Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

133.7m FM

Har tas rektorn pa bar garning

opinion

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom är en litterär plats som förekommer i J. Rowlings barnböcker om Har tas rektorn pa bar garning Potter.

Hogwarts är en internatskola för minderåriga trollkarlar och häxordet vill säga för barn med magiska förmågor. En stor del av handlingen i böckerna om Harry Potter utspelas på Hogwarts, och varje bok motsvarar ett skolår. Den sjunde och sista boken utspelar sig inte på Hogwarts i samma utsträckning som i böckerna innan, eftersom huvudpersonerna då tillbringar mycket tid utanför skolan. Den slutliga och till yttermera visso slutgiltiga striden står dock där.

Här tas rektorn på bar...

Grundtemat i böckerna är att alla barn med magiska förmågor söks upp och blir erbjudna att bli intagna på Hogwarts då de är elva år gamla. De får veta att de kommer att vara färdigutbildade och ta F. Eleverna studerar många ämnen för att lära sig hantera och utveckla sina magiska krafter, exempelvis trollformellära och kvastflygning. Från tredje året får eleverna specialisera sig genom att välja mellan bland annat mugglarstudier och spådomskonst.

Skolan grundades av fyra mycket skickliga trollkarlar. Under den allra första tiden av skolans verksamhet, valde grundarna själva ut sådana elever som de ansåg skulle passa in i "deras eget" elevhem.

Sedan lång tid sker numera urvalet med hjälp av en magisk sorteringshatt. Internatskolan är ett slott vid en djup sjö någonstans i Skottland. Varken skolan eller slottet har således någon tänkt motsvarighet i verkligheten. Slottet är mycket stort med tinnar, torn, hemliga gångar, rörliga trappor, spöken och talande porträtt. I skolan finns klassrum anpassade till de olika läroämnena, elevhemssalar med sovsalar åt eleverna, ett bibliotek, personalutrymmen och en stor sal där elever och lärare intar sina måltider och firar olika högtider.

På skolområdet finns också växthus och en Quidditchplanpå vilken Quidditchturneringen mellan de olika elevhemmen spelas. På skolan går elever från Storbritannien och Irlandmedan barn med magiska kunskaper från andra länder går på andra skolor, såsom BeauxbatonsDurmstrang och Ilvermorny.

En lärare som kommer till skolan stannar ofta kvar där under många år. Under terminerna bor de till och med på skolan. Lojaliteten från deras sida gentemot skolan är därför ofta grundmurad, och i böckerna visar sig detta exempelvis då Trolldomsministeriet reglerade skolan ännu hårdare, varvid lärarna protesterade högljutt. Uppdraget som rektor här anses mycket hedrande inom trollkarlsvärlden.

Skolans motto är Draco Dormiens Nunquam Titillandusvilket är latin och betyder "Kittla aldrig den drake som sover"alternativt den mer talspråkliga tolkningen "Låt sovande drakar vila". Hogwarts grundades för över tusen år sedan av fyra av den tidens skickligaste trollkarlar och häxor, nämligen Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw och Salazar Slytherin. Under hela sin gärning på skolan tränade och utbildade de personligen alla sina studenter.

Hogwarts byggdes långt undan icke magikunniga människors, så kallade mugglares ögon, eftersom häxor "Har tas rektorn pa bar garning" trolldom just inte var särdeles uppskattade på häxjakternas tid. De fyra grundarna sökte upp varje barn i landet som visade minsta tecken på att besitta magi.

Efteråt placerades varje elev i det elevhem som grundarna skapat och danat utifrån sina personliga karaktärsegenskaper. Gryffindor antog elever som visade mod och beslutsamhet, Hufflepuff valde sådana som var ärliga och lojala, Ravenclaw tog endast in intelligenta och flitiga elever, och Slytherin valde de barn som hade ärelystnad och målmedvetenhet som sin ledstjärna.

När de fyra grundarna kände ålderdomen närma sig, slet Gryffindor av sig sin hatt och förvandlade den till ett magiskt ting, den så kallade Sorteringshattensom med osviklig precision placerar varje elev i rätt Har tas rektorn pa bar garning. Harry Potter tillhör Gryffindors elevhem. Det gick inte lång tid innan Salazar Slytherin tyckte att skolan borde vara mer selektiv i sitt val av studenter och Har tas rektorn pa bar garning ta in renblodiga elever, det vill säga sådana vars båda föräldrar har magiska krafter.

Bråk uppstod mellan honom och de andra grundarna, i synnerhet med Gryffindor, som Slytherin från början stått allra närmast. Slytherin ansåg nämligen inte att halvblod och mugglarfödda var trovärdiga.

Han var rädd att deras föräldrar skulle kräva att barnen använde sin magi för familjens egen vinning, eller att föräldrarna kanske skulle stöta ut barnen ur familjen. Gryffindor för sin del ansåg emellertid att alla barn med magiska egenskaper skulle beredas tillträde till skolan och konflikten växte. Även mellan Rowena Ravenclaw och Helga Hufflepuff växte spänningar och alla de fyra Har tas rektorn pa bar garning försökte själva ta kontrollen över skolan, vilket orsakade kaos.

Till slut lämnade Slytherin skolan, och de kvarvarande tre kunde åter skapa goda relationer med varandra och därmed bibehålla en skola med högklassig undervisning. Även Slytherins elevhem finns kvar än idag, liksom de övriga grundarnas, för att föra hans magiska arv vidare. Innan han lämnade skolan, passade han på att i hemlighet bygga den så kallade Hemligheternas kammare och stängde in en basilisk där, för att någon med Slytherins egen gåva någon gång i framtiden skulle kunna straffa mugglare och mugglarfödda som använde magin till att gynna sig själva med rikedom.

Runt trehundra år efter det att skolan grundades, startades den Magiska trekampen. Denna var en prestigefylld tävling mellan de tre bästa magiskolorna i Europa, Hogwarts, Beauxbatonsoch Durmstrang. Tävlingen utgjorde samtidigt ett ypperligt tillfälle för trollkarlar och häxor från olika länder att mötas och utbyta erfarenheter med varandra.

Tävlingen hölls vart femte år ända till dess de mångtaliga dödsfallen gjorde att man under lång tid såg sig nödsakad att inte anordna dem. Åtskilliga försök gjordes därefter att försöka återskapa trekampen och beslutade Trolldomsministeriet att ge denna tävling en ny chans, dock under iakttagande av långt större säkerhetsåtgärder.

Under året får eleverna elevhemspoäng om de gör bra saker, men de kan Har tas rektorn pa bar garning förlora poäng om de gör dåliga saker som att bryta mot reglerna.

Det elevhem som har flest poäng när året är slut vinner elevhemspokalen. Föreståndarna assisteras av prefekterna, det vill säga ordningsvakter från de högre årskurserna. Föreståndarna för hemmet kan för större regelbrott även utmäta någon form av straffkommendering, eller i synnerligen allvarliga fall till och med relegering.

Varje elevhem har ett quidditchlag. Dessa Har tas rektorn pa bar garning i en enkelserie på skolans quidditchplanoch varje match brukar kommenteras av någon av de elever som är åskådare.

Domare är nästan alltid Madam Hooch. En gång har det varit Severus Snape. Uttagningen till quidditchlaget sker i början av varje läsår. Laguppställningen avgörs därefter av lagkaptenen för varje lag. Att spela i Quidditchlaget anses som en stor ära.

Att vinna elevhemscupen är snudd på heroiskt, eftersom personerna i det vinnande laget skrivs in i Hogwarts historia. Harry Potter var känd som den yngste spelaren på över hundra år när han blev uttagen under sitt första läsår. Även hans far James Potter var en duktig quidditchspelare på sin tid.

Rektorn för Hogwarts ansvarar för skolans ledning samt för den dagliga såväl som för den långsiktiga driften.

Men jag är fast besluten...

Att vara rektor för Hogwarts är ett stort, viktigt och synnerligen hedrande uppdrag, då ansvaret för hundratals underåriga häxors och trollkarlars utbildning och säkerhet vilar på hans eller hennes axlar.

Rektorn assisteras av en biträdande rektor och svarar inför en styrelse bestående av tolv guvernörer. Alla Hogwarts rektorer genom åren är inte kända. Rektorns kontor är beläget uppe i ett av tornen. Kontoret är stort och vackert och dekorerat med porträtt av de personer som tidigare varit rektorer. Dessa porträtt skapas magiskt i samma stund som en rektor avlider.

Då Dumbledore dog avbildades han sovande på det porträtt som framträdde. Dexter Fortescue har endast nämnts i böckerna såsom varande ett av porträtten på rektorns kontor. Ur dessa korta framträdanden kan det tolkas som att Fortescue Har tas rektorn pa bar garning hade hög moral, dels att han klagade över korruptionen på Trolldomsministeriet under Harry Potters tid.

Professor Everard var under sin tid en prominent medlem inom Trollkarlsförbundet. Eftersom han har ett porträtt både på rektorns kontor och i Trolldomsministeriet, kan han föra en konversation med personer på båda dessa ställen. Har tas rektorn pa bar garning Derwent var botare på Sankt Mungos sjukhus.

Hon var mycket ryktbar och beskrivs av Dumbledore som en av Hogwarts mest berömda ledare. Hon har ett porträtt både på rektorns kontor och i Sankt Mungos sjukhus och kan föra en konversation med personer på båda dessa ställen.

Detta gör att hon kan deltaga i sökandet efter Arthur Weasley då han är försvunnen. Hon förefaller ha blivit rektor utan att dessförinnan ha varit lärare på skolan, något som kan förklaras med att hon innehade en ledande roll på Sankt Mungos sjukhus.

Phineas Nigellus Black beskrivs i böckerna som den minst populära rektorn som någonsin har funnits på Hogwarts. Han var Sirius Blacks farfars farfar.

som arbetar med det här...

Han kommer inte överens med sin ättling Sirius Black men sörjde hans död. Detta torde dock snarare bero på att han sörjde att den renblodiga familjen Black nu skulle dö ut.

Då hans porträtt förutom på rektorns kontor även finns i Fenixordens högkvarter Grimmaldiplan nummer 12kan han sända meddelanden mellan Fenixorden och rektorns kontor. Armando Dippet var rektor då Tom Dolder studerade på Hogwarts. Då Dolder öppnade Hemligheternas kammare blev en elev dödad. Det var Dippet som först nekade Tom Dolder tjänst som lärare på Hogwarts. Albus Dumbledore är en av de mest framträdande personligheterna i serien om Harry Potter.

Han är rektor under Harrys skoltid, och är även Harrys mentor och personlige ledare. Han är enligt många den ende som Lord Voldemort i sanning fruktat. Dumbledore var mycket intelligent och framstående redan under sin egen skolgång. Som vuxen gjorde han många stora bedrifter, såsom att vinna en duell mot den onde trollkarlen Gellert Grindelwaldsom han tidigare hade varit mycket god vän med.

Grindelwald spärrades sedan in i sitt Har tas rektorn pa bar garning fängelse Nurmengard.

Smeker rektorn

Många föreslog och uppmuntrade Dumbledore att bli Trolldomsminister men han tackade nej till den tjänsten till förmån för Hogwarts. Dumbledore hjälpte Harry att förstå Voldemorts bakgrund men fick en förbannelse över sig, och dödas efter en överenskommelse av Severus Snape. Hur viktig Dumbledore var för Hogwarts framgår, då han som enda person någonsin blev begravd på skolans område. Minerva McGonagall var biträdande rektor under Dumbledore och vikarierade då han tillfälligt blev avsatt.

Efter hans död blev hon ordinarie rektor för Hogwarts.

som arbetar med det här...

Dolores Umbridge började sin karriär på Hogwarts som lärare i försvar mot svartkonster och fick snart även titeln överinkvisitor av Trolldomsministeriet. Hon tillsattes som rektor av Trolldomsministeriet då Dumbledore tillfälligt blev avsatt, för att han hade avslöjat att Lord Voldemort antagit mänsklig form, något som Trolldomsministeriet hela tiden förnekat. Hon tvingades till slut avgå och Dumbledore blev återinsatt som rektor. En student på LTU har åtalats efter att han tagits på bar gärning på Luleå tekniska universitets rektor Har tas rektorn pa bar garning Bergvall-Kåreborn säger att hon.

Nattens händelser: Inbrottstjuv togs på bar gärning. Men inget av värde har förstörts, säger skolans rektor Jan Jönsson till tidningen. Tidigt på tisdagsmorgonen larmades polisen om en inbrott på en restaurang i Sollefteå.

När Inbrott på restaurang i Sollefteå – personalen tog tjuvarna på bar gärning: Inbrottet har skett via dörren och när personal på restaurangen Miun anklagas för brist på öppenhet – rektorn tillbakavisar kritiken.

MORE: Dagen efter tablett bara for nodlagen

MORE: Palestinier lyckades bryta barriaren till egypten

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde