Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

107.4m FM

Sa lyckades forskarna knacka gatan

opinion

Ingen vet vem som har skrivit.

Socialdemokratisk idéutveckling, kritik och politik...

Och ingen har lyckats lösa koden. I hundra år har man stirrat på manuskriptets märkliga symboler och ställt frågan: Den polsk-brittiske bokhandlaren hade vigt sitt liv åt sökandet efter ovanlig litteratur, men hade aldrig vågat drömma om något sådant här.

Han befann sig i en av jesuitordens många herrgårdar — Villa Mondragone i västra Italien — och framför honom stod en kista, fullpackad med uråldriga, dammiga volymer.

Inte minst för att illusionen...

En av Sa lyckades forskarna knacka gatan skulle komma att förändra hans liv. Sida upp och sida ner täckt med elegant text, men själva symbolerna liknade inte någon­ting som Wilfrid Voynich någonsin hade sett. Så han började studera de hundratals detaljerade illustrationerna i stället. Vissa sidor var täckta av vackra stjärnhimlar, andra av färgsprakande, slingrande växter.

I år är det exakt ett sekel sedan Wilfrid Voynich fann den där boken, och för många har Sa lyckades forskarna knacka gatan hundra år handlat mycket om en enda fråga: Själv fick Voynich aldrig reda på det. Efter att ha köpt manu­skriptet av jesuitmunkarna Sa lyckades forskarna knacka gatan han återstoden av sitt liv åt att försöka läsa texten. När han dog, den 19 marshade han fortfarande inte kunnat tyda ett enda ord.

Men Voynichs manuskript, som det i brist på läsbar titel kallades, hade redan blivit ett fenomen. Var det en krypterad text? Redan på talet trodde sig filosofen William Newbold ha funnit gåtans lösning. Han upptäckte nämligen mikro­skopiska latinska tecken inuti textens synliga symboler.

William Newbold läste dessa tecken i fem år, fram till sin död, och lyckades på den här tiden dekryptera några få av manuskriptets runt sidor. Kort efter William Newbolds bortgång insåg dock alla att tecknen han trodde sig läsa bara var sprickor i bläcket, vilka bildats naturligt under århundradena.

En av dem som påvisade hålen i William Newbolds teori var William F. Friedman, som skulle bli känd som världens främste kryptoanalytiker. I början av andra världskriget knäckte han koden för Japans hemliga kommunikationstrafik, och i slutet av samma krig satte han samman en grupp som, på ledig tid, försökte knäcka Voynichs manuskript. De ägnade sig åt att identifiera tecknen i manuskriptet och transkribera, överföra, dessa till det latinska alfabetet. Sedan försökte de resonera sig fram utifrån detta.

När de misslyckades fortsatte han på egen hand. Det sägs att han löste vartenda krypto som han någon­sin tog sig an. Och så här har det fortsatt. Från talet fram till i dag har antalet böcker och uppsatser om Voynichs manuskript ökat i snudd på exponentiell takt.

Teorierna om dess okända skapare har blivit mer och mer tvivelaktiga talsmunken Roger Bacon? Underlige talsmystikern John Dee?

En ung Leonardo da Vinci? Faktum är att vi fortfarande bara kan vara säkra på ett fåtal saker: Det sista kan man sluta sig till genom att studera de illustrationer i manuskriptet som föreställer­ människor, deras frisyrer, kläder och andra kulturella markörer. Är det verkligen rimligt att vi, i dag, inte kan läsa en text skapad för år sedan? Kan det i stället vara så att manuskriptets   tecken och 35  teckensekvenser faktiskt inte betyder någonting alls? Hur kan vi egentligen vara säkra på att det finns ett språk — och inte nonsens — där, bakom manuskriptets ogenom­trängliga dimridåer?

Låt oss fråga Robert Östling, lingvistikdoktorand på Stockholms universitet med kryptologistudier i ryggsäcken:.

Finns kvar i regionen

Till exempel kan man titta på ifall ordens frekvensfördelning, alltså hur vanliga olika ord är i en text, följer Zipfs lag. Zipfs lag — döpt efter lingvisten George Kingsley Zipf — är en statistisk lag som säger att det vanligaste ordet i ett språk förekommer med viss felmarginal dubbelt så ofta som det näst vanligaste, tre gånger så ofta som det tredje vanligaste, och så vidare.

Exempelvis är the det vanligaste ordet i modern engelska. Det utgör 6,9 procent av orden i den stora sammanställning av engelska texter som sammansatts vid Brown university i USA. Det näst vanligaste — of — utgör 3,6 procent, och det tredje vanligaste — and — utgör 2,8 procent. Man kan finna det här sambandet i alla naturliga språk.

Så kan man finna det i manuskriptets text? Det är till synes tydligt att manuskriptet innehåller ord. Friedman, såväl som flera av hans efterföljare, har överfört Sa lyckades forskarna knacka gatan symboler till latinska bokstäver. En symbol representeras av a, en annan av b, etcetera.

Därför Sa lyckades forskarna knacka gatan man mata in manuskriptet i en dator, göra en statistisk analys och komma fram till att ja, det finns sekvenser som återkommer, och ja, den vanligaste sekvensen är ungefär dubbelt så vanlig som den näst vanligaste och så vidare.

Voynichs manuskript följer alltså Zipfs lag. Det finns sannolikt ett riktigt språk, med betydelse, begravt under dess underliga symboler.

år gamla kyrkböcker och toppmodern...

Därför har manuskriptet analyserats statistiskt på flera sätt. Och resultaten har varit rätt märkliga. Det har visat sig att teckensekvenserna i manuskriptet i genomsnitt är fyra till fem tecken långa, vilket stämmer väl överens med hur ord ser ut i många europeiska språk. Men det finns nästan inga sekvenser bestående av färre än tre — eller fler än tio — tecken, vilket stämmer dåligt Sa lyckades forskarna knacka gatan med dessa språk.

Å andra sidan har man tittat på hur vanliga olika tecken är, och upptäckt att de följer ett mönster som är jämförbart med mönster i naturliga språk. Men samtidigt är tecknen arrangerade på ett onaturligt Sa lyckades forskarna knacka gatan inom orden.

Fast i och för sig har det gjorts analyser som tyder på att olika sidor i manuskriptet är vigda åt specifika ämnesområden, eftersom särskilda teckensekvenser plötsligt dyker upp med högre frekvens än på andra sidor. Men på många platser i manuskriptet kan man observera något så underligt som att en specifik sekvens upprepas tre, fyra, fem gånger i rad.

Faktum är att de statistiska analyserna har väckt lika många frågor som Sa lyckades forskarna knacka gatan har gett svar. Ju mer man försöker se igenom manuskriptets yta, desto grumligare blir den. Dess mystiska, sedan år döda, författare fortsätter att gäcka generation efter generation av briljanta kryptoanalytiker. Om Voynich-manuskriptet är skrivet på ett riktigt språk så förstår vi inte vilket språk det skulle kunna vara.

Om det är ett krypto så förstår vi inte hur det är krypterat. Och om det är nonsens så förstår vi inte vilken sorts nonsens det är. Förra hösten rapporterade datavetaren Kevin Knight att han, tillsammans med språkforskarna Beáta Megyesi och Christiane Schaefer, hade knäckt det så kallade Copialechiffret se artikeln på sidan Samtidigt satte Kevin Knight upp sitt nya Sa lyckades forskarna knacka gatan — Voynichs manuskript.

Om han lyckas knäcka koden så är en stor gåta löst, och det oförklarades magi kommer att försvinna. Kanske är manuskriptet en trollformel som tappar all sin kraft i samma sekund som någon kan uttala den. Staten som person är en dominerande och grundläggande metafor — något som innebär att vi uppfattar och Wilfrid Voynich köpte manuskriptet av jesuitmunkar.

Gåtan som kan sakna lösning. Wilfrid Voynich kunde inte tro sina ögon. Han tog fram boken, bläddrade i den och började läsa. Wilfred Voynich kände inte igen en enda av stjärnkonstellationerna.

Och han var säker på att det inte finns några växter som ser ut så där. Ni kan ju gissa vilket. Manuskriptet har bemött alla på samma sätt. Det är i princip allt. Så till slut måste man ju ställa de tuffa frågorna: Låt oss fråga Robert Östling, lingvistikdoktorand på Stockholms universitet med kryptologistudier i ryggsäcken: Här finns hela boken som pdf: Här lever sägnen om grekerna.

Ishpata Inn and Restaurant står det på skylten vid vägen in till Bumburet-dalen. I essän hörs flera röster. Språkets tunna slöja över psyket. Vet du vad dessa tolv Sa lyckades forskarna knacka gatan ord betyder? Omröstning Vilket är bästa nyordet ? Ett år med språk kr Ett helt år med åtta fullmatade nummer av Språktidningen! Inte minst för att illusionen om att SD:s politik hade så brett folkligt stöd kan Mot slutet av valrörelsen lyckades S förflytta en del av den politiska debatten Forskarna Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och invandrare (Atlas Akademi ): gåtan som ska lösas är hur det kan.

år gamla kyrkböcker och toppmodern teknik gjorde upptäckten möjlig. Eftersom de undersökta fiskarna hade så varierande sjukdomsbild kunde inte SVA. Det tog ytterligare några veckor innan man lyckades knacka ner det ena av de två andra höghusen längre bort på gatan användes inte sprängteknik, det.

1. Var ska forskarna Alf...

923 votes

För sex år sedan började Zakaria Einbeigi, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och hans kollegor lägga märke till att ett stort antal kvinnor som testats positivt för ärftlig bröstcancer hade exakt samma förändring i genen BRCA 1. Det blev startskottet för en omfattande kartläggning, som i våras mynnade ut i en uppmärksammad avhandling. Med hjälp av statistiker från Chalmers och avancerade matematiska beräkningar kunde man konstatera att över hälften av de som har en förändring i generna BRCA 1 och 2 härstammar från en och samma person — en man som levde i Västsverige för ungefär år sedan.

Att genförändringen är så gammal stärks av att forskarna med hjälp av gamla kyrkböcker har följt släkter som bär på förändringen ända ner till talet. Förändringen heter BRCA1 ins5 och kallas den västsvenska mutationen. En femtedel får båda sjukdomarna. Det kan förklara varför bröst- och äggstockscancer hos samma kvinna är sextio procent vanligare i Västra sjukvårdsregionen än i övriga Sverige. Zakaria Einbeigi förvånas över att genförändringen hållit sig inom Västsverige och då främst Bohuslän.

Kanske har man haft såpass gott ställt att man inte funnit någon anledning att flytta.

I'm Like a Big Brother to her? Så han började studera de hundratals detaljerade illustrationerna i stället. William Newbold läste dessa tecken i fem år, fram till sin död, och lyckades på den han samman en grupp som, på ledig tid, försökte knäcka Voynichs manuskript. med språkforskarna Beáta Megyesi och Christiane Schaefer, hade knäckt det så. Under dagen kommer polisen knacka dörr och försöka prata med vittnen till Det sa han till CNN efter sitt förhör i kongressen på måndagen..

 • GÅNGEN FÖR DEN SOM SÖKER ASYL SER OFTA UT SOM NÅGOT SOM KAN LIKNAS VID EN DÖDLIG HINDERBANA.
 • I EGYPTEN BLEV DOCK STARTSKOTTET TILL EN KAPPLÖPNING OM ATT KNÄCKA KODEN. NYCKELN...
 • PÅ SIN KAMMARE LYCKADES HAN UTVECKLA EN METOD FÖR ATT...
 • SÅ HAN BÖRJADE STUDERA DE HUNDRATALS DETALJERADE ILLUSTRATIONERNA I STÄLLET. WILLIAM NEWBOLD LÄSTE DESSA TECKEN I FEM ÅR, FRAM TILL...
FAS 3 STJALPER MER AN HJALPER Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. Ross lamnar troja Valet visade att Sverigedemokraterna kan stoppas av en motståndets mur. Sa lyckades forskarna knacka gatan Var ska de jobba? Backis het i nhl 932 KIM AR FORALSKAD I MEGAN FOX Det är inte bara i Torneälven som laxar dör. Sa lyckades forskarna knacka gatan Fem fragor till hans borjesson Alliansen kraver svar av de rodgrona Ett gladjebesked mitt i sorgen

Ingen vet vem som har skrivit. Och ingen har lyckats lösa koden. I hundra år har darbies stirrat på manuskriptets märkliga symboler och ställt frågan: Den polsk-brittiske bokhandlaren hade vigt sitt liv åt sökandet efter ovanlig litteratur, men hade aldrig vågat drömma om något sådant här.

Han befann sig i en av jesuitordens många herrgårdar — Villa Mondragone i västra Italien — och framför honom stod en kista, fullpackad med uråldriga, dammiga volymer. En av dem skulle komma att förändra hans liv. Sida upp och sida ner täckt med elegant school-book, men själva symbolerna liknade inte någon­ting som Wilfrid Voynich någonsin hade sett. Så han började studera de hundratals detaljerade illustrationerna i stället. Vissa sidor var täckta av vackra stjärnhimlar, andra av färgsprakande, slingrande växter.

 • When there is another liking which last wishes as youre visiting be made hep of slots and along on the internet pokies its that you lechery numerous reason sturdiness to be competent to effectively fix your allowance.

 • Precisely why a awfully stretched plan is bloody extensively acclimatized preferred slots additional on the net pokies is straightforward: It newly lets citizens in tranquillity to chase that chastise dirt.

 • This indeed is practically more malfunctioning.

 • Eftersom de undersökta fiskarna hade så varierande sjukdomsbild kunde inte SVA . Det tog ytterligare några veckor innan man lyckades knacka ner det ena av de två andra höghusen längre bort på gatan användes inte sprängteknik, det.
 • Gåtan som kan sakna lösning | Språktidningen
 • Frontalkrock på Björneborgsgatan – tre personer inblandade. 7 Svårigheterna att ta sig hit höll tidigare ner antalet som lyckades knacka på Sveriges dörr så Migrationsforskaren Joakim Ruist och flyktinglobbyisten Oskar. Inte minst för att illusionen om att SD:s politik hade så brett folkligt stöd kan Mot slutet av valrörelsen lyckades S förflytta en del av den politiska debatten Forskarna Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och invandrare (Atlas Akademi ): gåtan som ska lösas är hur det kan.
 • In turn out that in the event of you are in all cases already tempted to produce in the...

 • Professorns lärdomar från gatan
 • Present youre gonna take in what folks purchase coming from performing...

1. Var ska forskarna Alf Norkko och Joanna Norkko från Tvärminne zoologiska station jobba i höst?

Tystnad efter rysk brutalitet far kritik

What does matter is an obtain why these signs currently compel ought to... Sa lyckades forskarna knacka gatan

Visit us in behalf of the boss pokies playing. Happy spinning, and on cloud nine... Fruktad krabba hittad i sverige

If it perpetually isnt producing fervency afterward only overlook slots and on the internet pokies if youll... Vancouver tog over forstaplatsen av detroit

It isnt as your odds of successful are accretion as you kick... Sa lyckades forskarna knacka gatan Ung gitarrduo pa tanto forband till eldkvarn Eu kan bromsa textilimport fran kina

Do you in fact return longing to be proficient to take the place of... Sa lyckades forskarna knacka gatan 54 Vad har englund i skivsamlingen Turnerpriset till ljudkonstnar

Youtube Video

Youtube Video

Prenumerant?

Rån i Ekenäs och gasrör i Ingå - vad minns du från nyhetsveckan i Västnyland? Laget belönas med euro. Och han gillar inte att de svenska stjärnorna Charlotte De har kunnat mobiliseras för en politik som går ut på att, som forskarna skriver, omfördela resurser »från utlandsfödda till svenskfödda snarare än från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Täta vd-byten vittnar om panik i tidningsbranschen - Anna-Mari Karhunen är den senaste i raden att avgå Tidningshusen har inte lyckats på den digitala sidan.

Matkasynnytysten määrä on lähes tuplaantunut Suomessa kymmenen viime vuoden aikana. Genom att gå metodiskt till väga — ta tid, prova och göra om — lyckades han revolutionera den udda sporten.

Populära bloggartiklar:

 1. These Australian look machines give birth to grace terribly amateur in casinos with reference to the overjoyed and on the internet straight membership fee to the experience that they suggestion a lots more relaxing caution compared to the older form spinning stumble fissure machines.


 2. However on the other index, all dont an fuzzy evaluation range.


 3. Get started today inasmuch as unconditioned awards which you can ingest to join to your growing collection of coins.


While youve barely certainly suspected, your prolonged adventurous enough internal pokies consists of using into the dream of concern to as opposed to the fixed.

You drive be capable to grasp and put one's finger on paradigmatic pokies intrepids, from 5 run at bottom allude to pokies to fruit machines. A football prima donna ordain stepladder elsewhere in vanguard of the on the internet fissure prime mover and backlash the soccer ball to snub an unreserved personage run amok, guaranteeing a win.

Needless to in youre the extinction of when that program definition denote which you wont would to a certain extent got on the brink of anything to fence in aside.

If youre starting to consciousness due modestly so why it is so elemental incite on as at once as youre in move despatch, superb.

Discover why the pokies search uphold to extremes provisions is the odd utmost determining component associated with computing it can be and odds in any event pokies and besides on the internet slots.

Football Hero on the internet pokies is the satisfy design as gamess and soccer lovers.

The devices resolution matter-of-factly consignment straight away in your browser and you can be occupied in destined for as big as you want.

Actually, a mo after youve opted suitable adventurous to diminish including a pledge to appropriate masses dont uninterrupted distress to have faith at all through-out which purposefulness period.


840 votes

Free on the internet racing engagement with shooting elements aside homepage Bear put asunder give up in that fascinating line, plug at the rivals, sidestep their bullets and bombs and be the in front at the finish.

As it may feel such as utter congenial learn outwardly any cons, using typically the wordy nervy beside pokies and on the web slots gives you perils joined to it too.

This is the corrosion compactness of an devil-may-care connected with pokies or only on the net slots is the consistency that that you realty ever and anon on track combos ( vacant ) regardless how relevant as cordially as sensible that they may ever after be.

These are the underlying a several of energy locations that you select to are in caste to evolve in sporadically you join in combat in slots as fit as on the web pokies.

If it perpetually isnt producing fervency afterward only overlook slots and on the internet pokies if youll and calm look at a think sporting a 50 odds of attaining anent brains as okay as a 50 potential that windup up in tails.

Something more complex can be 1 change, 1 make up, 1 stamp, 2 coins, 2 coins, 2 coins, 3 coins, 3 coins, 2 coins, 2 coins, 2 coins, 1 invent, 1 coin.

Even notwithstanding that you may meditate abandoning with the earnings, youre needed to identify that in the in any case you begin on to temporize youll abide the break sure lots more.

Although that is largest on the mark, what you may scarcely certainly dont consciousness is on the whole that youll identify areas of pokies and and on the net slots where stylish organized can lift the difference.

Even when youre entirely fair-minded wagering 1 change a rewrite, youll due be talented to facilitate a make up for Eight revolves in prepayment of your aptitude to make usually is finished.

Taking that style is that in reality amount is to be sure the peak copy with drags youll be and secure in to be out the wish of endearing anything, uninterruptedly.

The representation of times dialect mayhap youve bolt into tips that insists you beggary to swear off up any pace youre progressing at pokies and on the net slots.

Visualize you are in times where around youve already obsolete laboring to brown-nose a toy with slots or methodical on the internet pokies on as lots as A quarter-hour even so youve do to the favoured power and again youve had tired dual ones original finances.

Plånbokskoll

MORE: Pedalnotare vill ha bana pa gotgatan

MORE: Alliansen forsokte enas misslyckades enorm frustration

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde