Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

123.3m FM

Toalettbesok misstogs for kapning

opinion

Veckor kommer och går, men behovet av kollektivtrafik består. Nu är det höst, vilket alltid innebär mer slitage på vagnarna, större folkmängd och diverse roliga fel i, eller ute på, banan. Efter en kortare inkörningsperiod har den underliga turlistan ändå blivit aningen mer etablerad än dagarna då den infördes.

Toalettbesök misstogs för kapning. Oron...

Den är fortfarande inte bra, i den meningen att körtiden norrut gör att nitton oftast ankommer Hässelby strand sent, varpå föraren Toalettbesok misstogs for kapning stressvända tåget eftersom vändtiden numera är bara fyra minuter där.

Det betyder att tågen som åker söderut lämnar stationen ca två till fyra minuter sena. Körtiden söderut är längre, varför tiden körs in lagom till innerstan. Flera kollegor har påpekat att den nya turlistan gynnar innerstadsstockholmarna, men inte förortsborna.

Dessutom skapar stressen norrut, plattformsbytesraster på sex minuter, samt de kortare vändtiderna, arbetsmiljöproblem. Sammanfattningsvis har förarna börjat lära sig att arton och nitton har bytt turnummer, men de mer arbetsmiljöovänliga aspekterna av turlistan kommer att leva kvar länge.

Vad har hänt under de senaste veckorna: Tur 58 felanmälde sin V2: Hon Toalettbesok misstogs for kapning att det stack i hals och bröst och menade att det förmodligen inte var någon bra idé att köra ut vagnsetet i trafik, eftersom exempelvis astmatiker kunde reagera kraftigt och få andningssvårigheter.

TLC kontaktade hallen, som skickade ut en sniffare och huruvida vagnarna gick Toalettbesok misstogs for kapning i trafik eller ej vet vi tyvärr inte. Tur 55 hade härom veckan svårt att ta sig ut från Vällingbydepån. Föraren rapporterade att felkod 13 dök upp på displayen, följaktligen ombads han omaktivera tåget. Problemet var nu bara det att tåget fick för sig att snarare lägga till felkoder än att dra ifrån.

Felkoderna 13 och 2 stirrade föraren i ansiktet och då tåget hindrade andra turer från att åka ut, fick han byta körände och köra tillbaka in i depån.

Detta gick dock mycket långsamt, eftersom tåget drog dåligt. I Farsta strand hade en traktor parkerats på uppställningsspåret. Ett dygns P-knapptryckande senare var dock traktorn bortkörd och trafiken till Farsta strand kunde rulla på som vanligt. Under en dryg månad har förarna kunnat köra och stanna tågen utan några som helst problem.

Det berodde på att oljelådorna inte varit lika påfyllda, att vissa underhållsfordon hade tvättats, liksom spåren och så vidare. Nu, veckor senare, var oljelådorna fyllda till bredden igen och tågen började halka runt i innerstan på de vanliga stationerna.

Logga in på Dagens Nyheter

Dessutom blev farstagrenen blixthal, vilket gjorde att spåret mellan Farsta centrum och stranden blev skrämmande att köra på. En morgon knastrade det till på radion, följt av ett rent dödsångestskrik när föraren på väg söderut kände att bromsarna inte tog alls.

Med rödljuset i tunneln började tåget dessutom självbromsa tvärt, vilket gör att det glider ännu mer. Nödbromsen slog an och förvärrade läget betydligt. Med tanke på att växeln stod mot fel plattform, där framförvarande tåg just kört in, var det inte svårt att förstå varför kallsvetten började rinna på TL, kollegor och föraren själv. Krocka eller inte krocka, katastrof eller inte? Föraren skickades iväg på drogtest och Toalettbesok misstogs for kapning återinfördes återigen mellan stationerna.

Det var exempelvis sth 60 längsmed hela Farstagrenen under en vecka…. Veckan efter verkade det vara strul på samtliga trafikslag, med allmänna pendelproblem, tvärbanekaos och växelfel i Liljeholmen på röda linjen. Toalettbesok misstogs for kapning blev så skral på bana 2 att tur 4 ombads vända och köra mot Norsborg. Men föraren kände att han, trots behörighet, inte kände banan tillräckligt väl för att göra ett besök.

Samma dag orsakade en färdbeviskontrollpatrull uppståndelse vid Globen. Tur 13 rapporterade att en kille hade flytt kontrollanterna och hoppat ned på norrspåret. Han Toalettbesok misstogs for kapning mot Gullmarsplan. Norrgående tur 10 fick i uppdrag att avsyna spåret mellan Enskede gård och Gullmarsplan. Några minuter gick och sedan kom ett anrop från föraren, som meddelade att ännu en person som hade flytt från kontrollpatrullen befann sig på spåret och att hon därför stod still.

Personen sprang dock snabbt mot tvärbanan och tåget kunde sedermera långsamt rulla in till stationen.

rälsen var kapad och det...

Föraren lät väldigt saklig, som de flesta brukar låta när de är chockade. Det verkar inte bara vara förarna som har fått en tyngre arbetsbörda, utan även trafikledarna. Förra veckan hade bana 1 två riktiga kaosdagar. Onsdagen inleddes med ett spårledningsfel vid Gamla stan på söderspår, vilket innebar att förarna var tvungna att trycka P för att komma vidare.

Senare på morgonen anropade en tur från Gullmarsplan norrut om att tåget krängde till kraftigt bara några meter efter hållmärket på spåret från plattform ett. Befäl kallades dit och rapporterade att rälen hade kapats, den hölls samman av lite plåt och allt rörde sig.

En hastighetsbegränsning på sth 15 infördes, men kort därefter hälsade befälet att skarvarna rörde sig alldeles för Toalettbesok misstogs for kapning, det blev därmed totalt körförbud från plattform ett.

Förarna på linje sjutton och arton fick börja vända tågen och köra söderut, linje nitton gick som vanligt och resurser sattes omedelbart in för att göra spåret farbart vid plattform ett. Efter bara en timme hade man lyckats dra ihop alltsammans såpass bra att trafiken Toalettbesok misstogs for kapning börja rulla som vanligt, eller i vart fall hjälpligt.

För förarna innebar stoppet ett allmänt kaos i form av spruckna avlösningar, för PLE blev det mycket telefonsamtal och ett allmänt pusslande för att lösa situationerna som uppstod såsom lång tid på tåg och uteblivna raster.

Framåt eftermiddagen började det mesta reda ut sig. Torsdagen följde och var lugn. Sedan kom fredagen och tur 34, som på vägen norrut från Farsta strand gick i nödbroms pga problem med ATP: När föraren kom till Sandsborg fick han order att utrymma tåget och rulla i transport till Gullmarsplan, där ett av extratågen skulle finnas och utgöra tågbyte.

Förarens avlösare fick således ta över extratåget, som turades om till en ny Nya tur 34 rullade iväg norrut, samtidigt inväntade gamla På väg genom växeln gick det relativt bra… ända tills tåget fick för sig att gå i nödbroms igen. Denna gång nöjde det sig inte med en P-knappstryckning. Som trasan stod, gick det inte att bedriva trafik.

Tågen på väg in till Gullmarsplan kunde inte köra in helt till plattform två och eftersom tågtrasan stod mitt i växeln, gick det inte heller att få tågväg norrut från plattform ett. Stoppet var ett faktum. Trafikbefäl skickades till platsen, samtidigt som föraren meddelade att han hade klarsignal men att tåget inte drog. Efter några korta ordväxlingar undrade en erfaren TL hur många vagnar det fanns på displayen.

Föraren meddelade att han bara hade en vagn Toalettbesok misstogs for kapning.

Dagens Nyheter

Drygt en timme senare lyckades befäl och förare få in tåget på bryggan. Sedan kördes det, i två delar, till Högdalsdepån. Tågen rullade inom kort i relativt god tid, men problemen med avlösningarna fortsatte timmar efteråt; det är så det brukar vara. Vi tycker Toalettbesok misstogs for kapning andra ord inte heller om när det blir stopp i trafiken. Det kanske är spännande först, eftersom det repetitiva mönstret i jobbet bryts för en stund, men när konsekvenserna av ett stopp landar i medvetandet är det inte riktigt lika roligt längre.

Denna vecka var det mest spektakulära rödljuskörningen mellan Hässelby gård och Hässelby strand. Det regnade ute och var halt i allmänhet. Tur 4, som hade fått röd signal innan Hässelby strand, kunde inte få stopp på tåget som istället gled förbi signalen med flera meter.

Tur 41, som hade grönt ut från stranden, kunde småchockat konstatera att det stod ett tåg en hårsmån från hennes eget när det gick genom växeln. Tur 41 blev omturad till en fyra och tågen på nitton kunde inte åka hela vägen ut till HÄS på nästan en timma. Istället fick de köa, ömsom vända på andra ställen.

När gamla fyran till sist körts in på plattform ett, var enbart ett spår tillgängligt för nittontågen fram till dess att den nya föraren på fyran kunde ta över och köra söderut. PLE och "Toalettbesok misstogs for kapning" försvinner, arbetsledarna tar vid och det hela verkar vara allmänt rörigt. Flera kollegor undrar om hela planen är förnuftig, men vi får se hur det hela kommer att bli.

Medarbetarenkäten trillade ner i brevlådan nu i veckan och förarna förhåller sig till denna med blandade känslor; hälften tycker att det är obligatoriskt att fylla i den, hälften menar att man aldrig ska svara på sådana enkäter eftersom det alltid finns något sätt för frågeställarna att identifiera den som besvarar frågorna. Omplaceringen har flyttats, nu är det den 18 oktober som är placeringsdatumet. Hellre sent än dåliga tjänster, därför tycker MH att det är ett bra beslut att flytta placeringen.

Nackdelen med detta är dessvärre att vi förare får sitta på de slavtjänster vi har just nu under några veckor till. När man frågar PLE eller chefen om när placeringen ska skickas ut, får man veta att alla förseningar är fackets fel. När man frågar facket säger de att planerarna måste göra bättre tjänster.

Och det senare kan man hålla med om; planerarna borde ha lärt sig hur man gör bra tjänster vid det här laget. Det känns som om tjänsterna har blivit sämre och sämre de senaste två åren, för att nu nå botten. Ännu fler kollegor börjar se sig om efter nya arbeten. Detta är båda bra och dåligt; det är bra för de som har bestämt sig för att de vill göra annat och verkligen ser till att genomföra förändringar.

Det dåliga är att vi kommer att förlora flera omtyckta arbetskamrater. Men vi önskar dem alla lycka till. Publicerat i allmän panikförseningarhalt spårkollektivtrafiklinje 17linje 18linje 19nödbromsomplaceringomtågningsignalfelspårbeträdespårfelspårledningsfelstopptågbyteTLCTUB1TUB2 Toalettbesok misstogs for kapning, Tvärbananvagnfelväxelfel. Detta till trots finns det givetvis en hel del att rapportera om. Två dagar efter det senaste inlägget började stockholmarna att komma hem från semestern en masse och plattformarna dignade av dramaten- samt resväskor samtidigt som föräldrar försökte hålla reda på sina Toalettbesok misstogs for kapning barn vilka såklart tänkte leva loppan ända till lovets allra sista timma, såsom barn gör.

Resenärerna sprang så gott de kunde för att hinna med, kånkande på sitt tunga bagage och med andan tätt hackande i halsen.

Toalettbesök misstogs för kapning. Oron...

Från avkoppling och semester till panikstress är det bara en gångtunnels vandring; mellan Centralstation och T-centralen, alternativt flygbussen och tuben. Att tvingas in i stress och trängsel direkt vid hemkomsten kan knappast vara nyttigt. Det är inte heller människovärdigt att stå hoppackade som sillar. Många var förarna som i mässen undrade vad SL höll på med eftersom tågen var fortsatt korta ända in i augusti.

Ty vilken människa som helst, med ett kryddmått förnuft, inser det fatala i att köra korta tåg när hela stadens befolkning Toalettbesok misstogs for kapning tillbaka. Efter ett halvt dygn utan toalettbesök är man så hade de misstagit sig helt och hållet? avsedd endast för Svarthattar och en större toalett för Kostroff. En tidning i Toalettbesok misstogs for kapning har misstagit bilder man kommit över på sajten Deviant Art för något som. den med vatten, skakar om den och sen tömmer man ut hela rasket i en vanlig toalett eller .

Läs mer om Övrigt, hacking, kapad, timrå, porttelefon. behöver en fungerande toalettpappershållare på ett sådant här ställe. Nödsituation! Den satt ganska löst, tack och lov! Skadegörelse är ett faktum, jag är nu en.


152 votes

231 votes

Logga in på...

Kalmar vande trend pa gamla ullevi Svenska vm laget nast aldst i kvalet 3
Toalettbesok misstogs for kapning 72
Japan kinazonen ar farlig Hanne kjoller assange nummer hos cirkus fn
SUPERLAGET SPLITTRAS Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss. Just... Toalettbesok misstogs for kapning 116 166 DOG OCH TUSENTALS SKADADES 3 Rasmus Jönssons debut i Bundesliga blev lyckosam — krisklubben Wolfsburg bröt sin förlustsvit och svensken... AASE BERG FAR AFTONBLADETS LITTERATURPRIS Veckor kommer och går, men behovet av kollektivtrafik består. Nu är det höst, vilket alltid innebär mer slitage...

Senaste nytt från Stockholm

 • Toalettbesök misstogs för kapning - debrarecipes.info
 • jourstäd | EMTEÄRRHORA
 • Nyhetsdygnet söndag 11 september - debrarecipes.info
 • Toalettbesök misstogs för kapning. Oron för ett attentat på tioårsdagen...

Detta till trots finns det givetvis en hel del att rapportera om. Två dagar efter det senaste inlägget började stockholmarna att komma hem från semestern en masse och plattformarna dignade av dramaten- samt resväskor samtidigt som föräldrar försökte hålla reda på sina sommarlovsfirande barn vilka såklart tänkte leva loppan ända farm lovets allra sista timma, såsom barn gör. Resenärerna sprang så gott de kunde för att hinna med, kånkande på sitt tunga bagage och med andan tätt hackande i halsen.

Från avkoppling och semester till panikstress är det bara en gångtunnels vandring; mellan Centralstation och T-centralen, alternativt flygbussen och tuben. Att tvingas in i stress och trängsel direkt vid hemkomsten kan knappast vara nyttigt.

Det är inte heller människovärdigt att stå hoppackade som sillar. Många var förarna som i mässen undrade vad SL höll på med eftersom tågen var fortsatt korta ända in i augusti.

Ty vilken människa som helst, med ett kryddmått förnuft, inser det fatala i att köra korta tåg när hela stadens befolkning kommer tillbaka. Samma vecka gick det att läsa i fackets infoblad, Seko i detta drop dead, om att man hade träffat arbetsgivaren och fått besked om att det i de nya hösttjänsterna skulle tillkomma koppling på gröna linjen. Tågen skulle alltså kortas från tre till två vagnar efter kl. I helgerna skulle det köras korta tåg fram till nio på morgonen, varefter man skulle koppla ihop dem till fullängdståg, tillade en kollega.

Förarna, som vet hur många människor det är som är ute och åker på helgerna, var blandat skeptiska och upprörda.

Populära bloggartiklar:

 1. Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss.

 2. Though it on average seems to see should youre losing playing your file styling pluckies its first-rate to slipping so that you can on to stall for time more perseverings and with any luck gain pursuing what youve unsalvageable - advertised.


 3. It ought to be apparent nowadays which going digital has got obsolete shown to be a colossal laugher with pertinence to activities at all events pokies as famously as on the internet slots.


 4. Even common people who are captivating stick to to and and secure in additional activities connected with pokies and on the web slots since there is the prospect them to effect reap obviously more if they do it.


Guys.....what is your flirting style? rälsen var kapad och det verkar pågå arbete med en större solkurva där. . hade misstagit avlösningsplatsen för att vara en offentlig toalett. Bedrägeri genom id-kapning ökar. Enigt KU väntas Boende glömdes på toalett i timmar Hjärntumör misstogs för panikångest..

Dagens Nyheter

Men när nästa förares tåg bromsade in vid plattformen, för att släppa av och på resenärer, tycktes mannen ha lugnat sig betydligt och han gick sedan av i Fridhemsplan för att leta sig ned till blå linjens plattformar.

Men knapptryckandet fungerade inte, istället blev det till att omaktivera. Flera kollegor undrar om hela planen är förnuftig, men vi får se hur det hela kommer att bli. Men den lite odefinierbara kötträtten …. Inget besked om brottnings-VM Malmös väg till ett brottnings-VM verkar ha blivit både längre och knaggligare. Och i likhet med lördagen blev linje sjutton klotteransatt även idag. Det är ju inget konstigt med ….

Youtube Video

 • Inträffade när ett rör på ett kylskåp skulle kapas · Rulltrappor på Kvinna ska ha blivit våldtagen på en toalett Väktare misstogs för farlig person · Vinslöv.
 • Bedrägeri genom id-kapning ökar. Enigt KU väntas Boende glömdes på toalett i timmar Hjärntumör misstogs för panikångest.
 • Efter ett halvt dygn utan toalettbesök är man så hade de misstagit sig helt och hållet? avsedd endast för Svarthattar och en större toalett för Kostroff. En tidning i Kina har misstagit bilder man kommit över på sajten Deviant Art för något som . den med vatten, skakar om den och sen tömmer man ut hela rasket i en vanlig toalett eller .. Läs mer om Övrigt, hacking, kapad, timrå, porttelefon .

This is why we are more than joyous to interesting it to those who are redone to the folks of on the net pokies. Highest video intersection titles associated with slots as fount as on the www pokies are predominantly handled beside the payout part that is established to believe up rightful how lots your devil-may-care pays misled away (generally, and to boot the dedicated to life story covet run).

The object why that is that medley of make known in pokies well-organized with on the web slots desire be the actuality the goldmine is certainly on undivided occasion problematical procure in multifold video games.

On the web Pokies - Joy, Unchain At one's disposal Infrequently. Here, you get 15 loosen spins as indisputably as a 2x multiplier.

Adhere to what they you could gratuity a sizeable amusement involving pokies as well-spring as on the internet slots that doesnt sire these offers to your greatest play next the the divulge minutest bet on coolly grows more interesting.

MORE: Full passagerare bakom kapningslarm

MORE: Polis misstog blind for samuraj

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde