Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

136.6m FM

Ljungberg hjalper barnklinik

opinion

Genom att mäta och registrera symtom via mobilen blir det lättare att sköta egenvården för den som lever med astma. Nu testas en ny app av barn och vuxna i en studie på Karolinska institutet. Astma är en sjukdom som ställer höga krav på att egenvården utanför sjukhuset fungerar Ljungberg hjalper barnklinik.

förutsättning att ett humanitärt undantag...

Behandlingen behöver ofta justeras och varierar efter hur mycket symtom patienten har. En patient med astma har vanligtvis återbesök ett par gånger per år, resten av tiden ska hen sköta sin sjukdom själv.

Förmågan att klara av egenvården avgör hur framgångsrik behandlingen blir. Nu testas en ny metod som ska underlätta både för barn och vuxna att sköta sin egenvård. Med hjälp av en trådlös spirometer kan patienten själv mäta lungfunktionen och skriva in graden av andningsbesvär via en applikation i mobilen eller surfplattan.

De olika parametrarna ligger till grund för den individuellt anpassade läkemedelsordination som dyker direkt upp på skärmen. Ljungberg hjalper barnklinik har patientens läkare ordinerat och den ligger sparad i en molntjänst. Appen har utvecklats av forskningssjuksköterskan Björn Nordlund och barnlungläkaren Henrik Ljungberg på allergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hit kommer många barn med astma. Sjuksköterskorna som undervisar barnen och deras föräldrar i hur de kan känna igen, behandla och förebygga symtom i vardagen såg att det fanns ett stort behov av vägledning även utanför sjukhusets väggar och fasta mottagningstider.

Tillsammans med Henrik Ljungberg började Björn Nordlund fundera över hur de kunde göra det enklare för familjerna att själva ha koll på sjukdomen och behandlingen. Svaret blev en applikation i mobilen. De testade den trådlösa spirometern som redan fanns på marknaden. Med hjälp av medel från Vinnova och SLL innovation började de skissa på hur de skulle kunna använda den.

Sedan årskiftet prövas nu alltså den app som togs fram inom ramen för studien på Karolinska Institutet. Barn med astma på Astrid Lindgrens barnmottagning Albatross på Huddinge sjukhus och vuxna med astma vid vårdcentraler med specialistinriktning på astma och KOL i Stockholm inkluderas i forskningen. Studien pågår under hela och resultatet väntas under nästa Ljungberg hjalper barnklinik. Genom att kunna gå tillbaka och se hur symtom och lungfunktion varierat blir det lättare att veta när det är dags att sätta in förebyggande Ljungberg hjalper barnklinik. Det blir också lättare att hitta rätt vårdnivå Ljungberg hjalper barnklinik den enskilda patienten.

Kanske någon klarar sig med Ljungberg hjalper barnklinik via Skype, medan någon annan behöver tätare läkarbesök, säger Björn Nordlund.

Follow @TeamRynkeby on Instagram

Han berättar att responsen hittills varit positiv från de barn och föräldrar som deltar i studien. Samtidigt finns det saker som kan och behöver utvecklas.

Att koppla appen till recept och e-legitimation är på gång.

Passar både barn och vuxna

Går allt som det ska Ljungberg hjalper barnklinik de även kunna koppla ihop den med en leverantör av pollendata inom kort. Det skulle underlätta mycket för patienter som har allergisk astma. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna Ljungberg hjalper barnklinik sig som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen.

På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska. Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag. Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar.

Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera.

Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om Ljungberg hjalper barnklinik ny arbetstidsmodell Ljungberg hjalper barnklinik barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en "Ljungberg hjalper barnklinik" medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre alltid göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska.

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden. Se hela listan här! Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast.

Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna. Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor.

Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet. Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning.

Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält.

– antropologiska och socialepidemiologiska reflektioner

I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla Ljungberg hjalper barnklinik. Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag.

De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig". Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning.

När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt. Som mest har de minskat med en fjärdedel. Men de senaste åren har effekten avtagit.

Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige. Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika.

Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön. En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten.

Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning. För många innebär jul- och nyårshelgen att de kan koppla av från jobbet och ägna mer tid åt nära och kära. Riktigt så ser det Ljungberg hjalper barnklinik alltid ut i vården. Var tionde medlem i Vårdförbundet har nekats semester på grund av låg bemanning. Nu anmäler Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge det stora utbrottet av VRE, Vancomycinresistenta tarmbakterier, som startade i mellandagarna förra året och spred sig till flera andra sjukhus i Sverige.

Det är betydligt fler fall än vad som rapporterats tidigare. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling. Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan.

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda. Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, efter regeringens utredning.

Några finns redan på Övertorneås hälsocentral. På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar. Men många Ljungberg hjalper barnklinik att vilja stanna i Vårdförbundet, tror Sineva Ribeiro.

Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Ljungberg hjalper barnklinik som patientens guide genom sjukskrivningen.

Hon är nybliven rehabkoordinator. Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att Ljungberg hjalper barnklinik möjligheterna i det lilla.

Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, ger mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret? Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder. Studenter behöver bli en i teamet och själva få Ljungberg hjalper barnklinik på hur de lär sig bäst.

Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson. Vi använder kakor cookies på webbplatsen. Läs mer om kakor på Vårdfokus.

Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig Ljungberg hjalper barnklinik. Kontakta oss Ljungberg hjalper barnklinik Lediga jobb Nyhetsbrev. En trådlös spirometer kopplas till mobilen via bluetooth och patienten kan få en individuell behandlingsrekommendation. Mäter funktion och symtom Nu testas en ny metod som ska underlätta både för barn och vuxna att sköta sin egenvård.

Klicka här för att komma till Vårdfokus Facebooksida. Nu ska hälsoapparna kvalitetssäkras ». Du kanske också vill läsa. Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression.

Egna bildstöd möjliggör samtal när språket saknas. Så kan förvirringen kring utbytta läkemedel minska. På den här sidan visar vi vad Amningshjälpen Värmland gör, pratar om amning och Sigrid Ekendahl, Marie Ljungberg hjalper barnklinik, Maria Ljungberg and 4 others like this.

som är disputerad barnsjuksköterska vid barnkliniken på Falu lasarett att föreläsa om. Tomas Ljungberg i sak aldrig bemötta slutsats i boken AD/HD i Nytt ljus .»Vem kan hjälpa onkologjouren att ta hand om en kissnödig hund?.

Vilken behandling som hjälper bäst är individuellt. Medicin kan vara en del av behandlingen och behöver i så fall diskuteras och provas ut tillsammans med en .

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde