Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

136.1m FM

Om 20 ar finns det inga fattiga lander

opinion

Svältande barn och lyxkonsumerande överklasser, miljardindustrier och skenande arbetslöshet. Vad betyder pengar mitt i allt detta? I sista avsnittet i "Om 20 ar finns det inga fattiga lander" om pengar gör vi en utblick mot tillståndet i världen.

Flera miljoner barn växer upp i fattigdom i nedslitna bostadsområden i Storbritannien, många av dem utan att kunna äta sig mätta. I Rwanda vandrar nyrika affärsmän genom områden med nybyggda höghus och hotellpalats.

Två bilder från samma planet, två tecken på en värld i förändring. Händelseutvecklingen de senaste decennierna har på många sätt varit svindlande och forskarna delar inte längre in världen i u- och i-länder enligt klassiskt mönster.

Enligt Världsbankens siffror lever cirka 1,3 miljarder människor i världen i extrem fattigdom, med mindre än motsvarande 1,25 amerikanska dollar per dag att röra sig med.

Det är en halvering av antalet fattiga jämfört med tjugofem år tidigare, då organisationen började göra liknande mätningar. Samtidigt, i den andra änden, visar en årlig undersökning att antalet dollarmiljonärer i världen ökat till över elva miljoner, vilket är en ny rekordnivå.

Men utvecklingen har varit ojämn och klyftorna mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har samtidigt ökat. Hans Rosling, Uppsalabo och världskänd professor i internationell hälsa, konstaterar att statistiken trots allt pekar på en övertygande trend. Sedan måste man tänka på att det inte handlar om några exakta uppskattningar och att det finns en eftersläpning på flera år i de här undersökningarna, säger han.

De globala förändringarna har varit så dramatiska att gemene man i Sverige inte hängt med i utvecklingen, menar Hans Rosling.

Fattiga länder och rika tillgångar...

Vid en enkät som gjordes i vintras svarade bara fem procent alla rätt på frågorna om tillståndet i länder som Vietnam, Tanzania och Bangladesh. De flesta har en alltför negativ världsbild och har inte fångat upp de framsteg som ägt rum på många håll.

Barn utgör mer än hälften...

Riksdagsledamöter, företagare och journalister och folk i allmänhet har inte kunskap om det här. Ju större perspektiven blir ut Om 20 ar finns det inga fattiga lander världen, desto mer handlar våra uppfattningar om ideologi och känsla och desto mindre om fakta, säger han.

Hans Rosling, ryktbar för att vända upp och ned på begreppen och slå hål på myter, beskylls ibland för att ha en överdrivet optimistisk bild av läget i världen. Det vill han inte kännas vid. Vi måste kunna ändra vår världsbild och hålla tre, fyra olika saker i huvudet samtidigt, säger han. Fattiga och rika — de som har och de som inte har. I slutändan går det mesta tillbaka till den ojämlika fördelningen av världens samlade kassakista.

I närmare 50 år har biståndet varit ett verktyg för att komma till rätta med en del av orättvisorna. Per Knutsson, enhetschef på Sida, lyfter fram att flera av de av FN uppsatta Milleniemålen till sannolikt kommer att uppfyllas, bland annat det om en halvering av fattigdomen på jorden. Andra mål som satts upp för att förbättra livet för världens fattiga och stärka en hållbar utveckling handlar om att minska barnadödligheten och öka jämställdheten. Visst har utvecklingen i Kina betytt mycket men det är inte hela historien, många av de mest utsatta länderna i den fattigaste delen av Afrika har också tagit stora kliv, säger han.

Per Knutsson anser att den stora uppgiften för biståndsarbetet nu är att knyta samman fattigdomsbekämpningen med klimatutmaningen. Vi vet tillräckligt mycket om klimatförändringarnas påverkan och ser redan omställnings- och hållbarhetsfrågor som integrerade delar av arbete, säger han. Hans Rosling är inte lika övertygad om klimathotets framtida genomslag.

Det sägs att de fattiga kommer drabbas värst, men det vet inte, titta bara på torkan i USA i år. I stället för att styra biståndet till mer klimatåtgärder borde vi fokusera på att bekämpa fattigdomen direkt, säger han.

Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Om 20 ar finns det inga fattiga lander. Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.

Han förklarar detta med att...

Mer om  Upsala Nya Tidning. E Enköping Enköping E-tidning. G gradenibaden Guiden Guldkajan. H Hälsa Heby Heby Highandlow. Ö Östhammar Östhammar Östra Uppland. Fredrik O Johansson Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Om 20 ar finns det inga fattiga lander Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt. Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på.

Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då För 20 år sedan levde 37 procent av världens befolkning i extrem fattigdom, enligt Världsbanken. Afghanistan är det land som får störst svenskt bistånd. snabba ekonomiska utveckling har bidragit till att kraftigt minska andelen fattiga. Ingår i en artikelserie + Visa hela artikelserien FN är ingen världsregering som kan bestämma över medlemsländerna och det är heller ingen världspolis. måste täckas av frivilliga bidrag från medlemsländerna (debrarecipes.info bistånd till fattiga länder).

över 20 konventioner som är juridiskt bindande för stater som ratificerar dem.

Ingår i en artikelserie +...

MORE: Israel kan avveckla bosattningar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde