Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

135.8m FM

Bloggare atalad for folkhets

opinion

Kungliga biblioteket vill tillsammans med skribenter från hela Bibliotekssverige skapa en trilogi med texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen av bibliotekariens roll på folk- skol- högskole- universitets- och specialbibliotek. Först ut var antologin om bibliotekariens pedagogiska roll — Bortom förlägenheten. Som laddas ner och läsas under semestern här. Varför inte anamma KB: Den ska handla om bibliotekarien som omvärldsbevakare och analytiker.

Där känner jag en hel hög med kunniga kollegorbåde aktiva och pensionerade, som skulle kunna bidra! Många bibliotek i USA utvecklar platser, som t ex Makerspaces, och därmed tjänster för tonåringar med syfte att underlätta ungdomarnas informella lärande, skapande, socialisering och samhällsengagemang.

För att lyckas krävs kvalificerad bibliotekspersonal på dessa platser. Två amerikanska biblioteksforskare har därför undersökt kompetensbehoven  på den typen av bibliotek utifrån frågeställningen: Vilka kompetenser behöver bibliotekspersonalen för att kunna förse tonåringar med resurser och tjänster på platser för informellt lärande, som till exempel Makerspaces?

Deltagarna i enkätundersökningen rangordnade kompetenserna hos bibliotekspersonal som jobbar med tonåringar på bibliotek med aktiva lärandemiljöer som makerspaces:. Forkarnas analys visade att kompetenser som deltagarna upplevde att de inte fått med sig från sina utbildningar och som var relevanta i deras nuvarande arbete handlade om 1.

Ny teknologi och verktyg för maker-aktiviteter 2. Lärande av programmering 5. Så, strategin för att få de efterfrågade kompetenserna handlar om att själva pröva och Bloggare atalad for folkhets på jobbet eller Bloggare atalad for folkhets med kollegor.

Många av de som svarat på enkäten menade att de inte kände sig väl förberedda för att lära ut och erbjuda program i sina Makerspaces. För att jobba med tonåringar i makermiljöer på bibliotek visar undersökningen att det behövs en blandning av olika typer av kunskaper, kompetenser och personliga egenskaper.

Bibliotekspersonalen måste ha kunskaper om teknik och makeraktiviteter, men också kunskaper i hur  de kan underlätta informell och praktisk inlärning och dessutom ha förmågan att relatera till ungdomarnas olika bakgrunder.

Få koll med ATL:s nyhetsbrev

De måste kunna förstå de individuella behoven som finns och ha ett nära samarbete med lokalsamhället. Personliga egenskaper som flexibilitet och förändringskompetens, nyfikenhet, tålamod, kreativitet, problemlösning och social kompetens är nödvändiga för att bli framgångsrik i informella lärandemiljöer. En mustig doft med inslag av vanilj, kaffe och en gnutta nyklippt gräs. Nej det handlar vare sig om te, vin eller cigarrer. Det handlar om böcker! Michael Aranda från SciShow förklarar magin som förklarar det som folk som pratar om sitt barndoms bibliotek har upplevt eller Bloggare atalad for folkhets som händer när du öppnar bokpaketet från kulturrådet med nya böcker.

För den som vill förkovra sig i boksniffning finns en Pineterest Pin Board att fördjupa sig i: Book Testing — smell, touch, taste — "Bloggare atalad for folkhets" senses and books. Erik Fichtelius och gänget kring det nationella samordningsuppdraget får ursäkta men årets mest spännande biblioteksjobb finns i Hallstahammar!

Inte till antalet volymer, utan till ytan; kavadratkilometer närmare bestämt. Ett bibliotek utan väggar och tak men med en orubblig tro på vad tillgång till kunskap gör för individen och demokratin.

En tro på att språket är nyckeln för att människor ska kunna påverka sin livssituation och kunna bli delaktig och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Du är en aktivist i läsfrämjandets befrielsefronten — en demokratihjälte. Du är en person med street smartness och passion för integration och delaktighet med folkbildningens ideal pulserande i blodådrorna.

En community librarian som kan skapa förtroenden i alla åldrar och Bloggare atalad for folkhets alla samhällsgrupper. För att göra detta talar du helst ytterligare något språk förutom svenska och engelska. Vi behöver dig som vågar gå utanför både dina egna och bibliotekets trygghetszoner. Vi behöver en person som tillsammans med oss omdefinierar hur ett bibliotek kan jobba med uppsökande verksamhet och som nätverkar och utvecklar samarbeten med civilsamhälle och andra aktörer i våra bostadsområden.

Vem du är är viktigare än vad du är. Kanske har du erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning barn och unga. Kanske är du folkbildare eller pedagog? Du har servicekänsla, kan jobba självständigt och trivs med att ta eget ansvar och initiativ. Till din hjälp har du en eldriven lådcykel som du tillsammans med övrig bibliotekspersonal preppar för dina uppdrag. I regn och solsken. Det är bråttom, du har kvadratkilometer att besöka.

I omvärldsspaningen om saker som kan lånas ut på bibliotek så har vi kommit till fysiska material av olika slag. Det är Ravensbourne  — "Bloggare atalad for folkhets" engelsk designhögskola som i samarbete med konsultfirman Material ConneXion som tagit fram ett materialbibliotek för design.

Tanken är att biblioteket, som byggs upp under en treårsperiod, ska omfatta  1 material. Ravensbourne kommer att ge sina studenter  verktyg för lärande   så att de kan göra medvetna val när de utvecklar sina idéer.

Det blir en utveckling av det traditionella högskolebiblioteket som kompletteras av ett innehåll riktat mot forskning och innovation.

En bloggare som skrev om...

För den som är intresserad av metadata beskrivs också hur designmaterialet katalogiseras och beskrivs. Lars Bloggare atalad for folkhets kommenterar på Facebook att det finns ett liknande bibliotek på Konstfack.

Och inte nog med det, det finns också en förstudie  och en rapport om integreringen. OK det här handlar om hur det är på den amerikanska västkusten, men också om skolbibliotek i förändring. Mark Ray på ett TEDx-event.

Cecilia Gärdén och Malin Utter från BHS har på uppdrag av en rad regionala biblioteksverksamheter skrivit en rapport om  E-resurser på kommunala bibliotek med syfte att titta på utmaningar och möjligheter för e-resurser på kommunala bibliotek utifrån lokal, regional och nationell nivå. Enligt forskarna finns det tre vägar att gå när det gäller e-resurserna och speciellt bibliotekens databaser min kursiv:.

Inför framtagandet av ett nytt biblioteksprogram har de biblioteksansvariga på Huddinge bibliotek analyserat biblioteksstatistik och Bloggare atalad for folkhets in den i ett bredare sammanhang. De har tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer, allmänhetens biblioteksanvändning icke-biblioteksanvändare och geografi för att bättre planera framtidens behov av bibliotekstjänster.

I analysen, som presenteras på ett seminarium i dag, har de dragit intressanta slutsatser, som säkert har bäring även på andra folkbibliotek min kursiv:. All marknadsföring är bra — utom den tråkiga. Så hur ska bibliotekets sommarläsningsprogram locka unga?

Varför inte med lite parkour måste läggas till listan för framtida kompetenser för bibliotekspersonal. Det här gjorde kollegorna på Linnéuniversitet redan för fem år den Tack till Lars Aronsson som tipsade. Deltagarna i enkätundersökningen rangordnade kompetenserna hos bibliotekspersonal som jobbar med tonåringar på bibliotek med aktiva lärandemiljöer som makerspaces: Opinionsbildning och samverkan Så, strategin för att få de efterfrågade kompetenserna handlar om att själva pröva och testa på jobbet eller nätverka med kollegor.

Enligt forskarna finns det tre vägar att gå när det gäller e-resurserna och Bloggare atalad for folkhets bibliotekens databaser min kursiv: Väg ett innebär att någon genomför en nationell satsning på de kommunala bibliotekens e-resurser, genom att avsätta medel och ge någon eller några aktörer ett samordningsuppdrag.

Här springer älgarna genom trafiken

Den första någon är rimligen KB. Den andra någon Bloggare atalad for folkhets vara de regionala biblioteksverksamheterna, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Bibsam-konsortiet på KB eller rentav SKL. Väg två innebär att kommunerna och regionerna helt enkelt lägger ner sitt arbete med licensbelagda databaser och andra nättjänster för folkbibliotek, då efterfrågan är så låg.

Väg tre innebär att inte göra någontingutan att låta läget vara som det är. De problem som hittats genom de intervjuer som forskarna gjort finns: De lokala folkbiblioteken har svårt att uttrycka vilka behov de har av databaserna, eftersom de inte upplever någon egentlig efterfrågan från användarna.

Folkbiblioteken har svårt att beskriva vilka kompetenser arbetet med e-resurser kräver, eftersom det är en fråga som inte diskuteras särskilt frekvent bland personalen.

Jan Bohman (S) bloggar och...

E-resurserna, i synnerhet databaserna, prioriteras lågt i verksamheten avseende ekonomi, tid och marknadsföring. Många av de databaser som finns på folkbiblioteken används alltför sällan av personalen. Samverkan mellan lokal nivå och regional nivå fungerar tillfredsställande i vissa delar av landet men inte i andra, utifrån kommunbibliotekens perspektiv. Databaserna är uppbyggda från leverantörsperspektiv istället för användarperspektiv eller biblioteksperspektiv, vilket gör dem svåra att använda både för bibliotekspersonal och användare om de inte gör det på daglig basis.

I analysen, som presenteras på ett seminarium i dag, har de dragit intressanta slutsatser, som säkert har bäring även på andra folkbibliotek min kursiv: Socioekonomiska faktorer är Bloggare atalad for folkhets för hur benägen en person är att använda folkbibliotekens tjänster. Socioekonomiskt svagare grupper använder dem generellt i lägre utsträckning.

Skillnaderna i användning är större i de digitala tjänsterna än i de fysiska biblioteken. Det finns en markant minskad användning av folkbibliotek hos den del av befolkningen som bor utanför en radie om meter då vi utgår från områdesbiblioteken och meter från Bloggare atalad for folkhets huvudbibliotek.

Man kan positivt påverka denna radie av likvärdig tillgång med utbud, lokaler, öppethållande och genom att placera folkbiblioteken i miljöer där de integreras med annan social och kommersiell service. Detta kräver dock resurser. Den upplevda tillgången till folkbibliotek som allmän plats påverkas negativt då folkbiblioteket ligger i nära anslutning till skollokaler.

Det här gjorde kollegorna på Linnéuniversitet redan för fem år den Tack till Lars Aronsson som tipsade   Och en film till, den här gången Stockholms Stadsbibliotek. "Har ingen tänkt på att Geir är skyldig till det som han står åtalad för? Är den parlamentariska kriskommissionens rapport glömd?

Mer läsning

Var det inte en. En bloggare som skrev om fotboll har nu åtalats för hets mot folkgrupp. På bloggen beskrev han matchen mellan Liverpool och Tottenham i. Jan Bohman (S) bloggar och bjuder in folket till pratstund. 0. En årig man åtalas misstänkt för grovt bokföringsbrott och försvårande av.

MORE: Tidigare kommunal chef atalad

MORE: Fotograf atalad for bieber biljakt

MORE: Stureplansbloggar far betalt av moderaterna

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde