Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

124.1m FM

Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete

opinion

Sedan starten har nästan kvinnor genomgått det ettåriga Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet. Här berättar vi Ruter Dams historia och börjar Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet Ruter Dam grundades som en stiftelse av sju personer. Det händer att folk blandar samman nuvarande Chefsutvecklings- och Mentorprogram Ruter Dam med ett nätverk som då hade samma namn.

Namnet är registrerat hos Länsstyrelsen. Gunilla Arhén valdes till Chefsutvecklings- och Mentorprogrammets ordförande. Dessutom hade jag sedan tidigare en vision om ett program för kvinnliga chefer i stora företag där det inte räcker med att vara duktig utan där man också måste förstå spelets regler.

Det tror jag aldrig Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete man kommer ifrån. Maktspel uppstår ju sällan på grund av illvilja utan för att olika människor Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete få igenom olika mål.

Vi hade läst att Norge hade fler kvinnliga chefer än Sverige. Vi hade kronor i startkapital eftersom varje styrelseledamot hade bidragit med 50 kronor.

Sedan starten har nästan kvinnor...

Gunilla Arhén och Anna-Lena Sjölin visste tidigt att mentorer skulle vara en viktig del av programmet. Men hur hitta dessa? Det uppstod ett spännande ömsesidigt lärande under det här första året. Det var då vi började fundera på Interna Mentorer. Gunilla Arhén arbetade nu ensam. Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete tre första åren beskriver Gunilla Arhén som utvecklande och arbetsamma. Syftet med Alumniföreningen var detsamma då som nu: Dessutom sjösattes det interna mentorskapet.

Förutom en Extern Mentor hade nu varje kursdeltagare en Mentor som arbetade inom det egna företaget. Från och med Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram.

Seminarierna blev fler och längre. De månatliga kvällsmötena — Salong Ruter Dam — lades ner eftersom deltagarna numera bodde över hela Sverige och hade svårt att komma loss bara för en kväll.

Detta var också året då all seminarieverksamhet förlades till Grand Hôtel Saltsjöbaden. Vid den här tiden började Gunilla Arhén skriva Ruter Dams nyhetsbrev. Hon rapporterade om vilka kvinnor som blivit befordrade eller fått nya jobb samt bifogade pressklipp. Nyhetsbrevet gavs ut fyra gånger per år och innehöll även en längre intervju med någon av de kvinnor som gått programmet.

Det systemet har vi fortfarande. I början av talet var det mycket ovanligt med kvinnor i börsbolagsstyrelser.

Det har varit ren inspiration...

Det rådde heller ingen debatt om det. Vi såg att det var en logisk följd för kvinnor på höga chefsposter. Vi höll föreläsningar, seminarier och möten där bland andra Claes Dahlbäck, dåvarande VD Investor deltog. Deltagarna fick lära sig vilka villkor och krav som ställs Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete en styrelseledamot och vilka förutsättningar som krävs för att platsa i en styrelse. Curt-Steffan Gisecke skrev brev till företrädare för stora börsföretag och informerade om Ruter Dams satsning.

Sedan dess ingår en heldag om styrelsearbete i Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet. Personlig utveckling har också fått en allt större plats i utbildningen. Parallellt med arbetet i Ruter Dam har Gunilla Arhén skrivit flera böcker om ledarskap. Under arbetet med Dagens kvinnliga chefer — varken änglar eller häxor, som kom utdjupintervjuade hon ett antal kvinnor på höga chefspositioner. De flesta kvinnor sa spontant att de var Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete flickor.

Under intervjuerna upptäckte jag att de var minst lika mycket mammas flickor, men de såg inte själva det nödvändiga stöd de fått från mammorna och andra kvinnor. Dels skrev jag ännu en bok, Kvinnligt ledarskap — 10 år med Ruter Dam tillsammans med Christina Zaardels anordnade vi flera evenemang under året. Både kvinnliga och manliga. Och så bjöd vi in representanter från svenskt näringsliv. Det blev en gigantisk mötesplats mellan dagens och morgondagens chefer.

Under heldagsseminariet berättade höga kvinnliga chefer, alla deltagare från Ruter Dam, om sina erfarenheter. De gav också råd till studenterna. Före lunchen kom VD-arna från 35 storföretag som sponsrade Ruter Dams års jubileum.

De presenterades på scenen. Sedan anslöt de till sina egna montrar och mötte studenterna. Vi var med i TV och alla stora tidningar. Två veckor senare var det dags för Ruter Dam-dagen. Med anledning av tioårsjubileet hedrade Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete Majestät Drottningen dagen med sin närvaro. Det var så många som ville komma och lyssna att vi inte kunde ta emot alla.

Alla som deltagit i Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet genom åren var välkomna, liksom de Externa Mentorerna. För underhållningen stod representanter för varje årskurs.

Vår berättelse

Han förbättrade Ruter Dams redan starka Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete med sina väl förankrade kontakter på toppnivå inom det svenska näringslivet. År hade så många kvinnliga chefer från Ruter Dam nått Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete positioner att det blev en naturlig utveckling att de valdes in i Ruter Dams styrelse. År anställde Ruter Dam en verksamhetschef med ansvar för konceptutveckling och kvalitetssäkring: Hon lyfte och professionaliserade Ruter Dam ett steg till, säger Gunilla Arhén.

Under Charlottes ledning bytte Ruter Dam bl a logotyp och lanserade en ny webbsajt. En annan nyhet under talet var en föreläsningskväll för Externa Mentorer och deras respektive, en sätt att tacka dem för deras tid och engagemang. Boken sålde slut på tre veckor och Gunilla Arhén fick en stående spalt i Affärsvärlden som karriärrådgivare. Under två år svarade hon varje vecka på frågor om yrkesliv och karriär.

Drygt ett år senare kom hon ut med ytterligare en bok: Mentor — Handboken för både adepter och mentorer. Boken vänder sig dels till unga människor som vill ha råd i sin utveckling och hur man söker jobb, dels till specialisten som blir chef samt till chefer på väg att avancera vidare. Boken innehåller även tips om hur ett bra mentorskap ska fungera liksom vanliga fallgropar att undvika. Detta skedde i samarbete med olika universitet och högskolor.

Kvinnliga höga chefer från Ruter Dam delade med sig av sina erfarenheter. Sophie Gyllenhammar specialdesignade ett smycke för Ruter Dam. Genom åren har Ruter Dams seminarieprogram vidareutvecklats och förfinats. Affärsidén, inriktningen och målet är dock desamma som - Fler kvinnliga chefer på höga positioner i stora företag.

Ruter Dams styrelse och ledning arbetar ständigt med att höja nivån på deltagarna i programmet. Nya medarbetare, ny kunskap och vidareutveckling. Ann-Mari Hedström som har varit med under 20 spännande utvecklingsår i Ruter Dam har lämnat med pension.

Ny verksamhetschef är Marika Selemark Lundsten.

Första styrelseutbildningen för kvinnor Det...

Läs mer om Marika här. AffärsNätverket växer blir större och mer kvalificerat. Ruter Dams AffärsNätverk växer och blir mer kvalificerat. Möten i Göteborg och Stockholm. En VD-grupp och en Styrelsegrupp. CV-banken arbetar med att förmedla kvinnliga styrelseledamöter.

Inom följande, fyra områden bör...

Ruter Dam-dagen har kvalificerade, spännande föreläsare. Årets Ruter Dam — den kvinnliga chef som har befordrats till den mest inflytelserika posten under senaste året, delas ut en gång per år. Fortsatt utveckling och förändring pågår.

Det är spännande och roligt! Ruter Dams Historia firade Ruter Dam 25 år. Ruter Dams historia del 1, Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet Ruter Dam grundades som en stiftelse av sju personer. Dessutom hade jag sedan tidigare en vision om ett program för kvinnliga chefer i stora företag där det inte räcker med att vara duktig utan där man också måste förstå Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete regler — Min pappa som var hög chef sa till mig att man måste lägga viss tid av arbetstiden på det politiska maktspelet.

En viktig person i denna process var Ruter Dams styrelseledamot Bertil Olsson. Det blev allt vanligare att deltagarna fick barn under program året. Ruter Dams historia del 3, År fyllde Ruter Dam tio år. Ruter dams historia del 4, År anställde Ruter Dam en verksamhetschef med ansvar för konceptutveckling och kvalitetssäkring: Ruter Dams historia — del 5 sedan   Genom åren har Ruter Dams seminarieprogram vidareutvecklats och förfinats.

Chefsnatverk utbildar kvinnor i styrelsearbete kan vara tufft att locka kvinnor mitt i livet till engagemang. Kanske är internet lösningen. debrarecipes.info har funnits i en knapp månad och har.

Sedan starten har nästan kvinnor genomgått det ettåriga En viktig person i denna process var Ruter Dams styrelseledamot Bertil Olsson. snabbt att ingen på företagen där deltagarna arbetade visste vad utbildningen gick ut på. Första styrelseutbildningen för kvinnor Det stora intresset för Dessutom erbjuds coachande mentorskap och chefsnätverk.

Poolen marknadsförs i olika.

MORE: Jobbsamtal stressar kvinnor mer an man

MORE: Vald mot kvinnor hindrar utveckling

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde