Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.3m FM

Fornybar energi

opinion

Förnybar energi kommer från energikällor som förnyas i takt med, eller snabbare än, de förbrukas. Det innefattar de vanligaste formerna som bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Även mindre vanliga källor som vågkraft, vatten- strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk energi räknas in Fornybar energi denna kategori. Förnybara energisystem baserar sin energi på energi från Fornybar energi direkt solenergi, bioenergi, vindkraft, våg- och strömkraft, samt vattenkraftmånen tidvattenenergisamt jordens inre geotermisk energi.

Det är energiformer som i ett mänskligt perspektiv är oändliga och därmed mest hållbara. Vindkraft baseras på att utvinna den energi som finns lagrad i vinden, genom att generera el i vindturbiner. Eftersom det inte blåser alltid, så är vindkraft en så kallad intermittent energikälla.

Organisationer som motverkar en hållbar utveckling genom att på olika sätt motverka etablering av vindkraft, enbart för motverkandets skull, har spridit olika myter om vindkraft för att misskreditera energislaget.

Exempel på förnybar energi är...

Ekologistas har därför skapat en samling med sidor för att förklara vad som är fel med Fornybar energi myter och vad som faktiskt är korrekt fakta. Du hittar dessa sidor här  och ett långt inlägg om alla vindkraftsmyter här.

Vattenkraft är tillsammans med bioenergi och vindkraft ett av de mest klassiska förnybara energikällor som mänskligheten använder. Vattenkraft baseras på att stora dammar fylls på med vatten vilket sedan tappas ut när det behövs för att generera Fornybar energi.

Förnybar energi kommer från källor...

Vattenkraften används i Sverige i stor utsträckning både som baskraft och som reglerkraft för att balansera elnätet. När det behövs mer el drar turbinerna i vattenkraftverken igång för att producera mer el och när det behövs mindre el så går Fornybar energi på sparlåga. Tillsammans med intermittenta energislag som vind- och solenergi är vattenkraften en del av ryggraden för ett hållbart energisystem, då vattenkraften balanserar produktion och konsumtion på ett effektivt sätt. Vattenkraften har en viktig del att spela i ett alltmer förnybart energisystem som reglerkraft.

Solenergi är den energi som vi kan utvinna direkt från solen, antingen som solvärme genom att värma upp t. Ett ytterligare sätt att använda solenergi är att värma upp vatten, olja eller salt som sen driver turbiner som genererar el.

Detta sätt är dock mer användbart på sydligare Fornybar energi och finns t. Solenergi är tillsammans med vindkraft de två snabbast växande energislagen runt om i världen. I Sverige har vi, trots vårt läge och kalla klimat, goda förutsättningar för att utnyttja "Fornybar energi." Solenergi är bara i sin linda i Sverige, men kommer att spela Fornybar energi stor roll inom en nära framtid.

Exempel på förnybar energi är...

Då priset på solceller hela tiden minskar, så ökar incitamenten för husägare och fastighetsägare att installera solceller på sina tak. Bioenergi är en stor energikälla både i Sverige och i övriga världen. I Sverige används bioenergi i stor utsträckning i våra fjärrvärmeanläggningar runt om i landet och bioenergi används även till transporter, som tex biodiesel, etanol och Fornybar energi. I utvecklingsländer är bioenergi ofta den dominerande formen av energi och används för bland annat uppvärmning och matlagning.

Övrig förnybar energi är till exempel vågkraft, vatten- strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk Fornybar energi. Vågkraft, tillsammans med strömkraft och tidvattenenergi, är framväxande energikällor som växer stort på flera ställen runt om i världen. Det finns flera svenska företag inom branschen som utvecklar nya tekniker för att tillvarata dessa energikällor. Geotermisk energi används på ställen i närheten av varma källor, eller på vissa Fornybar energi där försök med djupa borrhål för att komma åt varmt grundvatten som kan användas antingen för att driva turbiner på Island t.

Vi har även kommit i kontakt med flera olika organisationer som arbetar för en förnybar framtid. Förnybar energi Förnybar energi kommer från energikällor som förnyas i takt med, eller snabbare än, de förbrukas.

Enkelt beskrivet så produceras förnybar...

Vindkraft Vindkraft baseras på att utvinna den energi som finns lagrad i vinden, genom att generera el i vindturbiner. Vi har även skrivit mängder med inlägg om vindkraft, vilka du hittar här. Vattenkraft Vattenkraft är tillsammans med bioenergi och Fornybar energi ett av de mest klassiska förnybara energikällor som mänskligheten använder.

Vi har skrivit flera inlägg om vattenkraft som du hittar här. Solenergi Solenergi är den energi som vi kan utvinna direkt från solen, antingen som solvärme genom att värma upp t.

Förnybar energi kommer från källor...

Vi har skrivit flera inlägg om solenergi Fornybar energi du hittar här. Bioenergi och övrig förnybar energi Bioenergi är en stor Fornybar energi både i Sverige och i övriga världen. Läs allt vi har skrivit om bioenergi. Det är förvånande hur vedertaget det har blivit i debatt och media att framtidens energi ska vara förnybar.

Här Fornybar energi ju faktiskt ett dubbelfel. Hos Jämtkraft får du el och värme i form av förnybar energi från sol, vind, vatten och skog. Den energi som produceras kommer främst från våra egna kraftverk. Exempel på förnybar energi är solenergi, vattenkraft, vindkraft, luftvärme och bioenergi. Här samlar vi våra artiklar om förnybar energi.

De flesta förnybara energikällor, som...

MORE: Att bli sjuk kraver en frisk energi

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde