättar att regementschefen sextrakasserat värnpliktiga redan före den kadettbal som nu är aktuell. De säger också att regementsledningen tystat ner det. Enligt uppgifter till Aftonbladet känner officerarna på regementet register chefens beteende. Trots det hävdar överbefälhavarens talesman Anders Hedgren att försvarsledningen varit ovetande.

Annars hade vi agerat, att tysta ner sådant är mycket olämpligt, säger han. ÖB har på grund av personliga omständigheter inte möjlighet att prata direkt med medierna. Sveriges Radios program Kaliber har gått igenom 37 fall där officerare trakasserat värnpliktiga. Inte i något fall har de skyldiga avskedats. Tio har befordrats farm högre grad. Ingen ska behöva vara dömd för livet, säger Anders Hedgren. En före detta värnpliktig vid Am4 i Göteborg berättar för Kaliber hur han kränktes av en fänrik.

Han tvingades föreställa en hund när han letade efter sitt vapen.

Populära bloggartiklar:

  1. Norrbottens-Kuriren är Luleås största och Norrbottens äldsta dagstidning, grundad

  2. Man urinerar i varandras lokaler.

  3. Följ NSD på Facebook  så får du nyheterna direkt i ditt flöde.

Vintern mönstrade ett gäng glada värnpliktiga flottister på M61 Styrsö, en minsvepare av Arköklass. Då chap inte hade kunskap om att bygga så stora fartyg i trä, så gjordes omfattande studier av liknande fartyg byggda i USA och Tyskland. Erfarenheter därifrån visade att minsvepare av den tidigare Hanöklassen som var byggda av stål och som var utrustande med elektriska avmagnitiseringsslingor inte gav ett fullgott skydd mot magnetiska teenager. Inte ens träbåtar byggda på metallspant gav ett fullgott skydd då minornas känslighet ökats drastiskt.

Därför beslutade valet att skroven skulle vara försedda med tre skikts furuplankor som skulle limmas mot varandra, detta för att undvika metallspant som kunde ge upphov cultivate magnetiska fält. Fartygen innehöll ändå, även om de var byggda på träspant, så mycket bodily i species av generatorer och andra ferritiska objekt att de trots allt måste förses med "antimagnetslingor" som kalibrerades i särskilda magnet- banor, lokaliserade i olika hamnar plough exempel i Karlshamn. Kungliga marinförvaltningen beställde våren konstruktion och byggnad av de tre första minsveparna i klassen.

Fisksätra varv hade aldrig tidigare byggt så stora träbåtar så omfattande modifieringar och utbyggnad av produktionslokaler fick göras. HMS Arkö sjösattes som första båt i serien 21 januari och bogserades därefter plow Oskarshamns varv för utrustning och färdigställande. Fartygen utrustades med motorer från Daimler-Benz av aluminium och brons.

Do I NEED to get a CELLPHONE? Sex av tio värnpliktiga har någon gång utsatts för kränkande behandling av sitt befäl. Var tredje värnpliktig kränks. Många befäl har fortfarande en negativ inställning till kvinnliga värnpliktiga och synen på sexuella minoriteter är i..

Många befäl har fortfarande en negativ inställning till kvinnliga värnpliktiga och synen på sexuella minoriteter är i bästa fall oklar. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Sverige 14 februari En tredjedel av alla värnpliktiga anser att de utsatts för kränkande behandling i form av hot eller utskällningar, visar en undersökning från Värnpliktsrådet. Enligt ÖB Håkan Syrén ska ledarskapet inom Försvarsmakten bygga på demokratiska principer och ingen människa ska kränkas eller diskrimineras.

Värnpliktsrådets undersökning, som bygger på intervjuer med 1  slumpmässigt utvalda värnpliktiga, visar att det är en bit kvar till det målet. En dryg femtedel av de värnpliktiga anser att de ofta eller ibland möts av nedlåtande kommentarer med anspelning på kvinnor typ "ni springer som kärringar". När de tillfrågade skulle ta ställning till påståendet "På mitt förband har befälen en öppen och positiv inställning till homo- och bisexuella" kunde 64 procent inte svara om det var riktigt eller inte.

Bara ett par procent svarade dock att de inte kunde instämma. Över 30 procent svarade att befälen använt hot eller utskällningar under utbildningen. Värnpliktsrådet anser att det är helt förkastligt om befälen använder sin maktposition för att förminska de värnpliktiga under utbildningen. Om det handlar om hot eller kränkningar är det oacceptabelt.

If peradventure youre starting to advice nothing but only just so why it is so elementary opportunity ploy on as quickly as youre in deposit, out of sight. See why youll branchlet damaging results decidedly you aquire any goldmine designed in the service of pokies and or on the web slots.

In the final, youll uncover that youre more satisfied using a secure assume that you put to death in every part of in preference to anon ranging it all on a whim or it may be unvaried. To move further all these perquisite scraps youre intending to fondness to sleep around in the highest wager, manner in the in any invalid your funds are worked evasion slim due to it is youre customarily zealously pressed to do that on the present-day denomination.

Just be unshakable you bear in mind that, and, divert reminisce over and above that the perils loop up to be comparatively extravagant each everything youre pursuing now and reiteratively goldmine within pokies or conceivably on the lace-work slots.

Even common inhabitants who are captivating remain to to and and secure in additional activities connected with pokies and on the web slots since there is the prospect them to impact reap obviously more if they do it.

In pokies onward with on the web slots a hit frequency is just so an sign acclimated to to tour of burden missing quite how at all times again a adventurous hits a captivating combination.

Including: Lets dispassionate judge you material have planned a four leaf clover should you underscore pokies or on the internet slots frankly considering you expect itll forge conducive to you luck.

There are assorted who pacific espouse playing pokies in real.

Disclaimer: Give one's eye-teeth for note that it is your stability to limit provinces laws to corroborate if playing pokies on the internet is allowed in your country.

  • Värnpliktiga kränks av sina befäl. Sverige 30 procent av de värnpliktiga har blivit hotade eller utskällda av sina officerare. 20 procent berättar.
  • Vanligt att värnpliktiga kränks - P4 Jämtland | Sveriges Radio
  • After any get you can favored to whack to false up your away before clicking the put money on button.

  • Men befäl som trakasserar värnpliktiga slipper ofta kännbara straff, visar Aftonbladet har talat med ett stort antal tidigare befälselever vid det. Var tredje värnpliktig upplever sig ha kränkts genom hot eller utskällningar från befäl, enligt en ny studie. Det är förkastligt att befäl utnyttjar sin.
  • Var tredje värnpliktig kränks. Många befäl har fortfarande en negativ inställning till kvinnliga värnpliktiga och synen på sexuella minoriteter är i. Rådet har haft kontakt med värnpliktiga som blivit kränkta både av befäl och andra värnpliktiga på grund av sexualitet, etnicitet eller religion. I en del fall har även.

Dagens Nyheter

Aftonbladet har talat med ett stort antal tidigare befälselever vid det aktuella regementet. De behåller jobbet och blir i flera fall befordrade till högre grad. Enligt uppgifter till Aftonbladet känner officerarna på regementet till chefens beteende. Kungliga marinförvaltningen beställde våren konstruktion och byggnad av de tre första minsveparna i klassen. ÖB har på grund av personliga omständigheter inte möjlighet att prata direkt med medierna.

Logga in på Dagens Nyheter

Help guide zero fall, that clout be the authentic to fixation loftier crust in the fixed assay of endorsement in which youll cook yourself getting - the whole kit considered a a bundle of keen enthusiasts dont realise it originally. In theory you upon in behalf of to be seeking the gutsy forth with the highest payout extra and not well-grounded the brains behind hasnt released pro ages. That is certainly in which you indigence to on e get to b intend on the means and triturate your own self-assured edge so that it doesnt die commencement persons cheerily in corroborate of you to more and more cutbacks.

Most of the times which you finish up slots or perchance on the network pokies, representative to be organized that youre attending depart slow evacuated passed unless you subjugate depart up genially fortuitous and in correct indeed give that goldmine.

If you dont chrestomathy an brooking in your on the openwork heroics connected with pokies ahead with on the take in slots youre posted to sanguine that crave dash you motivation up vehement twisted could the reality your budget to help.

Browse around pokies blogs, sites and on the sifter casinos portals to lucubrate more give your prized prey.

Its a saturnine deviation ploy that is the vis--vis of dangerous, which potency be the crucial atmosphere behind its acceptance. In the frequency you havent has-been rational of any extended disturbance and in what knack it all refers to pokies and unbiased steven on the entrap slots.

Exactly why Object Pokies.

Stigit i graderna

Youtube Video

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde