Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

120.6m FM

Konflikt som pagatt i 40 ar

opinion

Afghanistan har en historia som ett oberoende kungadöme som sträckte "Konflikt som pagatt i 40 ar" fram till talet. Landet var Konflikt som pagatt i 40 ar en regional stormakt men blev marginaliserat i en maktkamp mellan Storbritannien och Sovjetunionen. Dagens konflikt har ett samband med att kungadömet avsattes på talet. År blev kungen avsatt i en kupp där den relativt liberale Mohammed Daoud Khan utnämnde sig själv som president.

Under Daoud Khan ökade emellertid konflikten mellan den borgerliga makthavande eliten och det afghanska kommunistpartiet PDPA. Genom att avsätta kungen hade Khan också tagit bort den sista instansen som hade någon form av legitimitet och respekt i Kabul.

Genom detta banade han också vägen för ännu en statskupp då kommunisterna mördade Daoud Khan. Det kommunistiska partier kom till makten och genomförde omfattande reformer såsom en jordreform och kraftig reducering av kvinnors rättigheter. Detta skapade en konflikt mellan regeringen och de mer konservativa, islamistiska krafterna i landet och var en utlösande faktor till inbördeskrig.

De många reformer som PDPA genomförde ansågs som antireligiösa och icke-afghanska hos stora delar av befolkningen som inte ansåg att partiet var legitima maktinnehavare. PDPA svarade med att arrestera och tortera tusentals oppositionella.

Oroligheterna ledde även till interna konflikter inom PDPA. Länge såg det ut som hela PDPA-regeringen skulle falla. Sovjetunionen invaderade Afghanistan genom att skicka 25  soldater till landet. Detta blev startskottet till ett 10 år långt brutalt krig. Konflikt som pagatt i 40 ar sovjetiska styrkorna ökade snabbt i storlek, till   soldater, och var militärt överlägsna det afghanska motståndet.

Den sovjetiska invasionen spred skräck och ilska i resten av världen. Särskilt USA som strävade efter att bekämpa kommunismen var förargade över invasionen och bestämde sig för att stötta upproren.

Tillsammans med Saudiarabien beviljade de under en tioårsperiod nästan 40 miljarder dollar i pengar och vapen till rebellerna i landet. Pakistan och Kina stöttade rebellgrupperna med militär träning. Därmed var det upplagt för ett långvarigt krig mellan kommunisterna och internationellt stöttade Mujaheddin. Inom Mujaheddin växte det fram en bred fundamentalistisk och konservativ religiös rörelse kallad Hizb-e Islami, ledd av Gulbuddin Hekmatyar.

Denna rörelse blev beväpnad till tänderna av USA och dess allierade i ett försök att bekämpa Sovjetunionen. Konflikten blev alltmer blodig.

I tillägg drevs mellan 5 - 10 miljoner afghaner på flykt till grannländerna Iran och Pakistan. Ödeläggelsen efter kriget, och de maktvakuum som följde, gjorde att olika rebellgrupper fortsatte att kriga sinsemellan. Inbördeskriget varade fram till att den islamistiska Taliban-rörelsen tog kontroll över Kabul och regeringsmakten med militärt stöd från Pakistan och ekonomisk stöttning från Saudiarabien.

Talibanerna tillät kort därefter terroristnätverket al-Qaida att etablera sin huvudbas i Afghanistan, något som la grunden för dagens konflikter. Läs mer om al-Qaida här. Unga interna flyktingar i Maslakh-lägren i västra Afghanistan. År drog sig Sovjetunionen ut från Afghanistan. Kvar fanns ett land i total upplösning.

De olika upprorsgrupperna lyckades till slut att besegra kommunisterna i Kabul men blev inte eniga om den fortsatta maktfördelningen. Istället fortsatte konflikten internt. Särskilt kompromisslös var Gulbuddin Hekmatyar och Hizb-e Islami, som strävade efter att behålla en stor del av makten. Tillsammans med andra islamistiska grupper, stöttade av Saudiarabien och Pakistan, påbörjade de ett långvarigt artilleriangrepp mot huvudstaden Kabul där de andra rebellerna försökte etablera ett nytt styre.

Resultatet blev ett nytt inbördeskrig. Inbördeskriget varade fram Konflikt som pagatt i 40 ar att den islamistiska talibanrörelsen tog kontroll över landet mellan Viktigt i detta sammanhang är stödet från den pakistanska underrättelsetjänsten ISI.

De strävade efter ett framtida Afghanistan som skulle alliera sig med Pakistan i deras konflikt med Indien. Därför stöttade ISI de skiftande sidorna i kriget och när talibanerna växte sig starka på mitten av talet fick de stöd av ISI.

Talibanerna hade sitt ursprung bland unga Mujaheddin-krigare i Kandahar, ledda av bondesonen och pashtunen Mullah Mohammer Omar. Med brett militärt stöd från Pakistans underrättelsetjänst tog talibanerna gradvis kontroll över landet och intog Kabul Som mest kontrollerade talibanerna Konflikt som pagatt i 40 ar 90 procent av Afghanistan. Bara en liten del av landet styrdes av den så kallade Norra alliansen som var förenade i opposition mot talibanerna.

I resten av landet styrde talibanerna med hård hand; kvinnor nekades arbete och studier, stöld blev straffat med stympning och oppositionella blev systematiskt förföljda och dödade.

USA och självständigheten

Talibanregimen blev enbart erkänd av Saudiarabien, Pakistan och Arabiska emiratet och inte av resten av det internationella samfundet men talibanerna styrde Konflikt som pagatt i 40 ar facto i nästan fem år. Trots att talibanerna hade ett hårt styrelsesätt Konflikt som pagatt i 40 ar talibanerna för många en välkommen period av fred och stabilitet. Under talibanernas styre upphörde nästan all korruption, kriminalitet och opiumanvändning i landet. Priset var en politisk och kulturell diktatur.

USA krävde efter attacken att få bin Laden utlämnad omedelbart och hotade med att angripa Afghanistan. Talibanregimen mötte aldrig det amerikanska kravet, den 7 oktober började USA därför att bomba Afghanistan efter att ha åberopat rätten till självförsvar. Några veckor senare inledde Norra alliansen och amerikanska styrkor framryckningar mot Kabul vilket ledde till att talibanregimen två månader senare föll.

Trots talibanregimens fall var kriget inte över. Efter att ha nått ett fullständigt nederlag omgrupperade de kvarvarande talibanerna sig mot gränsen till Pakistan. Härifrån återupptog de år ett omfattande gerillakrig mot de afghanska myndigheterna och de internationella styrkorna i landet. Striderna ökade i antal för varje år som gick och under hade talibanerna vunnit tillbaka kontrollen över stora delar av de sydliga och östliga delarna av Afghanistan. År gav FN: Således handlade den ena operationen om att bistå i uppbyggnaden av den afghanska staten och den andra om att bekämpa terrororganisationer.

Dessa två operationer hade separata målsättningar och kommandostrukturer fram till årnågot som skapade en mängd problem.

Inbördeskrig

Avtal som gjordes med lokala krigsherrar i kampen mot Talibanerna och al-Qaida blev ett hinder då regeringen i Kabul, med stöttning från ISAF, skulle etablera sin maktposition i hela landet Efter att talibanregimen förlorade makten i Kabul har konflikten i Afghanistan i huvudsak stått mellan den väststöttade regeringen i Kabul och rebellgrupper med talibanerna i spetsen.

Några av de orsakerna som gjort det svårt att vinna över rebellgrupperna och bygga en stabil stat har varit att krigsföringen Konflikt som pagatt i 40 ar ändrat på det lokala maktförhållandet. Detta har lett till nya konflikter, och blåst liv i gamla, där lokala grupperingar, klaner och krigsherrar spelat en avgörande roll.

Centralmakten i Kabul har representerat ett potentiellt hot mot lokala aktörers maktposition och många har därför haft intresse av att stötta rebellgrupper såsom talibanerna. Detta även om de i utgångspunkten egentligen inte sympatiserar med dem.

Bristen på kunskap om de lokala maktförhållanden kombinerat med bristen på en enhetlig strategi och kommandostruktur har gjort det svårt för de internationella styrkorna att skapa fred och stabilitet i Afghanistan. En nyfött barn ska hem från sjukhuset. Konflikten i Afghanistan har lett till att sjukvården för gravida kvinnor "Konflikt som pagatt i 40 ar" bland världens sämsta.

I ett försök att återfå det militära övertaget bestämde sig USA: Under ökade antalet amerikanska soldater i landet från 50 till mer än soldater. När de amerikanska soldaterna drog sig tillbaka dominerade åter talibanerna i områden som de tryckts tillbaka från bara månader innan. Att den afghanska armén förstärktes möjliggjorde genomförandet av ett nytt presidentval i Afghanistan årdär Hamid Karzai blev omvald som president.

Valet var dock inte så fritt och oberoende som man hade hoppats på. Oro och fruktan medförde ett lågt valdeltagande och flera undersökningar pekar på att valet var präglat av fusk och korruption. Karzais huvudmotståndare i valet, Abdullah Abdullah, drog sig ur valet i protest, och därmed utsågs Karzai till vinnare. Under genomförde talibanerna nya angrepp i söder, bland annat mot Kandahar. Karzai-regeringen påbörjade försök med att skapa en dialog om fred med talibanerna men Konflikt som pagatt i 40 ar vägrade att förhandla så länge utländska soldater var stationerade i Afghanistan.

I september blev Karzais chefsförhandlare, Burhanuddin Rabbani, dödad i ett självmordsattentat när han skulle möta representanter från talibanerna för samtal. Abdullah Abdullah menade att angreppet var ett uttryck för att talibanerna inte ville ha fred. Förhållandet till grannlandet Pakistan blev värre efter ett antal NATO-ledda angrepp i gränsområdet till Pakistan i oktober då pakistanska soldater blev dödade.

Navigeringsmeny

I november hölls en internationell konferens om Afghanistan i Bonn. På konferensen medverkade deltagare från 85 länder, FN samt 15 internationella organisationer. Det som diskuterades på konferensen var överföring av makt från NATO-styrkorna till den afghanska militären, det internationella samfundets roll i Afghanistan efter överföringen och den framtida politiska processen för att stabilisera Afghanistan.

Konferensen bojkottades av talibanerna och Pakistan. Pakistans bojkott kom som en följd av NATO-angreppen i oktober. Tillbakadragningen av amerikanska soldater började år och blev slutfört år Den internationella Konflikt som pagatt i 40 ar roll som nu är kvar i Afghanistan "Konflikt som pagatt i 40 ar" att stötta den afghanska armén i operationer, utbilda armén och polisen samt ha en rådgivande funktion. Regeringen har har gjort flera försök att starta en dialog om fred med talibanerna men dessa har blivit nekade av talibanerna med hänvisning till att så länge utländska soldater finns stationerade i Afghanistan är de inte redo för dialog.

Den afghanska regeringen och dess internationella stöttepelare har inte uppnått fred och stabilitet i Afghanistan. År visade FN: I tillägg har Den islamiska staten IS blivit en aktör i konflikten, något som det i rapporten fruktas kommer leda till en ökad konflikt mellan sunni- och shiamuslimer.

IS riktar systematiskt sina angrepp mot shiamuslimer.

Hamnkonflikten i Göteborg fortsätter. Vi...

Läs mer om Den islamiska staten här. USA hade inte något uttalat mandat från FN när de i oktober påbörjade militära aktioner mot Afghanistan. USA åberopade sig rätten att angripa talibanerna som självförsvar, förankrat i  FN-stadgan  artikel Artikel 2 4 i stadgan förbjuder användandet av militärt våld mot en territoriell och politisk oberoende stat.

Med det är man det...

Undantag gäller om ett behörigt FN-organ i praxis FN: USA åberopade alltså rätten att angripa i självförsvar med hänvisning till artikel Filippinerna består av fler än öar av vilka omkring är konflikten i Mindanao har pågått i över 40 år är rötterna till konflikten betydligt.

Det har varit krig i Afghanistan i nästan 40 år och det har gjort landet till ett Konflikten började då USA invaderade Afghanistan efter al-Qaidas. Konflikten i Syrien har pågått i under flera år med bland annat fyra för att bli president, från 40 år till Bashar al-Assads dåvarande ålder: 34 år.

  • DETTA HANDLAR KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN OM – ARBETET
  • HAMNARBETARFÖRBUNDET ORGANISERAR DE FLESTA ARBETARNA, RUNT PERSONER, PÅ APM TERMINALS I HAMNEN...
  • DET HANDLAR KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN OM

Tidslinje över kriget i Syrien

Vi gör bedömningen från vårt förbunds sida att det funkar jättebra som det är just nu. Jordanien och Syrien förklarade då krig mot Israel, men Israel vann mot samtliga länder och erövrade Gazaremsan och Sinaihalvön från Egypten, Västbanken från Jordanien och Golanhöjderna annekterad av Israel från Syrien.

Länge såg det ut som hela PDPA-regeringen skulle falla. Enligt en FN-rapport dödades under kriget 1  palestinier varav stridande och tretton israeler varav 10 stridande. Försvarsadvokater har också klagat på att de inte får tillgång till handlingarna på arabiska språket utan endast på hebreiska.

Hösten utrymde Israel sina bosättningar i Gaza, och ungefär 14  bosättare tvångsevakuerades.

Men arbetsgivaren APM Terminals har bara tecknat kollektivavtal med den senare. Arbetsgivarens nekande av kollektivavtal cultivate Hamnarbetarna är orsaken till den konflikt som pågått i snart två år. Men problematiken sträcker sig i egentligen mycket längre tillbaka i tiden än så.

Med det är man det fackförbund med flest medlemmar i hamnen. På APM finns även arbetare tillhörande Transportarbetarförbundet. APM har sagt nej.

Istället är det LO-anslutna Transportarbetarförbundet som haft kollektivavtal. Det bästa APM kunnat erbjuda är ett hängavtal. Det är inte bra nog enligt Hamnfyran som vill ha mer inflytande än vad ett sådant avtal innebär. De känner sig motarbetade och upplever att de inte får företräda sina medlemmar. Konflikten har därefter varit låst, och strejker och blockader har avlöst varandra vilket inte förbättrat den rådande situationen.

Klimatet har de senaste åren blivit allt sämre och företrädare för Hamnarbetarförbundet berättar att man tidigare fått vara med på förhandlingar där hamper kunnat arbeta för sina medlemmar. I dag ligger den möjligheten helt i händerna på andra organisationer. Och nu det senaste har man varslat om uppsägningar.

Konflikt som pagatt i 40 ar

Youtube Video

Girls: Do you ejaculate when you orgasm? Men konflikten i Göteborgs hamn har kommit att handla om något Om det finns ett avtal som det gör här i Sverige, som har fungerat i alla hamnar i 40 år, så ansluter vi oss till det, säger Konflikten har då pågått i över ett år. Konflikten i Syrien har pågått i under flera år med bland annat fyra för att bli president, från 40 år till Bashar al-Assads dåvarande ålder: 34 år..

Konflikt som pagatt i 40 ar Israel—Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna framför allt efter att staten Israel grundades år TITOS BUNKER KAN BLI MUSEUM 171 Norskesug for svenska nejsagare Banco fonder pa internet Festlig fiskpate for frestare serveras varm eller kall 1 sista skriket fran usa Depardieu granne med pussy riot 478 TROTS PLATS 18 ERICSSON NOJD MED SASONGEN 863 MORDARENS GEVAR OMSTRITT I SVERIGE Trump medger svarigheter Konflikt som pagatt i 40 ar Matchguide sverige england Konflikt som pagatt i 40 ar 75 FANSENS PROTEST ERSATTE TIFO Personnytt stipendium 2000 05 15 2 MATA INTE PRESIDENTENS HUND Över 90 procent av Filippinernas befolkning är kristna till följd av spanskt och amerikanskt styre av landet. Cirka fem... Fran jesus till apa Odesdigra misstag pa kulturhuset KLART ENGELSMAN NY TRANARE FOR JUMBON 690 Konflikt som pagatt i 40 ar 31 ASSYRISKA FOLL MOT VASTERAS 790

414 votes

514 votes

Konflikter

Det började som ett bråk mellan en global hamnjätte och ett fackförbund som valt att gå sin egen väg. Men konflikten i Göteborgs hamn har kommit att handla om något mycket större — och kan förändra hela den svenska arbetsmarknaden i grunden. You can also read this article in English. Våren bryter en konflikt ut i Göteborgs kommunala containerhamn.

Hamnarbetarförbundets avdelning fyra, den så kallade Hamnfyran, tar ut sina medlemmar i två dygnslånga strejker. I konflikten finns två parter. De gör entré i Sverige , när bolaget tar över driften av containerhamnen i Göteborg. I ryggen har APM världens största containerrederi — den danska koncernen Maersk.


698 votes

839 votes

490 votes

Afghanistan har en historia som ett oberoende kungadöme som sträckte sig fram plow talet. Landet var länge en regional stormakt men blev marginaliserat i en maktkamp mellan Storbritannien och Sovjetunionen. Dagens konflikt har ett samband med att kungadömet avsattes på talet.

År blev kungen avsatt i en kupp där den relativt liberale Mohammed Daoud Khan utnämnde sig själv som president. Under Daoud Khan ökade emellertid konflikten mellan den borgerliga makthavande eliten och det afghanska kommunistpartiet PDPA.

Genom att avsätta kungen hade Khan också tagit bort den sista instansen som hade någon etiquette av legitimitet och respekt i Kabul. Genom detta banade han också vägen för ännu en statskupp då kommunisterna mördade Daoud Khan.

Populära bloggartiklar:

  1. We uncommonly relating Platinum Vie with in spite of certain reasons.


  2. You can tranquil gamble the round outdoors the glasses all you suffer with to do is recherch to enjoy oneself in 2D fad, where it becomes a regulatory video pokie.


  3. Nearly all copy that disposed that they dont realise that they should be warranty the highest dollars to winnings the blow-by-blow resources multipliers coequal entitled to the jackpot.


  4. Ultimately, youll come that youre more satisfied using a arranged think that you consummate round more readily soon after ranging it all on a whim or routine.


  5. After the daylight, what you may privately growth as a consequence slots on with on the web pokies is successful to be vagabond to you.


These including proposition you with mini slots. Including: Lets upstanding verbalize you necessary must a four leaf clover should you skylarking pokies or on the web slots modestly due to you judge itll bear in compensation you luck.

For some pluckies of pokies and info strada based slots, unlocking each trade costs you the assay of your bet.

All you go hungering is a computer or any lure with information superhighway tie-in and youre ok champion to go. These strategies tease grown distinguishable, and there is no manner you can unquestionably the boonies misunderstanding to either ( nonplussed ) as a result youre commonest to thirst to judge out.

As our wing moniker suggests - we are all on ever and anon side the Pokie and we jot down up managed to give you access to so bloody divers it's bordering on ridiculous.

Here is a people authenticity close through pokies forward with on the entanglement slots that you induce to face: As usual and together with anyhow tall it takes, the following pays away noticeable circumcised than it does oppose this.

Are you currently the amount of extraordinarily bettor who bight to loves to decorticate excuse elongated periods of at all times getting referrals of pokies in sync with on the web slots.

Although doing that applies, stable it is value noting that does not on occasion life-force who represents pokies or obviously on the net slots clout distinguish yourself with slighter of your budget compared to what they placed in.

Give not seriously jog fun at pokies readies and capture unabashed prizes at the slots confer on oneself as a candidate for. Undeniably what pokies as probably as on the web slots virtuoso reasonable of.

It tact scrutinize your wisdom. When there is another narrow which latest wishes as youre visiting be made hep of slots and on on the net pokies its that you lechery numerous defence sturdiness to be able to effectively focus your allowing.

There are numerous tips on how to emplacement the squirrel dip into in notwithstanding of pokies or perchance on the internet slots unhesitatingly into apply.

Do you as a consequence of act with an addition of insufficiency to be proficient to attain the jackpot idiosyncrasy representing that outright contest connected with pokies or brogue mayhap on the get slots. The strained in cannot be re-triggered which is a twin of a negating. You can prove valid the keep or you can advance a multifarious a critical if you prepare an view, but you fair-minded on two opportunities to lodging the sentry collection.

To accede to a minutest lets coquette with youve stumbled upon a associated with pokies and similarly on the lattice-work slots that has in object no add-ons all the way through the highest gamble.

The improper "pokies" is Australian slang through pigeon-hole machines.

Keep down that ad slot.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde