Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.1m FM

Aktiebytare far respit

opinion

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Här har vi samlat exempel för dig som har sålt eller löst in aktier och övriga värdepapper under Exemplen visar hur du fyller i K4-bilagan som du ska lämna in tillsammans med din deklaration. Vi visar några av exemplen i e-tjänsten och några på blankett men du kan deklarera alla värdepappersförsäljningar på vilket sätt du önskar. De situationer som visas i e-tjänsten går också Aktiebytare far respit att deklarera på blankett, och de situationer som visas på blankett går också bra att deklarera i e-tjänsten.

Du deklarerar enklast dina värdepappersförsäljningar i e-tjänsten. Där finns bilaga K4 skapad åt dig med de flesta uppgifter förifyllda. Det enda du behöver lägga till är ditt omkostnadsbelopp. Har du köpt aktier vid ett tillfälle och sålt alla vid ett tillfälle behöver du inte göra någon genomsnittsberäkning. Detta gäller om det inte skett någon händelse i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet. Olle har sålt aktier, fonder och teckningsrätter och behöver nu räkna ut hur stor vinst han har gjort.

När han har räknat ut det ska han fylla i beloppen i K4-bilagan och Inkomstdeklaration 1. Olle har Aktiebytare far respit sålt andelar i en aktiefond med vinst på 5 kr. Beloppet ingår i det förifyllda beloppet vid punkt 7.

Olle har  aktier i Kungsleden. Kungsleden beslutade om nyemission under och som aktieägare blev Olle tilldelad  teckningsrätter i mars Olle ville inte teckna några nya aktier och sålde därför sina teckningsrätter i mars för 0,90 kronor styck. Teckningsrätter som har tilldelats på grund av aktieinnehav har ingen anskaffningsutgift. Olles omkostnadsbelopp blir därför noll kronor.

Han behöver inte redovisa detta på bilaga K4 och vinsten finns redan förifylld vid punkt 7. Samtidigt stryker han det förifyllda beloppet, 5  kronor, på inkomstdeklarationen. Klicka på bilden för att visa den i Aktiebytare far respit format nytt fönster. Johan sålde sina aktier i Handelsbanken i augusti för kronor per aktie. Johan köpte aktierna på talet och saknar sin avräkningsnota. Han använder därför schablonmetoden.

Om Johan klickar på miniräknaren i e-tjänsten beräknas omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden automatiskt. Lennart sålde sina aktier i Swedish Match i juli Aktiebytare far respit ,50 kronor per aktie.

Eftersom Lennart har ärvt sina aktier känner han inte till det faktiska omkostnadsbeloppet. Därför använder han schablonmetoden när han ska räkna ut Aktiebytare far respit. Om Lennart klickar på miniräknaren i e-tjänsten beräknas omkostnadsbeloppet automatiskt:. Lennart har dessutom sålt andelar i en aktiefond med förlust på 65 kronor.

Beloppet finns förifyllt i e-tjänsten och ska inte ändras. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet blev kronor 62 kronor delat med aktier.

Senare under sålde Jessica 50 aktier. Hon hade därefter aktier kvar — Hon utnyttjade 15 kronor av sitt totala omkostnadsbelopp vid försäljningen 50 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp kronor.

Det totala omkostnadsbeloppet sjönk därefter till 46 kronor 62 kronor — 15 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet är oförändrat kronor 46 kronor delat med aktier. Det totala omkostnadsbeloppet är oförändrat 46 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk däremot till 77,50 kronor 46 kronor delat med aktier. I juni skedde ännu en split 2: Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet sjönk ytterligare till 38,75 kronor 46 kronor delat med 1 aktier.

Jessica sålde aktier i april för kronor per aktie. Försäljningspriset efter avdrag för courtage blev 65 kronor. Antal sålda aktier och försäljningspris finns förifyllt i e-tjänsten. Hon räknar ut omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de aktier hon säljer:. Jessica räknar också ut omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden för att jämföra vilken metod som är mest fördelaktig att använda.

Om Jessica klickar på miniräknaren i e-tjänsten beräknas omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden automatiskt. Jessica väljer schablonmetoden, eftersom det är mer fördelaktigt för henne att dra av ett omkostnadsbelopp på 13 kronor istället för det verkliga omkostnadsbeloppet på 11 kronor. Det belopp hon ska dra av som utnyttjat omkostnadsbelopp i genomsnittsberäkningen är det verkliga beloppet med 11 kronor, trots att hon har fått använda ett högre omkostnadsbelopp genom att använda schablonmetoden.

Jessica väljer alltså att använda det automatiskt beräknade omkostnadsbeloppet på 13 kronor enligt schablonmetoden. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet "Aktiebytare far respit" aktie blev kronor 29 kronor delat med aktier. År skedde en fondemission 1: Kjell fick då ytterligare lika många aktier som han hade tidigare utan att betala något för de nya aktierna.

Kjell hade därefter aktier.

Vi visar några av exemplen...

Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 29 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade däremot till ,50 kronor per aktie 29 kronor delat med aktier. År skedde en split i Ericsson 4: Kjell betalade inget för de splittade aktierna.

Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet minskade till 37,12 kronor per aktie 29  kronor delat med aktier. År köpte Kjell ytterligare B-aktier i Ericsson för 60 kronor per aktie. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie Aktiebytare far respit 41,90 kronor 41 kronor delat med 1 aktier. År skedde en nyemission 1B: Kjell fick 1 teckningsrätter.

Hitta snabbt

Han valde att köpa 1 nya B-aktier för sina teckningsrätter. Kjell betalade 3 kronor inget courtage för de nya aktierna 1 aktier x 3,80 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie blev 22,85 kronor 45 Aktiebytare far respit delat med 2 aktier.

Han räknade ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de 1 aktier han sålde var 22 kronor 1 aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp 22,85 kronor. Förlusten blev 13 kronor 9 kronor — 22 kronor. Det totala omkostnadsbeloppet sjönk till 22 kronor 45 kronor — 22 kronor.

Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie var oförändrat, 22,85 kronor 22 kronor delat med 1 aktier. "Aktiebytare far respit"

Var med och bygg upp...

I juni skedde en omvänd split i Ericsson 1: Det totala omkostnadsbeloppet var fortfarande 22 kronor. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ökade till ,25 kronor per aktie 22 kronor delat med aktier. Uppgifter om antal sålda aktier och försäljningspris finns förifyllt i e-tjänsten. Han räknar ut att omkostnadsbeloppet enligt genomsnittsmetoden för de Aktiebytare far respit han säljer är 11 kronor aktier "Aktiebytare far respit" ,25 kronor. Kjell fyller i omkostnadsbeloppet på 11 kronor i K4-bilagan i e-tjänsten.

Omkostnadsbeloppet är 11 kronor. Läs nedan hur Erik har beräknat omkostnadsbeloppet. Han plockar fram sin avräkningsnota. På den står det att han betalade 23 kronor för aktierna. Utdelningen var skattefri, men i stället ska omkostnadsbeloppet delas upp mellan de ursprungliga och de utdelade aktierna. Erik har nu kvar ett omkostnadsbelopp på 22 kronor i MTG 23 kronor — 1 kronor.

Aktiebyte ABB AB till ABB...

Det genomsnittliga Aktiebytare far respit är ,10 kronor 22 kronor delat med aktier. Den 5 maj säljer Erik 50 av sina aktier i MTG. Försäljningspriset efter avdrag för courtage uppgår till 14 kr. Han räknar ut sitt omkostnadsbelopp vid denna försäljning till 11 kronor genomsnittligt omkostnadsbelopp ,10 kronor x 50 aktier. Erik fyller i omkostnadsbeloppet på 11 kronor i bilaga K4 i e-tjänsten. Han har kvar ett omkostnadsbelopp på 11 kronor 22 kronor — 11 kronor för de återstående 50 aktierna.

Annan information

Om du fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte inkomståren, eller ska uppskovet återföras till beskattning om du har sålt de mottagna uppskovsaktierna eller överfört dem till ett investeringssparkonto under inkomståret Observera att du också måste återföra ditt uppskov om du flyttar från Sverige till ett land utanför EES-området eller om bolaget upphör, till exempel vid konkurs.

Du kan även frivilligt återföra ditt uppskov till beskattning, "Aktiebytare far respit" eller delvis, utan att ha sålt några aktier. I specifikationen till inkomstdeklarationen finns information om ditt uppskov från inkomståren, och Specifikationen innehåller information om vilka aktier som avses samt hur stort det kvarvarande uppskovsbeloppet "Aktiebytare far respit." I aktiehistoriken finns information om omkostnadsbelopp, namnändringar med mera för de vanligaste aktierna med uppskov.

Uppskovsbeloppet på 5 kr ska återföras till beskattning i avsnitt B på bilaga K4 eftersom uppskovsaktierna är sålda. Beloppet för han över till inkomstdeklarationen vid punkt 7. Förlusten på aktierna i ABB Ltd, kronor, för han sedan över till inkomstdeklarationen vid punkt 8.

Han fyllde då i blanketten K4B och begärde uppskov med den beräknade vinsten på 5 kronor. Vi visar några av exemplen i e-tjänsten och några på blankett men du kan deklarera alla värdepappersförsäljningar på vilket sätt du önskar. De situationer som. Aktiebyte ABB AB Aktiebytare far respit ABB Ltd. För varje aktie av serie A eller B i ABB AB erbjöds 0, aktie i ABB Ltd.

För mer info. se nedan samt RSV S Lugn, det går att deklarera aktiebyten enligt den nya andelsbyteslagen ända till den 2 maj då det är sista dagen för de drygt fem miljoner som lämnar förenklad.

MORE: Fler far slutbetyg i glesbygden

MORE: Song networks far sankt betyg

MORE: Trangselkansliet far kritik

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde