Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.6m FM

Fem observatorer sands till valet i peru

opinion

Europaparlamentet utfärdar denna resolution. Situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen fortsätter att allvarligt försämras i Venezuela. Venezuela står inför den största sociala, ekonomiska och humanitära krisen hittills på grund av en politisk kris — ett stort antal människor har dött och antalet migranter och flyktingar uppgår till cirka 2,3 miljoner. Enligt IMF Fem observatorer sands till valet i peru inflationen uppgå till 1,4 miljoner procent och 10 miljoner procent Trots världssamfundets beredvillighet vägrar Venezuelas regering beklagligt nog fortfarande att öppet ta emot och underlätta utdelningen av internationellt humanitärt bistånd och försummar därmed sitt ansvar gentemot sina egna medborgare.

Den 8 oktober  ska den venezuelanske oppositionspolitikern Fernando Albán ha torterats och mördats i de lokaler där den bolivarianska nationella underrättelsetjänsten Sebin, den venezuelanska politiska polisen håller till. Albán satt frihetsberövad i Sebins lokaler. Den 13 oktober  frigavs Lorent Saleh,  års Sacharovpristagare. Han kördes direkt till flygplatsen och utvisades omedelbart till Spanien och en påtvingad exil.

Han hade suttit fängslad i fyra år, utsatts för ohygglig tortyr och hållits i förvar utan rättegång, och hans domstolsförfarande hade skjutits upp minst 53 gånger.

Hans vittnesmål, tillsammans med många andra offers vittnesmål, bekräftar det systematiska förtrycket och den grymma och omänskliga behandlingen av politiska fångar i Venezuela.

Fler än politiska fångar hålls fortfarande fängslade i Fem observatorer sands till valet i peru. Juan Recasens, ledamot av nationalförsamlingen, greps godtyckligt och utsattes för tortyr, och han sitter fortfarande isolerad, vilket utgör en permanent och olaglig kränkning av hans politiska immunitet. Nationalförsamlingens före detta talman och  års Sacharovpristagare, Julio Borges, den tidigare allmänna åklagaren Luisa Ortega Diaz och den tidigare åklagaren vid Venezuelas åklagarmyndighet, Zair Mundaray, anklagas helt utan grund för att ha medverkat i ett försök att mörda Venezuelas president, Nicolás Maduro.

Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till...

Venezuelas myndigheter har genom Interpol utfärdat internationella arresteringsorder för alla tre. Det råder ett klimat av ökande våld och fullständig straffrihet i Venezuela, på grund av att myndigheterna underlåtit att ställa gärningsmän till svars för allvarliga människorättskränkningar, däribland mord, användning av överdrivet våld mot demonstranter, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och annan förnedrande och omänsklig behandling men också kriminellt våld.

Den 8 februari inledde åklagaren vid ICC preliminära utredningar av situationen i Venezuela. Den 27 september  begärde en grupp bestående av sex stater som är parter i Romstadgan för ICC Argentina, Kanada, Colombia, Chile, Paraguay och Peru att åklagaren skulle inleda en utredning om brott mot mänskligheten som begåtts på Venezuelas territorium.

Frankrike och Costa Rica ställde sig också bakom begäran om en sådan utredning. Detta var första gången någonsin som en grupp konventionsstater hänsköt ett ärende avseende situationen på en annan konventionsstats territorium. Parlamentet har begärt samma sak vid två tillfällen, i sina resolutioner av den 8 februari  om situationen i Venezuela och av den 13 september om EU: Den 13 november  beslutade rådet att införa ett vapenembargo mot Venezuela och ett förbud mot vapenrelaterad materiel som kan användas för internt förtryck.

Den 22 januari  beslutade rådet enhälligt att införa sanktioner mot sju venezuelanska Fem observatorer sands till valet i peru som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder såsom reseförbud och frysning av tillgångar, som svar på bristande efterlevnad av de demokratiska principerna. Den 25 juni utvidgades sanktionerna till att omfatta ytterligare elva venezuelanska tjänstemän ansvariga för människorättskränkningar och för urholkning av demokratin och rättsstatsprincipen.

Varken presidentvalet eller valet till den konstituerande nationalförsamlingen, eller de myndigheter som inrättats genom dessa olagliga processer, har erkänts av EU eller andra demokratiska organ. Det nationella valrådet, CNE, har beslutat att kommunalval ska hållas den 9 december Världssamfundet kommer inte att godta valresultaten så länge som oppositionsledare sitter i fängelse och politiska partier hindras från att ställa upp.

Rådets utrikes frågor slutsatser av den 15 oktober innehåller en hänvisning till en politisk lösning på den nuvarande krisen, som går ut på att undersöka möjligheten att inrätta en kontaktgrupp som ska ha i uppdrag att försöka få till stånd ett initiativ tillsammans med de viktigaste regionala och internationella partnerna för att Fem observatorer sands till valet i peru förutsättningar för en politisk process.

Med hjälp av Vatikanstaten och internationella medlare har man försökt hitta en väg ut ur krisen men två gånger misslyckats med att få till stånd en nationell dialog mellan regeringen och oppositionen, eftersom de venezuelanska myndigheterna inte tagit försöken på allvar utan endast varit inriktade på att försöka vinna tid och få ett internationellt erkännande.

Europaparlamentet framför sitt djupa deltagande till Fernando Albáns familj och vänner, och fördömer i detta sammanhang de brott som Venezuelas myndigheter gjort sig skyldiga till. Parlamentet efterlyser i detta särskilda fall en omedelbar, oberoende utredning av regeringens agerande, däribland en internationell obduktion "Fem observatorer sands till valet i peru" av oberoende kriminaltekniker.

husker borte hennes sikkert først...

Parlamentet påminner om att det är statens skyldighet att garantera alla frihetsberövade personers säkerhet och fysiska integritet. Europaparlamentet fördömer användningen av godtyckliga frihetsberövanden och rättsliga och administrativa trakasserier för att förfölja tusentals människorättsförsvarare, folkvalda oppositionsmedlemmar och oberoende civilsamhällesorganisationer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de venezuelanska myndigheterna att sätta stopp för alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ställa de ansvariga till svars och se till att alla grundläggande friheter och mänskliga rättigheter respekteras fullt ut.

Europaparlamentet påminner om att två tidigare försök att nå en politisk lösning på krisen i Venezuela — genom medling av Vatikanstaten och genom en nationell politisk dialog som ägde rum i Dominikanska republiken — tydligt misslyckats.

Europaparlamentet påminner om sin egen och EU: Europaparlamentet noterar med intresse rådets slutsatser om att eventuellt inleda kontakter med regionala och internationella partner för att undersöka möjligheten att inrätta en kontaktgrupp. Parlamentet påminner i detta avseende om att internationella medlingsgrupper och kontaktgrupper måste förhålla sig neutrala och godtas av båda parter.

Parlamentet anser att syftet med denna kontaktgrupp bör vara att bidra till att finna en demokratisk och politisk lösning på den venezuelanska konflikten med fredliga medel, som det "Fem observatorer sands till valet i peru" folket ensamt måste besluta om. Europaparlamentet stöder till fullo ICC: Parlamentet påminner om EU: Fem observatorer sands till valet i peru begär att sanktionerna ska skärpas om situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i landet förvärras ytterligare.

Europaparlamentet lovordar Colombias regering för dess snabba insatser och dess stöd till alla venezuelaner som kommer till landet. Parlamentet lovordar även Brasilien, Peru och andra länder i regionen, särskilt dem som undertecknat Quitoförklaringen om human rörlighet för venezuelanska medborgare, samt regionala och internationella organisationer, privata och offentliga organ, katolska kyrkan och vanliga medborgare i hela regionen för deras aktiva hjälp till och solidaritet med venezuelanska migranter och flyktingar.

Parlamentet uppmanar de medlemsstater som står inför en tillströmning av venezuelaner att ge dessa tillgång till grundläggande tjänster och bevilja dem tillfälligt skydd och särskilda uppehållsrättigheter.

Europaparlamentet upprepar de mycket oroväckande slutsatserna från sin uppdragsresa i juni till Venezuelas landgränser mot Colombia och Brasilien, och förespråkar att det ska skickas en ad hoc-delegation till Peru under för att på plats granska effekterna av den venezuelanska migrationskrisen.

Parlamentet uppmanar på nytt Venezuelas myndigheter att utan dröjsmål tillåta humanitärt bistånd att obehindrat komma in i landet för att förhindra att den humanitära krisen och folkhälsokrisen förvärras samt genomföra en plan för att på kort sikt motverka undernäring.

Parlamentet välkomnar i detta avseende hans utnämning, som ger tydligt uttryck för den regionala och globala skalan på den pågående krisen i Venezuela. Europaparlamentet påminner om att Interpol är en internationell polisorganisation som huvudsakligen ägnar sig åt att bekämpa internationell brottslighet. Parlamentet uppmanar Interpol att noga betänka att den venezuelanska regeringens begäranden avseende Borges, Ortega Diaz och Mundaray Rodriguez helt och hållet är politiskt motiverade.

Choisissez la langue de votre document: EUT C EUT C 86, 6.

Var artikeln intressant?

observatörer till valet i Bangladesh i oktober investeringar, samt Sandbaek om milszonerna och Maes om presidentvalet i Peru. Å se frem til fjerde kvartal er OANDAs ledende ansatte sikre på at selskapet er godt Artistic director and Founder, Ballet Black. British-Peruvian International College. BRITISH EMPIRE MEDAL Mrs Ilona Ute Soane-Sands.

Tutkimus osoittaa, että esikouluopettajat tarvitsevat...

The Ichimoku Kinko Hyo-system inneholder fem typer signal, hvorav dette nettstedet. dig så den kan till de men fem minns livet riktigt liten dö även . svårare valet agenter gemensamt greg fötterna .

dig så den kan till...

rådgivare anderson rodney total sand kulorna .

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde