Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

147.1m FM

Dr gormander svarar direkt

opinion

Boken var skriven av Gunnar Ohrlander, journalist och författare och mannen bakom signaturen Dr Gormander. Jag tänkte lyfta fram denna bok som sommarläsning för de Dr gormander svarar direkt är intresserade att få en djupare kunskap om svensk skola och vad som hände på talet.

Tyvärr Dr gormander svarar direkt inte Gunnar Ohrlander längre bland oss. Han gick tragiskt bort i cancer för några år sedan och saknaden är stor. Inte bara för hans fantastiska språk och stora portion humor utan även för hans knivskarpa intellekt. När Ohrlander skrev boken arbetade han målmedveten med sin research och grundkravet var alltid att allt som sades skulle kunna beläggas.

Han gjorde studiebesök och lyckades nosa rätt på alla personer som har eller varit med att ta besluten som ledde fram till beslutsunderlagen för att genomföra reformen Lpo På ett professionellt sätt beskriver Ohrlander komplexa förändringar på ett lättsamt sätt och med glimten i ögat — texten är lättillgänglig.

Den turbulenta tid som är från tidigt tal och framåt vill Ohrlander få grepp om — vad är det som händer? Det är en tid i svensk skolhistoria där det man får gå tillbaka till för att hitta något så stort paradigmskifte.

Ohrlander försöker beskriva det bakomliggande till det som till synes sker och jag tycker han lyckas väl med detta. Alla personer som Gunnar Ohrlander intervjuar får komma till tals utan att deras ord förvrängs, därmed inte sagt att de lämnas okommenterade. Så är det inte. Till exempel får Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp uttrycka sig fritt, men Gunnar Ohrlanders giftiga kommentarer kommer som ett brev på posten.

Intervjuer med Pia Enochson Generaldirektör för Myndigheten för Skolutveckling är unik, liksom intervju med tidigare utbildningsminister Thomas Östros. Vill man begripa vad som hände med svensk skola kan man inte gå förbi Ohrlanders bok. Utan Socialdemokraternas reform Lpo 94 hade Jan Björklund inte varit någonting. Folkpartiet kidnappade den Socialdemokratiska skolpolitiken, även om reformerna var tagna i konsensus i riksdagen. Gunnar Ohrlander beskriver denna process från där Erland Ringborg, som var den sista Generaldirektören för Skolöverstyrelsen och Ulf P Lundgren var den första Generaldirektören för Skolverket står för tänket i Lpo Det enda Gunnar Ohrlander inte täcker in är skolan sedan Jan Björklund blev skolminister, han tar inte upp detta.

Ohrlander är också lite otydlig med de krafter som bromsar reformen Dr gormander svarar direkt 94, men man anar vilka vad Dr gormander svarar direkt ligger bakom. Steg för steg förändras lärarkårens status och förutsättningar. Kommunförbundet SKL idag vill att undervisning ska undvikas.

En blogg som tar upp...

Yrkesbenämningen ansågs vara historisk belastad — åtminstone bland en del skolkritiker — så därför hoppades förslagsställarna att man fortsättningsvis skulle använda ordet pedagog. Idag, drygt tio år senare, är det många skolor som använder coach eller mentor. Avtalet fullföljde kommunaliseringens avsikter och de svårstyrda lärarna skulle kedjas vid galärerna. Det skulle också, enligt denna forskning, vara fel att kolla vad barnen faktiskt kan.

Det är något av en paradox att man hänvisar till just den forskning som Dr gormander svarar direkt Östros, Björklund, Enochsson med flera menar gått vilse och som inte bidrar till att utvecklas vår kunskap om lärandets villkor. Man kan spåra en förtvivlans längtan efter en högre, oomtvistlig sanning, jämförbar med naturvetenskapens lagar om till exempel gravitation och fotosyntes.

Det finns en dröm och en vetenskaplig pedagogik som möjligen är en rest från en annan föreställning: Hans-Åke Scherp svarar sina kritiker. Såväl nationellt som internationellt är forskarna överens om att det inte hjälper att kolla om barnen kan läsa och skriva. Det är min skyldighet att som forskare synliggöra att det inte hjälper att ta reda på vad barnen kan. Dagen skoldebatt är ytlig, okunnig och historielös. När jag många gånger lyfter fram detta på min blogg med namn på personer som faktiskt deltagit i att aktivt motarbeta Lpo 94 blir  en del människor provocerade.

Om man åtminstone kände till talets skolhistoria skulle debatten bli en annan och fler skulle förstå att Ekholm, Scherp, Wretman med flera på riktigt är lärarkårens fiender. Det Dr gormander svarar direkt samma personer idag som var med och förstörde för svensk skola som i debatten skyller skolan misslyckande på Jan Björklund.

Som om han varit med och detaljstyrt svensk skola — icke! Med högt uppsatta professorer går fria, fast de var med och systematisk sänka svensk skola i allmänhet och svensk lärarkår i synnerhet.

Likt den forskning som Kroksmark och Hugo bedriver, där man fuskar med vetenskaplig metodik och resultat? Är Dr gormander svarar direkt för att jag nämner det som vissa högt uppsatta debattörer reagerar eller är det för att de kanske känner sig träffade?

Eller är det för att dessa debattörer på riktigt är djupt okunniga? Då tycker jag att man ska läsa Gunnar Ohrlanders bok.

Naturligtvis var varken Hitler, Stalin...

Tragiskt att inte fler ser detta och tragiskt att dessa demagoger ännu får möjlighet att sprida sina lögner. Dubbeltragiskt att de inte får stå till ansvar för vad de gjort gentemot tusentals elever som inte fick sin kunskapsrätt uppfylld.

För övrigt anser jag att läraryrket är samhällets viktigaste arbete. Guldstjärna i himlen åt Gunnar Ohrlander — du är djupt saknad! Du är för alltid en poet! Visa alla inlägg av johankant. Han är djupt saknad och väl värd att påminnas om. Likaså är det av vikt att känna sin historia, ibland om än långtifrån alltid kan detta motverka att vi får uppleva en icke önskvärd erfarenhet igen.

Det övergår mitt förstånd hur chefer på olika nivåer; skolchefer, grundskolechefer, rektorer etcetera, runtom i landet bjuder in människor som sprider budskap vilka står i direkt opposition till lärarnas uppdrag. Detta öppnade också upp för lärarna som slagpåse.

Vad gör man inte för att hindra lärarna att genomföra demokratiskt fattade rikdags- och regeringsbeslut. Näppeligen, nej vi Dr gormander svarar direkt var skulden kommer att hamna: Djupt orätt då de lika lite som med Lpo Med detta sagt vill jag ändå understryka att det är varje lärares rätt och snart sagt plikt att mota Olle i grind när nasarna av irrläror står i dörren.

Hur kan en enda av de rektorer eller skolchefer som bjudit in Scherp se sig själva i ögonen med vetskap om Scherps syn på bedömning? Hur stor är sannolikheten att en enda lärare med ens den minsta av erfarenhet skulle uttala sig så djupt, djuuuupt okunnigt?

Men det skiter väl alla politiskt korrekta chefer i. Den ger ett längre historiskt perspektiv och försöker ge en Dr gormander svarar direkt till hur Sverige gick från kunskapsskola till… ja, något annat.

No, cash, svarar vi och...

Den boken var viktig för min egen fostran som fackligt ombud. Den som någon gång har möjligheten att lyssna på ett föredrag av Hans-Albin bör Dr gormander svarar direkt missa chansen. Hej Fredrik, Tack för tipset.

Jag Hans-Albin Larsson är riktigt bra och jag skulle gärna gå och lyssna på honom. Kanske finns det någon chans i höst?

Man ska inte glömma den svenska alternativa pedagogik- traditionen. Här finns t ex Sjöstrand o Kunskapsrörelsen med Arne Helldén.

F ö tycks det vara business as usual på lärarhögskolor och pedagogikinstitutioner. Så länge tjänsterna är kvar härskar den progressiva traditionen.

Professorer tillsätter sina docenter som har Ekholm, Scherp osv som förebilder. I Roskilde lades sociologiinst. Förr räckte ett provår, en termin teori och en termin provtjänstgöring med handledare. Var undervisningen sämre då? Anders, Nepotismen är hög bland lärarhögskolorna och på de pedagogiska institutionerna. Om du inte har rätt ideologi blir du stoppad i din karriär och utfryst. Jag har många sådan exempel i mitt lager, med namn och datum. Det är löjligt lågt i tak och total avsaknad av demokrati — i alla fall om du vill komma någonstans.

Då är det bara att rätta in sig i ledet. Allt detta går ju ihop iaf när jag jobbar! Jag måste ju veta hur man lär för att kunna lägga upp undervisningen. Kroksmark är mer än forskarskola mm. Han har skrivit en del som är intressant — t. Didaskalos och Den tidlösa pedagogiken och Didaktiska strövtåg — didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik.

Hej Monika, Jag förstår inte frågan — det är väl ingen som har sagt att lärare inte är pedagoger eller handledare? Men det som skedde när det gäller PBL var att läraren inte skulle vara lärare utan att eleverna skulle söka kunskap själv med hjälp av en handledare.

Kroksmark har säkert gjort bra saker, men det är Dr gormander svarar direkt uppseendeväckande att han så grovt missbrukar sin position när det gäller att gå ifrån vetenskapliga principer t. Johan Nej precis … Och det är ingen genuin fråga jag ställer heller. Men vad är då lärare om inte pedagoger och handledare. Så varför kan inte lärare fortsätta vara lärare och undervisa? Pedagoger och handledare låter inte elever eller barn söka kunskap själva.

Och om de skall hjälpa barnen, så blir det ju en Dr gormander svarar direkt de intar, men kanske inte en traditionell. Gällande Kroksmark vill jag bara genom att påtala att han skrivit en hel del intressant även visa på att han inte är rakt Dr gormander svarar direkt så dålig som man gärna vill framställa honom som.

För övrigt tror jag problemet uppstår när forskare blir politiskt aktiva på något sätt. Risken är då precis som du framför att de styrs utifrån speciell ideologi. Okey, det gör även politiker, men det är väl ändå inte forskarens roll. Monika, Jag tror inte att någon människa är rakt igenom dålig. Jag tror inte alls att Kroksmark, Scherp, Lundahl med flera är rakt igenom dåliga och de har säkert skrivit både intressanta och bra texter genom åren. Kroksmark har jobbat länge Dr gormander svarar direkt han har producerat mycket.

”Inte för många toner”, svarar Wikén. Peter Weiss, Torsten Bergmark, Sture Dahlström, Dr Gormander, Anne-Charlotte Alverfors (”Sparvöga”). ”Kunskapen ökar i direkt proportion till avståndet”, som någon uttryckte det. Naturligtvis var varken Hitler, Stalin eller Rockefeller modernister. Min poäng var att det för oss som ska leva och bo i de nya städerna finns mer.

Dick Harrison svarar Dr Gormander. Dela i Gunnar Ohrlanders (Gormanders) artikel mot mig rörande några av de böcker jag har publicerat.

MORE: Bevaka bajen direkt i din mobil

MORE: Kahnberg det gjorde fruktansvart ont direkt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde