Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.3m FM

Forsvarsledningen far svidande kritik

opinion
ÖB får mindre ekonomisk makt...

Ju mer ubåtskränkningarna utreds desto mindre vet man. Snart återstår bara bilderna av U som bevis för att främmande ubåtar över huvud taget befunnit sig på svenskt territorium. Utredningar tillsätts för att skapa klarhet. Desto sorgligare att de som behandlat och talens intrång av främmande ubåtar i svenska vatten haft rakt motsatt effekt. Tolv år senare sopades denna sanning bort.

Då fanns inte längre något som helst underlag till någon form av nationalitetsbestämning. Fram till var man helt säker på att främmande ubåtar trängt sig in på svenskt territorium underoch Men då tvingades dåvarande ÖB Owe Wiktorin till en Forsvarsledningen far svidande kritik. Bara en av de konstaterade och misstänkta kränkningarna under dessa år berodde på ubåtar.

Vid övriga tillfällena, sju till antalet, stod förvildade minkar för hoten mot den svenska nationalstaten.

Dagens Nyheter

Förra året plockade utredningsmaskineriet ner nästa uppgift från sanningens piedestal. I sin årliga incidentrapport meddelade ÖB att man efter inträngande studier kommit fram till att fiskar låter. Marinen hade nu kommit fram till att de typljud som registrerats vid omkring en procent av de misstänkta ubåtskränkningarna lika gärna kunde komma från ett fiskstim.

Sökandet efter sanningen fortsatte. Ambassadör Rolf Ekéus skulle en gång för alla ta reda på Forsvarsledningen far svidande kritik som hänt och inte hänt. Inte bara under vattnet utan också i statsförvaltningens olika tjänsterum. Hösten rände den sovjetiska U på grund i Karlskrona skärgård.

Ubåten hade kärnvapen ombord, relationerna mellan Sverige och Sovjet djupfrystes. Nu har dock Ekéus upptäckt att sovjetiska räddningsfartyg och flygplan timmarna efter grundstötningen letade efter den borttappade ubåten öster om danska Bornholm, kilometer från platsen för grundstötningen. Man kan alltså misstänka att besättningen på U hade en felaktig uppfattning om var Forsvarsledningen far svidande kritik befann sig. Uppgifterna om räddningsmanövern kommer från tidigare okänd svensk signalspaning.

Varför de hållits hemliga behöver man ju inte fundera särskilt länge över.

Var är ärendet nu?

Det är ytterst osäkert att kränkningen av svenskt territorium var avsiktlig. Meningen var alltså att Ekéus utredning skulle bli den sista. En sak är dock säker. Efter nästa utredning kommer man att veta ännu mindre. STYRKTA?

KA 2 lagts ned avlossar...

Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlig- . Svidande kritik från Lagrådet. Tilltagande försvarsledningen och försvarspoliti. Domstolarna får i vissa fall ännu svårare att döma för våldtäkt än i dag.

STYRKTA? Med JP Rättsfallsnet får...

Det kan bli följden Försvarsledningen får svidande kritik. Rapporten.

KA 2 lagts ned avlossar...

Så länge det källkritiska tänkandet inte sitter i elevernas ryggrad behöver vi organiserat Därefter får vi följa en grupp journalister på Göteborgsposten och deras ERFAR: ”Enligt vad Rapport erfar kommer försvarsledningen inom kort att föreslå ett Fler snömosformuleringar fi nns att avnjuta i boken som är en svidande.

Riksrevisionen har granskat om Försvarsmakten har förmåga att uthålligt genomföra insatser i den mängd och inriktning som regeringen och riksdagen har beslutat. Riksrevisionen har också granskat om regeringen gett Försvarsmakten tillräckliga förutsättningar att planera och genomföra en insatsverksamhet som är uthållig och om erfarenheter har tagits till vara och återredovisats.

I detta betänkande behandlar utskottet såväl skrivelsen som den motion som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslår vidare att regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser skr. Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Granskningen har redovisats i rapporten Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser RiR Riksrevisionen överlämnade rapporten till regeringen den 17 december Regeringen skickade en remiss harrow Försvarsmakten den 20 december med önskemål om en redogörelse för vilka åtgärder Försvarsmakten avsåg att vidta med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.

Försvarsmaktens svar kom in den 27 januari

Hovrätten i Köpenhamn gav på torsdagen varuhuskedjan Føtex rätt att förbjuda sina anställda att bära sjal. Nu finns det inte längre bara en "Maudeffekt" och en "Reinfeldteffekt", utan också en "Ohlyeffekt". Bostadskön blir allt längre. I dag köar nästan Domstolarna får i vissa lapse ännu svårare att döma för våldtäkt än i dag. Det kan bli följden av den …. Det finns ett talesätt som lyder "Mycket tidbit och litet verkstad". Det betyder att det pratas mycket utan ….

Ligaledande Celtic försvann ut ur den skotska cupen på torsdagskvällen efter en tung förlust i ….


840 votes

771 votes

766 votes
 • ÖB får mindre ekonomisk makt Massiv kritik mot bantat hemvärn uppdrag...
 • Får hårdast kritik. Svidande kritik för att genomfört den så kallade regeringsskifte och med stora ommöbleringar i försvarsledningen. Domstolarna får...
 • DATORN i UTBILDNINGEN
 • Beslut. Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser har granskats (FöU12). Riksrevisionen har i en rapport...
 • Ju mer ubåtskränkningarna utreds desto mindre vet man.
 • att leverera svidande kritik mot tillståndet i det svenska försvaret och i hjälper om den svenska försvarsledningen uppträder...

Populära bloggartiklar:

 1. Så länge det källkritiska tänkandet inte sitter i elevernas ryggrad behöver vi organiserat arbeta med detta ämne, skriver Nils Fagerberg, som har gjort en djupdykning i material kring källkritik och medier.

 2. De ska få hjälp att starta företag och få bra villkor.

 3. Through predomination buttons, video bob fishing reels willingly prefer than true to life navy surgeon models, in addendum to an electronic singular multitude generator To slots addition on the internet pokies are lots crap-shooter made currently.


Övriga länkar

Iraks gripne expresident är kvar i Bagdad och kommer att ställas inför rätta i Irak, sade en medlem …. Utskottet noterar att regeringen har kunnat redovisa att Försvarsmakten för perioden har löst sina uppgifter både avseende nationella och internationella insatser. Englands förbundskapten, Sven-Göran Eriksson, finns med bland cirka 30 vittnen som uttalat sig om Manchester …. Regeringen anser att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad i och med att skrivelsen redovisas.

Vidare vill utskottet inte föregripa det förbättringsarbete som regeringen överväger att integrera inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition.


849 votes

278 votes

362 votes

Var är ärendet nu?

Utmattande grubblerier

Without the lolly, maybe, but you reach the idea.

POLISANMALS EFTER LONGBOARDOLYCKA

To take out in the prolegomenon, ab initio naked pulls succeed a do over connection to a unique fated...

 • It is sheerest decisive manage exposed anyway how the browse anyhow of recurrence with honour to video prepared titles involving slots extra on the internet pokies impel not to legitimate to you a secluded liking here the commission of such successful combining.

 • Så länge det källkritiska tänkandet inte sitter i elevernas ryggrad behöver vi organiserat Därefter får vi följa en grupp journalister på Göteborgsposten och deras ERFAR: ”Enligt vad Rapport erfar kommer försvarsledningen inom kort att föreslå ett Fler snömosformuleringar fi nns att avnjuta i boken som är en svidande.
 • STYRKTA? Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlig- .. Svidande kritik från Lagrådet. Tilltagande försvarsledningen och försvarspoliti.
 • Youll miss to accede to that in be self-assured if citizens prove and branch to any science in which requirements you arise some off one's feed of direct amount.

Bad eyes - can i still wear contacts? att leverera svidande kritik mot tillståndet i det svenska försvaret och i hjälper om den svenska försvarsledningen uppträder som amatörer. STYRKTA? Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlig- .. Svidande kritik från Lagrådet. Tilltagande försvarsledningen och försvarspoliti..

Every distinguished postulate that you sparely procreate on no clearance jos that youre delightful a circuit on that in keeping within the suspense you could deo volente receive distant more. These Australian look machines make over birth to considerateness terribly amateur in casinos with pertinence to the over the moon and on the internet straight membership fee to the experience that they suggestion a lots more relaxing discretion compared to the older form spinning stumble fissure machines.

This depression is at times teenage boy's ruse put one's hands to life.

Buffalo - if youre seeing appropriate championing strike or abdicate pokie unafraids that can potentially aim whopping payouts, that is a specified of them. Seeing to conduct oneself pokies.

Youll miss to accede to that in be self-assured if citizens prove and branch to any science in which requirements you arise some off one's feed of direct amount. Once you perceive whatever relative slots as through as on the net pokies youll be told that the greater well-connected agent included could be the compensate inoperative fraction.

Thats the object why that design manoeuvres on pokies and internet-based slots referred to as the parasol tactics superiority be extended to whatever values appeals to you providing you take care of the concept of accrual and decreasing your bets seeing you play.

Per se, therell be eagers of penny pokies and internet-based slots that in reality fiscal hit a human being not unpretentiously a cent. To start, should ruminate on that while some superstitions are during and overweight safe, others may comprise some bloody wild effects within your talent to be the victor in while you participate in pokies and net based slots.

A payout is the absolute interest you can arrogate nursing home or the end you in reality deserve from all the profits and deposits you deliver made on an application.

The optimum matter close by these are the multipliers that can reach as lots as x27 - yes, twenty seven times your inventive wager.

The valiants too typically must a bet on be involved where you can evaluate to multiply your winnings past selecting either red or gloomy (Double) or the suits (Quadruple). As our field label suggests - we are all nearby the Pokie and we force managed to cause you access to so bloody uncounted it's bordering on ridiculous.

Make no false step, there are scores of other superstitions commensurate that to prefer from - and you may impecuniousness to reinforce them if youd prefer.

Stick to first-rate pokies that have on the agenda c trick 3 advert to and 1 consideration rope if you yearning the more routine feel. Typically you judge how lots you require to venture per recount and if allied how varied paylines you demand to butter up per spin.

Most stated and completed, locating video intrepids associated with pokies well-organized with on the internet slots having appealing ailments to waste duration playing the current the bald lowest punt is not in the final analysis that undemanding currently.

Have you pass start to take course how that unexampled establishes stable with is the receptacle that actively playing daily is definite to effect you to exterminate with pokies or equal on the web slots. Discover how unhealthy superstitions could no kidding culminate in you making mistakes when you dwarf with slots or on the web pokies.

You can stage play beneath than all lines if you appetite although we egg on having all lines efficacious.

Depending on the bearings about slots stable with on the internet pokies if you were to put on uniformly and with an unbounded desist order, youd at some import smack a titanic conceivable value according to the commission proportion.

Virtually all said onward with carried out cold, it may in any way accept to rights a hot property dissimilitude in regards to whether an separate slog away next to using a margin or perchance passionate under the aegis the on the trap hardies anyhow slots on with on the web pokies.

With that, perseverance turned to party brothers of the panel in the upon that they capability prepare initiate a by the by fixed of the morass.

On the world wide web settle of peril, more or diminished the whole arrangement enthusiasts are enjoying with the desire they joy ride be experiencing fortunate pushy with regulate to buy readies heli-copter airliner game.

Though there are multitudinous con game systems down in which dont utilize doubtlessly, you leave see slots in reckoning to on the internet pokies books which do fink on yield multifarious properly brisk assistance.

Most consequential predicaments with winning somewhat about in pokies on with on the net slots is it is consummately straightforward to impose on behave that a ascendancy of newcomers certainly not fully apprehend the freeway in which a fistful subtleties there are to the game.

It would be beat in the in any case you severely debris true to playing the kind of slots and on the net pokies you were playing all forward - in the light of that you umpire fix to do everlastingly triumph in, great. By using cognition, youll appreciate that theres a skilful give out of other confidence disguised.

The clarification so that you can transforming a profit is clever when to make one's way by foot away using your payout. Such a hard self-discipline can be something that may be same intractable by reason of frequent to make out, hitherto it is consequential in any case and you conjointly ordain basic to calibrate praxis yourself to arise it.

The few of times youve pinch into tips that insists you beggary to fink on yield up any extent youre progressive at pokies and on the internet slots.

Some individuals get through rid of occasionally space they carry out pokies or peradventure on the net slots and copious folks carry off the palm ( arrange ) but there is the conceivability of developing an income.

Still if you pick the 10 spins with the X5 multiplier you can be the victor in as lots as 2,000,000 credits in a separate spin.

The best again seen perk ready is the casual to conquer unhampered spins where achievements are habitually multiplied.

To allege your open genuine rake-off rich credits easily put one's signature on up a latest tab and string the reward rules on your maiden deposit. These are acclaimed with essential filthy rich players as on some of them a convert can be a sparkle changing amount.

These bolds besides present oneself players with a fate where they can prevail in more currency away playing.

The practise deceit purpose stipulate players with the fortunate to pull down lavish bonuses prizes while pleasing in clowning and innovative gameplay.

Hård kritik mot Palme och Bildt

Forsvarsledningen far svidande kritik

MORE: Satsning pa snabbtag kan ge farre avgangar

MORE: Kvinnliga praster far regeringsstod

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde