Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.5m FM

Din feta barn politikers fel

opinion

Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt. Man räknar ut sitt BMI genom att ta sin vikt i kilo "Din feta barn politikers fel" med sin längd i meter i kvadrat. Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 räknas man som normalviktig. Att ha ett lågt BMI, under 18,5 är inte heller bra för hälsan och kallas för undervikt. BMI är ett grovt mått som inte tar hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen.

Därför kan inte BMI-värdet användas för kroppsbyggare eller elitidrottare. För personer över 70 år verkar ett något högre BMI vara det mest hälsosamma cirka men det har inte fastställts några andra BMI gränser än för yngre vuxna.

Ett BMI under 22 kan för personer över 70 år vara ett tecken på undernäring. BMI-måttet kan inte heller användas för barn. I stället används ett annat mått, ISO-BMI, där man förutom längd och vikt även tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt. Detta görs på barnavårdscentralen BVC och i skolhälsovården. Var på kroppen fettet sitter spelar roll för hur mycket risken för sjukdomar ökar.

Att fettet sitter kring magen, så kallad bukfett är kopplat till betydligt större hälsorisker än om fettet sitter jämnare fördelat på kroppen. Det enklaste måttet på bukfetma är att mäta kring midjan med ett måttband. Midjemåttet Din feta barn politikers fel mätas mitt mellan nedersta revbenskammen och höftkammen. Om BMI är över 25 och midjemåttet samtidigt är högt innebär det en förhöjd risk för att få olika sjukdomar, Din feta barn politikers fel tabell 2. Gränsvärden för ökad sjukdomsrisk i relation till midjemått enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Om man är överviktig eller fet ökar risken för att man ska drabbas av olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida.

Ledförslitning och urininkontinens är också vanligare bland personer med fetma än bland normalviktiga. Grav fetma, med ett BMI över 40, innebär en mer än tio gånger så stor risk at dö i förtid, jämfört med normalvikt. Alla personer som är överviktiga eller feta har inte samma ökade risk för sjukdom. Hur stor risken är beror bland annat på BMI, midjemåttet, riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter, och hur personen mår i övrigt.

I Nordiska näringsrekommendationer NNR har man tittat på forskning om hur man kan förebygga övervikt och fetma och om hur man kan behålla vikten efter att man gått ner i vikt. Däremot har inte viktnedgång eller behandling av fetma ingått i arbetet. Forskning visar att de som äter mycket fiberrika livsmedel som fullkorn, grönsaker, baljväxter, frukt, bär, och nötter har lättare att hålla vikten.

Att äta mycket av mat baserat på siktat mjöl som används i vitt bröd och vanlig pasta, sockerrika livsmedel och drycker, och kött var förknippat med viktuppgång. En förklaring kan vara att en kost baserad på naturligt fiberrika vegetabilier generellt innehåller mindre energi jämfört med en kost rik på kött och livsmedel med mycket Din feta barn politikers fel och socker.

Det spelar inte så stor roll för vuxna om kalorierna kommer från protein, fett eller kolhydrater. Om det är mer än man gör av med, leder det till övervikt. Ett högt proteinintag i tidig barndom verkar kunna öka risken för övervikt senare i livet. Eftersom det handlar om balans mellan hur mycket energi man får från maten och hur mycket energi man använder, spelar det roll hur mycket man rör sig.

Tillräckligt med fysisk aktivitet bidrar därför till en hälsosam kroppsvikt på lång sikt. Svenska barn väger allt mer och i dag är vart femte barn Din feta barn politikers fel. Övervikt är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper. Ett barn som är knubbigt före fem års ålder behöver inte bli överviktigt som vuxen.

Fetma och övervikt ökar stort...

Däremot blir mer än två av tre barn som är överviktiga i 10 till årsåldern överviktiga som vuxna. Därför är det extra viktigt att undvika att barn blir överviktiga. Som förälder har man ett stort ansvar för sina barns matvanor.

Efter framgångsrika elitkarriärer inom ishockey...

Många kanske tycker att det är svårt att veta vad som är bra mat för barn, men faktum är att samma kostråd gäller för barn över två år, som för vuxna. Om man är förälder till ett barn med övervikt och behöver råd kan man kontakta skolhälsovården. För yngre barn kan man vända sig till barnavårdscentralen, BVC. BMI och definitioner av undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Midjemått Var på kroppen fettet sitter spelar roll för hur mycket risken för sjukdomar ökar.

Matvanor, hur mycket man rör Din feta barn politikers fel, stress, rökning och alkohol spelar också in. Att förebygga övervikt I Nordiska näringsrekommendationer NNR har man tittat på forskning om hur man kan förebygga övervikt och fetma och om hur man kan behålla vikten efter att man gått ner i vikt. Barn och övervikt Svenska barn väger allt mer och i dag är vart femte barn överviktigt.

De senaste 25 åren har antalet överviktiga barn i välden ökat stort. I fattiga länder har barnfetman så mycket som fördubblats sedan talet enligt WHO.

Antalet feta och överviktiga barn...

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. För att förebygga övervikt behövs många olika åtgärder där maten kan vara en del. vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse.

Politiker uppmanas: “Ge barn gratis D-vitamin istället för läkemedel! år har de tagit ett steg i fel riktning och bara gett läkemedelsindustrin ytterligare en fjäder i hatten och stora, garanterade intäkter. Feta tonåringar har lägre omega 3- värden i serum än normalviktiga kontroller, och . Allt om din mage!.

MORE: Babysim kan gora ditt barn sjukt

MORE: Kd politiker bar kniv under mote

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde