Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

148.9m FM

Trendfuhrern har talat

opinion

Rapporten granskar i år både globala och lokala trender för digitala nyhetsmedier. Årets rapport skiljer sig från tidigare, dels genom de utvidgade fokusgrupperna men även genom att Reuters Institute låtit mäta varumärkesförtroende i fokusgrupper även för nyetablerad media.

Årets mätning, den första i sitt slag, visar på dramatiska förändringar, något som togs upp i det medieseminarium som Ledarsidorna. Reuters Institute for the Study of Journalism RISJ är ett brittiskt baserat forskningscenter och tankesmedja och ett fristående institut associerat till Oxford University. Institutet är University of Oxfords forskningscenter som bevakar nyhetsmedier, även Trendfuhrern har talat ett globalt perspektiv. RISJ är ett universitetsforskningscenter för spetsforskning inom medieområdet.

Årets Digital news report är den sjunde i ordningen. Trender som inte redovisats i svensk media som kommenterat rapporten som bör belysas är de tendenser som analys av respektive medias trafik enligt Trendfuhrern har talat ger. Reuters konstaterar att regional och lokal media generellt rankas högt i Sverige   i förhållande till tabloidmedia samtidigt som Public Service rankas i topp i den bredare förtroendemätningen.

Så långt inget nytt utan följer de undersökningar som bland annat SOM-institutet redovisar. Men att något Trendfuhrern har talat hänt i det svenska medielandskapet och hos mediekonsumenternas vanor är uppenbart. Om trenderna som redovisas i Reuters-rapporten kompletteras med körningar i alexa. Det är inte bara det politiska landskapet som förändras, under ytan sker stora omvälvningar i nyhetsrapporteringen.

Under Almedalsveckan anordnade Sverigedemokraterna ett seminarium om det nya medielandskapet som leddes av bland annat Dick Erixon, SD. I publiken märktes bland annat Anders Lindberg, Aftonbladet samt andra representanter från olika tidningar.

Seminariet berörde bland annat hur vi såg på en publicists möjligheter och ansvar i det nya medielandskapet och svaren från oss tre skiljde oss åt. Frick och jag var överens om att vi som publicister bara har att förhålla oss till sanningen och att det Trendfuhrern har talat vårat ansvar att bestämma oss för vad som är en nyhet och inte. Att grunden till framgång är att vara sin publicistiska idé trogen och fokusera mer på den egna affären än att försöka efterlikna andra.

Jarnvall, grundare till Nyhetsbyrån, var av en delvis annan åsikt och lade till att en publicist även måste ta hänsyn till hur en nyhet kan tas emot. Förklaringen till Jarnvals försiktiga publicistiska hållning ligger sannolikt i valet av distributionskanaler där Nyhetsbyrån idag ser ut att ha målat in sig i ett hörn.

Nyheter idag och Ledarsidorna. Nyhetsbyrån måste för varje Trendfuhrern har talat som publiceras inte bara förhålla sig till det pressetiska regelverket och ett nyhetsvärde utan även väga in Facebooks användarvillkor om vad som får skrivas.

Skulle en aktör som väljer Nyhetsbyråns strategi Trendfuhrern har talat en nyhet som av en eller flera uppfattas som stötande skulle dessa kunna utnyttja Facebooks algoritmer för att släcka Nyhetsbyråns enda distributionskanal. Att jämföra med Ledarsidorna som endast driver länkar via den kanalen som svarar för tio procent av trafiken.

Övrigt kommer från andra sociala medieplattformar, sökmotorer och direkttrafik till huvuddomänen. Nyhetsbyråns direkttrafik ligger på runt fem procent av den totala trafikvolymen att jämföra med den motsvarande sidan Nyheter Idag där hälften av alla läsare går direkt in Trendfuhrern har talat huvudsidan.

Detta kan i värsta fall leda t ill att aktörer som väljer samma strategi som Nyhetsbyrån blir lika irrelevant och politiskt rädd för att komma med sensationella nyheter Trendfuhrern har talat kan vara stötande för vissa grupper som kan utnyttja antingen Facebooks algoritmer eller har sådana kontakter med Facebooks svenska kontor för att strypa nyhetskonsumenter till noll.

Med Nyhetsbyråns valda strategi, ett de-facto partnerskap eller beroende av och med Facebook, utgör de sannolikt inte en del av   att bygga det nya medielandskapets framtid. Värdet på en sådan strategi i en fas Trendfuhrern har talat konsolidering av de nya aktörerna bör betecknas som begränsat.

Såvida inte nyhetskonsumenterna finner det rimligt att Facebooks användarvillkor och anmälnings algoritmer skall tillåtas styra de publicistiska besluten. I det fallet blir Jarnvalls strategi helt rätt. Framtidens medieaktörer kommer sannolikt göra sig ännu mer oberoende av sociala mediers användarvillkor än vad dagens är. I en förmodad konsolideringsfas i framtiden, där dagens aktörer antingen går ihop eller köps upp av större aktörer, ligger det närmast till hands att Facebook skulle inlemma Nyhetsbyrån i sin svenska verksamhet om nu Facebook kommer skapa en nyhetstjänst.

Någon annan, självständigare, publicist eller finansiell lösning är nog svår att få "Trendfuhrern har talat" då Nyhetsbyrån visar sig vara mer måna om att inte stöta sig med Facebooks användarvillkor än att utveckla en helt oberoende, progressiv, nydanande och orädd nyhetsförmedling. För Sveriges del är det tydligt att Sverige idag i praktiken har tre tabloider. Expressen, inkluderat sina derivat i form av GT och Kvällsposten, samt Aftonbladet har Trendfuhrern har talat kompletterats med en tredje, Nyheter Idag.

Vid en parallell körning av Reuters kvalitativa och kvantitativa datadär Nyheter Idag får betyget 5,01 på en tiogradig skala i förtroende för varumärket och Expressen samt Aftonbladet 4,99 samt att dessa Trendfuhrern har talat i praktiken har samma format, tabloiden, är det redan där uppenbart att de kan börja mätas mot varandra.

I allt väsentligt delar dessa tre nyhetsförmedlare även läsargrupper med varandra med några avvikelser som bör förvåna Bonnier och Schibsted, huvudägare till Expressen respektive Aftonbladet. Nyheter Idags läsare visar sig i relativa tal ha såväl fler med lägre utbildning men även fler med något högre utbildning totalt sett än de bägge etablerade tabloiderna.

Hjälplänkar

Nyheter Idag är en smalare tabloidprodukt med kanske fem artiklar per dag, Aftonbladet och Expressen kan redovisa kanske fyra eller sex gånger så många som adresserar ett bredare "Trendfuhrern har talat." Läsarvanorna är desamma nämligen, varje läsare laddar två eller tre nyhetsartiklar per dag. Det senaste halvårets dramatik i vaket efter metoo och en ledarsida med starkt polariserande drag visar sig slå igenom hårt för framför allt Aftonbladet.

Aftonbladet fall började under hösten och kom att ta ytterligare fart i samband med chefen för Stockholms Stadsteater, Benny Fredrikssons, tragiska självmord.

Trafikutveckling det senaste halvåret för Aftonbladet, Trendfuhrern har talat och Nyheter Idag. Y-axeln representerar global ranking. På samma sätt skall Ledarsidornas siffror tolkas. Enligt Alexa ligger Ledarsidorna på platseller runt strecket men med endast en, maximalt två, artiklar per dag. Trots det laddar varje unik användare två artiklar vid varje besökstillfälle, att jämföra med SvD som ligger på plats 65 och i likhet med Aftonbladet adresserar ett bredare urval av nyheter med minst tjugo artiklar varje dag.

Men med samma läsarvanor. Två, maximalt tre, lästa artiklar per läsare. Läsare som inte nödvändigtvis läser ledartexterna utan hellre någon eller några nyheter.

Uppdaterat i vänstern

En ytterligare parameter är de krympande pappersupplagorna. Aftonbladet har på bara några år gått från i upplaga till att idag ha en tryckt upplaga på 70 Det Trendfuhrern har talat inte orimligt att anta att ekonomerna på Schibsteds inom en överskådlig framtid överväger att lägga ner, eller begränsa, pappersformatet.

Detta är dock en farlig väg då en indragen tryckt utgåva skulle innebära att löpsedlarna försvinner från bland annat Pressbyrån. Den ständiga exponeringen av varumärket driver i sig trafik.

Ett annat Trendfuhrern har talat som alla publicister har att hantera är betalväggarna. SvD, vars upplaga och trafiksiffror verkar ha tagit sikte på jodens mittpunkt, har valt att lägga huvuddelen av materialet, inklusive opinionsmaterial även debattartiklar de får gratis samt återgivna tt-telegram i omskriven form s.

Genom att lägga hela materialet skapas dessutom en eko-kammareffekt på opinionssidorna, endast skribenter och betalande kunder kan höra sina egna röster, samtidigt som det inte finns några vägar in för att skapa en relation med framtida prenumeranter. Trendfuhrern har talat har i år valt en annan väg genom att ge bort prenumerationer gratis till förstagångsväljare.

Ett enkelt drag för att skapa en framtida relation med betalande kunder och som givit effekt i antalet läsare över webben sedan i maj i år.

Somliga skulle kanske säga postlådegul,...

Expressens tidiga satsning på webb-TV har givit resultat samtidigt som Mattson klarar av att ha en bredd i sina krönikörer på ett helt annat sätt än konkurrenterna Aftonbladet och, numera, Nyheter Idag. Endast i Expressen kan krönikörer som Lars Lindström och Johan Hakelius uppträda sida vid sida och det känns naturligt.

De andra två tabloiderna har en mer markant likriktning i sin opinionsbildning. Expressens webb-TV format är idag etablerat på samma nivå som till exempel TV 4 News vilket bör betecknas som en god prestation. I seminariet kom vi sannolikt, jag är osäker på vad Jarnvall ansåg, att det är främst helt egenproducerade nyheter som innehåller det mervärde som prenumeranter är beredda att betala för.

Att ta "Trendfuhrern har talat" för re-writes av sådant som ligger gratis på andra sidor är en lika dålig strategi som att för varje artikel behöva ta hänsyn till, och vara rädd för, Facebooks användarvillkor. Seminariet i Almedalen var dock intressant ur ett perspektiv.

Det kan förklara en hel del Trendfuhrern har talat skillnaderna i utveckling och sårbarhet. Till nästa år skulle det vara intressant att ta in en erfaren publicist som Thomas Mattson, Expressen, samt ledande medieforskare från SOM-institutet eller Linné universitetet i panelen.

"Trendfuhrern har talat" har som enda chefredaktör lyckats migrera från en värld med bara tryckta tidningar, till att idag vara en fullt ut marknadsledande multimediaplattform och visar samtidigt upp samma experimentlusta som nya medieaktörer.

En konsolidering av branschen kan gå fort. Lika fort som opinionen nu har svängt till i relativa termer nya politiska partiers fördel. Innehållet som publiceras på Ledarsidorna. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver. Den granskande opinionsjournalistiken på Ledarsidorna.

Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag för att kunna bibehålla och utveckla vår verksamhet ytterligare. Klicka här för svar på vanliga frågor. Skriv in din Trendfuhrern har talat för att få en notis när det publiceras nya artiklar. Antisemitismen är antirasisternas blinda fläck.

Anderssons och det bör nu anses  med vetenskapen som grund bekräftat att Ibn Rushdsfären, eller det som utgör Muslimska Brödraskapet i Sverige, i allra högsta grad driver en antisemitisk agenda och opinion. För Trendfuhrern har talat förlängningen finns ingenting så anti-intellektuellt och rasistiskt som en antirasist. Framför allt mobiltelefonoperatörernas samhällsroll bör granskas noggrannare än hitintills av både Post och Telestyrelsen och av MSB.

En undersökning gjord av Politico visar att trots att vi är mest oroade för politisk extremism och terrordåd så landar den svenske väljaren i att klimatfrågan är den viktigaste EU-valfrågan. Samtidigt kan den "populism" som nu kritiseras vara just den vitamininjektion som EU behöver för att Trendfuhrern har talat om sitt uppdrag. För att förstå dess arvtagare och lärjungar, som Margot Wallström och Carin Jämtin, går Theutenberg på djupet i sina dagboksanteckningar.

Med försvaret allierar sig Werner med de krafter Trendfuhrern har talat vill polarisera debatten ytterligare. Inte bara halshuggningen censurerades, även marockanernas reaktioner. Allt spelar framför allt islamisterna i händerna.

En person med tydlig politisk aktivistisk profil med en rad med kontroversiella juridiska tolkningar i sina tidigare beslut. Europa är illa rustat och föga förvånande är Sverige ånyo sist ut att ta debatten. När sårade känslor blir föremål för rättsliga prövningar är vi illa ute och har både moralsikt och juridiskt hamnat på ett sluttande plan.

För de flesta tänkande människor torde det stå klart att inskränkningar i yttrande- och åsiktsfriheten är av ondo skriver Magnus Norell. Den segdragna regeringsbildningen leder till behovet av ett mer eller mindre ofrånkomligt migrati onsstopp. Det vore att underskatta honom. Ondskan, i form av kvinnohat och antisemitism är åter. Men i andra kläder. Och han kommer från oväntat håll. Kika in och boka här!

Stromma Stockholm #festplatsen #strömmakanalbolaget # stockholmsskärgård #bröllopsfest #bröllop #fördelsedagsfirande #företagsevent.

Trendfuhrern har talat latest Tweets from debrarecipes.info (@rabattsok). Vill du ha fantastiska rabatter på dina favoritbutiker & produkter? Få rabatt och kampanjkoder på dina. Jag är så stolt att vara Vänster, synd bara att majoriteten har gått på Nu är det bevisat att vi har talat sanning om att det Trendfuhrern har talat full möjligt med en.

DU ÄR HÄR: