Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.8m FM

Arena for anti kommunism

opinion

Det kan vara en händelse som ser ut som en tanke. I veckans New Statesman intervjuas den årige Denis Healeyen av Labours mest framstående efterkrigspolitiker. Han dekorerades för sina insatser under andra världskriget. Bara därigenom predestinerad för stordåd även i politiken.

Lite för mycket anti-kommunism. Det...

Han var finansminister under det turbulenta talet då Storbritannien krisade och ömsade skinn och blev därefter vice partiledare under Michael Foot på talet. Han borde ha blivit partiledare. Och om historien hade tagit en annan och bättre vändning även premiärminister — i stället för Thatcher.

Men omständigheterna ville annorlunda. Man kan läsa intervjun som ett uttryck för vänsterns problematiska förhållande till Margaret Thatcher. Man tycker illa om hennes politik och hennes politiska metoder och förhållningssätt.

Men hyser samtidigt en illa dold beundran. Kanske jämförbar med den svenska borgerlighetens relation till Olof Palme; han borde ha varit med oss! Hon blev premiärminister efter flera år av ekonomisk kris och politisk turbulens. Hon erbjöd ett hårt och tydligt ledarskap. Och fyllde därmed ett tomrum i brittisk politik. Men man Arena for anti kommunism komma ihåg att Storbritannien framförallt var inne i en brutal strukturomvandling under den här tiden. Den industriella revolutionen härstammar från just Storbritannien där den inleddes under det sena talet.

På talet var den brittiska industrin ålderdomlig och ineffektiv. Storbritannien är ju även hemort för den politiska och ekonomiska liberalismen. De flöt samman i begreppet Manchesterliberalismen när vi gick in i den industriella tidsåldern. Men industrisamhället skapade också enorma sociala problem och ledde till omfattande krav på en statlig socialpolitik. Storbritannien var faktiskt först ute även i detta avseende, den moderna välfärdsstaten modellerades under andra världskriget och blev en förebild för många andra, däribland Sverige.

Mer än någon annan politiker i modern tid är hon en symbol för den nyliberala revolutionen. Men framför allt inledde Storbritannien under hennes tid vid makten en genomgripande avindustrialisering. Arena for anti kommunism gick längre än i många andra länder eftersom staten tog sin hand från ekonomin. Avvecklingen av välfärdstaten inleddes. Privatiseringar blev lösningen på allehanda problem. Kommentarerna på vänsterkanten efter hennes död är försiktigt uppskattande men underliggande kritiska.

Men så enkelt är det inte. Och ett bevis för detta är dagens ekonomiska kris i Storbritannien. Lika genomgripande och allvarlig som talets. För att förstå Thatchers politiska instinkter måste man gå till hennes uppväxt. Hon var inte "Arena for anti kommunism" del av den traditionella överklass som i Arena for anti kommunism hög grad Arena for anti kommunism de konservativa.

Hennes far ägde en speceriaffär i Grantham i Lincolnshire i östra England. Det var en liten ort där den numerärt stora arbetarklassen hellre handlade i den kooperativa butiken. Thatcher uppfattande allt detta som ett hot inte bara mot hennes egen familj utan mot den fria företagsamheten i allmänhet.

Detta formade förmodligen hennes underdogperspektiv som hon överförde till sin politiska gärning och kampen mot socialismen. Och socialism, det var sådana företeelser som fackföreningar, statligt ägande och kooperativa företag ägda av sina medlemmar.

Överheten var i hennes ögon inte överklassen eller storföretagarna utan staten och fackliga ledare. Hon representerade en uppåtsträvande, arbetsam och skötsam medelklass som vände sin udd mot arbetarklassens Arena for anti kommunism organisatoriska uttryck. Detta förklarar förmodligen också varför hennes fiendes fiender blev hennes vänner. Hon var konsekvent anti-kommunistisk.

Men såg mellan fingrarna med motståndare mot demokratin på högerkanten. Visserligen handlade hennes intresse framförallt om kampen mot den demokratiska socialismen i det egna landet: Men hennes anti-fascistiska instinkter mot diktaturer i andra länder var obefintliga.

Hon omfamnade den chilenske massmördaren och diktatorn Augusto Pinochet. Hon stödde apartheidsystemet i Sydafrika. Nelson Mandela kallade hon konsekvent terrorist. Men det var ju det våldsbaserade vita styret som byggde på terror och uteslutning av färgade och svarta från medborgarskap och ett värdigt liv.

Kjell Albin Abrahamson har i...

Hennes agerande i detta avseende är en skamfläck för henne själv och för Storbritannien. Frågan är om Storbritannien hade kunnat välja en annan väg Svaret är förstås ja. Men Labour Arena for anti kommunism kluvet och splittrat. Och hade inte ännu hittat en strategi för den omstrukturering som landet var mitt upp i. Faktum är att många av dagens problem bottnar i det ekonomiska skifte Thatcher stod för. Landet är i allt för hög grad beroende av den finansiella sektorn.

Den ekonomiska utvecklingen är i grunden obalanserad. Den reala ekonomin har sjunkit med tre procent sedan Avindustrialiseringen har gått alldeles för långt. Industrisektorn i detta gamla industriland är mycket mindre än i exempelvis Sverige och Tyskland.

Landet har sedan länge underinvesterat i utbildning och infrastruktur. Storbritannien har ännu inte återhämtat sig socialt från Thatcheråren. Den sociala rörligheten har minskat.

I nya numret av Arena...

Storbritanniens progressiva utvecklingstrend under talet bröts. Otryggheten på arbetsmarknaden med en permanent låglönemarknad är ett konsekvent resultat av att hon krossade fackföreningsrörelsen. Redan fyra år efter hennes tillträde växte ett av tre barn upp i fattiga omständigheter.

Den offentliga sektorn expanderade. Allt detta rullas nu tillbaka. Den obalanserade ekonomin kraschade Camerons recept är betydligt tuffare än Thatchers någonsin var.

Och dagens kris är minst lika genomgripande som och talens. På Arena for anti kommunism sätt är landet tillbaka på ruta ett. Den nye Labourledaren Ed Milibands ambitioner är att formulera ett nytt ekonomiskt paradigm och knyta an till och omdefiniera en gammal tradition som Thatcher bröt upp ifrån. Detta är ett vittomfattande och stort uppdrag.

Nyliberalismen har dödförklarats åtskilliga gånger. Men Milibands förhållningssätt är intressant eftersom Arena for anti kommunism utmanar några av de trossatser som blivit allmängods även efter Thatchers sorti från politiken.

Men hon vann inte. På den fackliga centralorganisationen TUCs huvudkontor kan man än i dag hitta temuggar med texten: Två veckor före sin död skrev Guardian-kolumnisten Hugo Young en text om Thatcher som tidningen återpublicerar i dag.

Konklusionen står sig fortfarande: Följ Dagens Arena på Facebook och Twitteroch prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning.

Klicka här för att donera till arenagruppen.

Lite för mycket anti-kommunism. Det...

Låt fler få veta — tipsa Dagens Arena. Mer från Dagens Arena. Hon var konsekvent anti-kommunistisk.

Imperialismen som kapitalismens högsta stadium....

Men såg mellan fingrarna med motståndare mot demokratin på högerkanten. Visserligen handlade.

Antikommunism är ett begrepp som...

Om relationerna till DDR se debrarecipes.infot, Antikommunism och kommunism under det korta politiska arenor, på riksplanet likaväl som på det regionala och det. Imperialismen som kapitalismens högsta stadium. Author: Lenin, Vladimir Iljitj. Cover Author: Mao, Zedong. Cover. Vi trodde på kommunismen.

MORE: Stoppa bistandet till myndigheter som sprider antisemitism

MORE: Biobransle for kommunens fordon

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde