Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

93.9m FM

Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna

opinion

Den viktigaste frågan inför valet är regeringsbildningen. Minskad spännvidd mellan höger och vänster skapar en nysituation i svensk politik. De svenska politiska partierna har närmat sig varandra i ensamling mot mitten.

Ny demokratis fiasko och kommunismens fallhar bidragit till att spännvidden har minskat mellanytterkanterna. Närmandet mot mitten har fört upp de bådaflygelpartierna, moderaterna och vänsterpartiet, tillrekordnivåer, medan socialdemokraternas opinionssiffror pekarmot det sämsta valresultatet sedan talet.

Ännu värre ser det ut för de borgerliga mittenpartierna, somtycks gå mot sitt sämsta sammanlagda valresultat någonsin, trotsatt de två blev tre. Folkpartiet och centern fick dåsällskap av kristdemokraterna. Mellan två val har det inte tidigare skett så stora förändringar. Småpartierna står och stampar medan den felande procentenhetenkan sägas härröra från att ny demokrati utplånats efter att hafått en procent i förra valet. Att spännvidden mellan ytterkanterna har minskat kan samtidigtsägas motverkas av att flygelpartierna vuxit så starkt påmittens bekostnad.

Om man ser till politikens sakinnehåll har vikanske nu inte två block utan snarare tre: En traditionellvänster med ett udda inslag i form av miljöpartiet, ettutpräglat borgerligt parti med rejäla skattesänkningar påprogrammet och en mittengrupp som består av i första handsocialdemokraterna och centern, men dit man kanske också kanhänföra folkpartiet och kristdemokraterna. Förändringen har gjort regeringsfrågan Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna oviss än någonsin.

Omvalresultatet skulle bli så som opinionsundersökningarna nutyder på kan socialdemokraterna välja att samarbeta antingen medde borgerliga småpartierna eller med vänsterpartiet ochmiljöpartiet. Ett samarbete där även moderaterna ingår kan inteuteslutas. I stället kan den socialdemokratiskapartiledningen efter valet avgöra om Sverige skall få en politikmed traditionell vänsterinriktning eller så kallad förnyelse,det vill säga en mer borgerlig prägel.

Man kan förstå varför socialdemokraterna värjer sig mot att gebesked i den viktiga regeringsfrågan. Om partiet skulle uttalasig för ett samarbete med vänsterpartiet efter valet förlorardet troligen väljare i mittfältet. Om partiet i stället föreslårsamarbete med borgerliga partier skulle vänsterpartiet växa ännustarkare. Det var socialdemokraterna som under talet inledde enhistorisk omorientering genom Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna sänka marginalskatterna ochavreglera finans- och valutamarknaderna för att på taletsätta inflationsbekämpningen som främsta mål och söka inträde iEU.

Att socialdemokraterna under senare tid visat tendenser attsvänga tillbaka till en mer traditionell politik på vissaområden ändrar inte särskilt mycket. Moderaterna har under Carl Bildt också närmat sigmitten, från andra hållet.

Valet Röster om regeringsfrågan Flera...

Partiet inriktar nu till exempel sinaförslag om skattesänkningar mot låg- och medelinkomsttagare ochförsöker ge intryck av en politik som inte skall ökainkomstklyftorna, utan tvärtom. Moderaterna talar inte längre om systemskifte, utan försökernärmast att tona ned kraven på besparingar och nedskärningar.

Centerpartiet väckte brutalt de övriga...

Bildt har också under valrörelsens inledning varit mycketåterhållsam i sin kritik av motståndarna. Socialdemokraternasförsöka att ge liv åt högerspöket ger ett ganska krystatintryck.

Ett viktigt skäl till moderaternas nedtoning av sinprofil är säkert ny demokratis sorti. Det finns inte längrenågot hot från höger och ny demokratis fiasko har nog för långtid framåt berövat trovärdigheten hos nya försök. De som vill haen mer högerradikal politik har i praktiken inte Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna annat valän att stödja moderaterna. Möjligen kan en delkulturkonservativa välja kristdemokraterna, som därmed ocksåtycks vara det enda av småpartierna som är på viss frammarsch.

Socialdemokraternas politiska omsvängning i kombination medkommunismens fall och vänsterpartiets förnyelse har gjort detsenare till en verklig fara för regeringspartiet. I självaverket har vänsterpartiet övertagit mycket av den traditionellasocialdemokratiska politiken och retoriken.

Rimbo till Rosenbad

Förre statsministernIngvar Carlssons samarbete med väns-terpartiet om främstskattehöjningar i mandatperiodens inledning Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna antagligenockså till att legitimera väns-terpartiet som ett tänkbartalternativ för dem som senare blev missnöjda medsocialdemokraterna.

Det är faran från vänster som nu tvingar socialdemokraterna attstarkare betona fördelningspolitiken och försöka värna om sinatraditionella väljare, och inte minst bevara förtroendet inomfackföreningsrörelsen.

Samtidigt finns därmed en risk attpartiet förlorar i mittskiktet, där till exempel mångatjänstemän kan bli besvikna över uteblivna skattesänkningar. Detär förstås inte alls säkert att opinionsmätningarnas resultatstår sig till valdagen.

Valutgången är fortfarande oviss. Detmåste ha blivit Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna svår besvikelse för socialdemokraterna att debackade i den senaste Sifo-mätningen, trots att den ekonomiskautvecklingen nu tycks så gynnsam för regeringspartiet. Men ompartiet ytterligare lägger om sin politik för att tillgodoseväns-teropinionen finns det, som sagt, risk för röstförluster imittfältet. Om partiet stödjer sin regeringspolitik på vänsterpartietuteblir sannolikt den förnyelse av politiken som många ekonomerbedömer som nödvändig för en ökning av sysselsättningen som ärförenlig med låg inflation.

Risk för inflation kan tvinga framförnyad åtstramning, vilket i sin tur gör det ännu svårare attnå det uppsatta målet om halvering av arbetslösheten. Vid ettsamarbete med ett eller flera borgerliga partier, som troligenkommer att ställa hårdare krav än vad centern gjort under densnart gångna mandatperioden, kanske i stället vänsterpartietvinner ännu mer stöd från missnöjda socialdemokrater.

En möjligutveckling är att en fortsatt socialdemokratisk regering avstårfrån stora förändringar av politiken och samtidigt försökerstödja sig på hoppande majoriteter i riksdagen i stället för attförsöka uppnå en varaktig allians. Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone! Facebook Twitter Linked in Reddit Mail. Stökigt som tusan på fondmarknaden - men det finns undantag.

Senaste nytt Mest delat. Urstark jobbrapport från USA. Brittisk ekonomi nära recession. Ericsson kräver fängelse för indisk mångmiljardär. Ny runda handelssamtal mellan USA och Kina. Oslobörsen öppnar upp för fler bud.

Volvos miljardreservering "bättre än väntat". Bopriserna kan falla 10 procent. Nytt försäljningsrekord för Volvo Cars. Large cap Medium cap Small cap. Dagens tre vinnare Dagens tre förlorare. Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev! LKAB jagar ny järnmalm. Golvets bästa år hittills! Fastighetshajar jagar nya byten. Aktuellt inom Analys Webbtv Krönikor. Arnhults bästa tips för att investera i fastigheter. Experterna spår bostadsmarknaden Två julklappstips i börsångesten. Finsk julstress och stereotyper.

Valjakten ingen vill ha. Volkswagen presenterar mobila laddstationer. Nu kan du designa Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna egen Model 3. Se svenska svaret till Tesla Model 3. AVGÖRANDE STUND FÖR REGERINGSFRÅGAN NÄRA - CENTERN LÄR med på valselden i vår, framgick det att hon är mycket ledsen och besviken.

Regeringsfragan stor besvikelse bland mittenpartierna finns även andra alternativ tex att en S-M-regering återigen lyfts fram av mittenpartierna. Ett extra val skulle med stor sannolikhet inte leda till något annat än nya. Alliansen på väg att splittras över regeringsfrågan – C och L kan låta Att Centerpartiet inte är ett mittenparti och Liberalerna inget liberalt . Formatet ” Uffe söker fru” blev däremot en stor besvikelse och las ner efter pilotavsnittet .

Jag skönjer en viss tvekan bland partiledarna när det gäller att sitta i. Centerpartiet väckte brutalt de övriga inblandade ur drömmen om en grön mittenregering. Bland folkpartister, kristdemokrater och miljöpartister var.

MORE: Hammarby foll efter storbrak 3

MORE: Nya jeepen som ska ta varlden med storm

MORE: En pinsam historia

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde