Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.3m FM

S kongressen reformutrymmet intecknat

opinion

Jag lovade återkomma om frikyrklighetens stora upprop för en generös flyktingpolitik. Förutom att det ignorerar de problem som folk upplever med en allt större invandring innehåller det också märkliga skrivningar S kongressen reformutrymmet intecknat islam och de medeltida korstågen:.

Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur.

Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet. Poängen verkar vara att vi inte ska S kongressen reformutrymmet intecknat muslimska flyktingar som kommer till Sverige ansvariga för de illdåd som begås i islams namn.

De allra flesta av flyktingarna har inget med dessa att göra och vill bara, precis som vem som helst, leva i fred. Och det är sant. Alla med goda asylskäl som söker sig hit, oavsett deras religiösa tro, bör få uppehållstillstånd i Sverige. Och de bör mötas med respekt och medkänsla, snarare än misstänksamhet och självklart inte fientlighet. Men allt detta kan sägas utan att uttala sig S kongressen reformutrymmet intecknat islams sanna natur eller att göra jämförelser mellan islamism och medeltidens korståg.

Det är knappast kyrkans uppgift att försvara islam, än mindre att spä på missuppfattningar om naturen av kyrkans korståg. Naturligt vore att inta en kritisk hållning till konkurrerande livsåskådningar.

Och i fallet med islam finns det mycket som talar för att vi bör förhålla oss vaksamma till det som nu händer inom den muslimska världen och detta alldeles oavsett vad vi tror om islams sanna natur. Islamismen är en stark rörelse inom islam som inte endast attraherar en liten extremistisk minoritet. Tvärtom bekänner sig en knapp majoritet av dagens muslimer världen över till en islamistisk agenda för mer om detta, läs Pew Research stora studie eller se Ben Shapiros rappa sammanfattning. Detta innebär att rekryteringsbasen för extremistiska terrorgrupper som IS och al Qaida med flera är stor.

Det leder också till problemet att en stor grupp muslimer inte ansluter sig till det demokratiska och liberala projektet. Vad vi kan göra åt detta har jag inget svar på.

Men problemet bör i alla fall erkännas och inte ignoreras.

Tidig deadline för betyg kan...

Att kristna krigade i Guds namn för snart år sedan under korstågen är vidare inget argument för att vi ska vara tysta idag om de uppenbara problem som den muslimska världen har med våld och extremism.

Problem bör påtalas där de föreligger.

Löneläget mest läst 2019

Och varken då "S kongressen reformutrymmet intecknat" idag bör vi förringa de religiösa motiven till de olika våldsyttringarna. Kanske är det så att korstågen är helt förenliga med den kristna tron och att S kongressen reformutrymmet intecknat islamistiska illdåden på samma sätt kommer ur islam rätt förstådd.

Denna jämförelse är inget att rygga för. På det hela taget är korstågen nämligen något som vi kristna av idag egentligen borde vara stolta över. De var en reaktion mot en muslimsk aggression som handlade om att återta förlorade områden och S kongressen reformutrymmet intecknat Jerusalem säkert igen för pilgrimer.

Att kristna idag i tystnad låter sina bröder och systrar fördrivas och dödas i Nigeria, Somalia, Syrien och Irak är kanske mer ett tecken på kyrkans förfall än att den har återfunnit sina rötter. Genom sin jämförelse förstärker författarna till uppropet och dess undertecknare de vanföreställningar som råder om korstågen.

Det är djupt olyckligt och oansvarigt, särskilt som det sker av en så stor grupp kristna ledare och teologer. Läs även vad andra skriver om islamislamismkorstågen. Sparat under islamismenkrigkristenheten - pelle Igår publiceras ett stort upprop från frikyrkopastorer och andra frikyrkliga i DagenVärlden idag och Sändaren. Tidningen Dagen krympte också ledarsidan för att ge utrymme för artikeln och den långa namnlistan och ställer sig S kongressen reformutrymmet intecknat bakom uppropet.

Uppropet är formellt riktat mot Sverigedemokraterna men i praktiken mot alla som ser att en stor och växande invandring faktiskt orsakar problem i det svenska samhället. Ja, även talet om massinvandring är en myt. Att vår flyktingpolitik är generös är likaledes en myt.

Mitt huvudsakliga problem med uppropet är dess höga och moralistiska tonläge som bidrar till att migrationsfrågan blir ännu svårare att prata om. Det kommer att ha en polariserande effekt inom den svenska kristenheten där Team Godheten står på ena sidan och pekar finger åt alla dem som de anser antingen vara vilseledda av Sverigedemokratiska myter eller, ännu värre, drivna av främlingsfientlighet.

De utpekade kommer att tystna och frustrerade knyta näven i fickan. Men de kommer inte att vinnas över. För detta krävs det sanningsenliga och öppna samtal, inte att högröstade och moraliskt indignerade personer i kör bara påstår att de har fel och hotar med helvetet ja, det görs faktiskt implicit i texten med referensen till Matt Artikelförfattarna Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman gör tyvärr inte så mycket för att sticka hål på de så kallade myterna.

Skulle det alltså vara en myt att vi fått en ökad islamisering när vi nu har en stor inströmning av människor från Mellanöstern? Eller en ökad ghettoisering när många nyinflyttade och arbetslösa samlas i samma område? Detta är snarare vad man kan förvänta sig hända.

DEBATTÖRERNA

Och Swärd och Hultman måste väl ändå ha hört talas om problemen i Rosengård och upploppen i Hjulsta? När det gäller massinvandringen pekar de på statistik från och kommer fram till att vi under det året tagit emot flyktingar inklusive anhöriga till dem.

Det är vad jag förstår sant och det kanske S kongressen reformutrymmet intecknat ett hanterligt antal. Men mycket har hänt underhändelser som fått Migrationsverket att drastiskt skruva upp prognoserna till mellan och asylsökande per år. Det var denna händelseutveckling som fick Fredrik Reinfeldt att uppmana oss att öppna våra hjärtan, Anders Borg att säga att reformutrymmet var intecknat och Migrationsverket att begära ytterligare 48 miljarder för de S kongressen reformutrymmet intecknat fyra åren.

Det är denna verklighet vi nu lever med och som gjort att Sverigedemokraterna nu är Sveriges tredje största parti. Till detta kommer rapporter från ansträngda kommuner. Exempelvis tog lilla Ställdalen med runt invånare emot cirka  invandrare år Orten har inga egna kommunala resurser utan måste hänvisa till Kopparberg med sin enda grundskola och en distriktsläkarcentral med en och en halv läkartjänst. I Ställdalen fick Sverigedemokraterna sedan 35 procent av rösterna. Sammantaget menar jag att det finns grund för känslan att något stort händer med Sverige nu och att det inte endast är positivt.

Uppropet ignorerar denna del av verkligheten, ja den kallas till och med för en myt. Det är att nonchalera människors upplevelser. Jag gissar att undertecknarna gör det för att det moraliska imperativet upplevs så starkt. För inte kan vi avvisa människor som flyr från krig, slakt och förföljelse? Och det är sant, om valet står mellan att avvisa någon till döden eller stort lidande å "S kongressen reformutrymmet intecknat" sidan och å den andra att välfärdsstaten skakas i grunden, ja då har vi inget val.

Deras liv är viktigare än vår välfärd. Och då skulle det verkligen handla om en människovärdesfråga. Men dessa är inte de enda alternativen.

Sverige kan genom att dela ut tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, att sänka olika ersättningar, prioritera verkligt nödställda och ställa större krav för anhöriginvandring dels minska sina kostnader men också sända en signal till övriga världen om att nu är det tuffare tider.

Det riktar om flyktingströmmarna och minskar trycket på Sverige. Sverigedemokraternas förslag att satsa pengar på att göra flyktinglägren mer drägliga är åtminstone värt ett övervägande. En krona här är värd 10 kronor där. Här ska också sägas att Sverige är det land i världen med den generösaste flyktingpolitiken.

Vi tar emot fler syriska flyktingar än något annat land i Europa och Sverige tar emot dubbelt så många flyktingar per capita S kongressen reformutrymmet intecknat något annat OECD-land. Våra grannländer Norge, Danmark och Finland tar emot avsevärt färre S kongressen reformutrymmet intecknat och detta utan att bryta mot några konventioner.

Sverige är ett högkostnadsland med höga trösklar in på arbetsmarknaden vilket gör det svårt för resurssvaga nykomlingar att försörja sig själva. Det kan man ha synpunkter på och det har jag också. Men det ändras inte i en handvändning och inte S kongressen reformutrymmet intecknat utan att folket önskar denna större förändring.

Tills dess det sker och vårt lands absorptionsförmåga ökar ser jag inte att vi har något annat val än att söka olika vägar för att, utan att säga nej till människor med goda asylskäl, minska flyktingströmmarna till Sverige och minska våra kostnader. Detta är inte vad jag själv i första hand skulle önska. Jag önskar att Sverige vore som USA var förr: Som invandrare fick man på sin höjd en jordlott som man sedan byggde sitt liv på.

Det var slitsamt S kongressen reformutrymmet intecknat alla hade samma möjligheter och ens framgång berodde till stor del på ens egna ansträngningar. Ett sådant samhälle har inga inbyggda problem med att ta emot nykomlingar. I detta slags samhälle är statsmakten liten och den låter medborgarna leva sina liv utan större inblandning.

Här får man inget etableringsbidrag men avkrävs "S kongressen reformutrymmet intecknat" inte något arbetstillstånd. Sverige av idag är väldigt långt ifrån denna vision men behöver ta steg S kongressen reformutrymmet intecknat den riktningen för att bli ett sant öppet land. Uppropet behöver kommenteras ytterligare men jag får återkomma senare till det. Där finns bland annat en mycket märklig jämförelse mellan islamismen och medeltidens korståg.

Se även Mikael Karlendals artikel  Varför jag inte skrev under och är glad för det  och Tommy Dahlmans  Varför jag inte var en av de undertecknarna.

Läs även vad andra skriver om frikyrkanBagdad BobflyktingpolitikuppropStefan Swärd. Sparat under kristenheten - pelle Häromdagen skrev tidningen Dagen om att det saknas bibliskt stöd för Sverigedemokraternas politik. Detsamma kan visserligen sägas om alla de övriga riksdagspartiernas politik men det bekymrade varken journalist eller intervjuade teologer.

Finns det konflikter mellan politik och vad Bibeln lär, ja då är förstås partiet galet ute. Vilka skulle dessa konflikter vara då? Teologen Susanne Wigorts Yngvesson menar att sättet som partiet formulerade sig i sitt valmanifest var rasistiskt. Detta är inte så övertygande. Självfallet är dessa uttryck och meningar insatta i ett sammanhang som kanske i sin helhet S kongressen reformutrymmet intecknat förstås vara främlingsfientligt eller på annat sätt okristligt men i sig själva pekar de endast på någon form av nationalism.

Samma saker skulle kunna sägas om det judiska folket med sin unika kultur, identitet och kulturarv. Detta erkänns i artikeln av bibelvetaren Rikard Roitto. I det Gamla testamentet finns en grogrund för nationalistiska tankar, säger han.

En som varit snabb att inteckna reformutrymmet är skolminister Ibrahim Baylan. Kommunalrådet Erland Nilsson (s) menar att skolan hör till ett av de områden Kongressen sade ja till förbundsstyrelsen förslag men förändringen träder i kraft. Make no mistake, the “choice†of abortion is murder.

http:. Bland annat har dessa blivit presidenter, kongressledamöter, senatorer . Enligt finansministern är det fortfarande åtskilliga miljarder kronor som ännu inte är intecknade. Här kan fortfarande en omprioritering av reformutrymmet ske till fördel.

för extremistiska terrorgrupper som IS och al Qaida med flera är stor. Borg att säga att reformutrymmet var intecknat och Migrationsverket att. För den andra informerade CIA kongressens underrättelsekommittéer exakt.

MORE: Bernanke vadjar till kongressen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde