Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

116.2m FM

Sverige hycklar med stangda stasi arkiv

opinion

Arkivet består av löpmeter sak- och personakter samt 12 löpmeter kartotekskort. Stasiarkivet finns på 15 olika platser i det forna DDR, bland annat i Berlindär Stasis huvudkontor fanns, samt regionkontor som till exempel Rostock, Schwerin, Dresden och Halle.

Huvuddelen av arkivet består av akter om enskilda DDR-medborgare som övervakades av Stasi. För att kunna avgöra vilka som vid murens fall var agenter för utrikesspionaget HV A och hur många de var behövs det så kallade Rosenholzkartoteken felaktigt ibland kallat Rosenholzakternasom i dag finns hos CIA i USA.

Vilka svenskar spionerade åt Östtyskland...

Tyskland fick efter en utbytesaffär ut kopior på kartoteken rörande tyska medborgare, kartotekskort som överlämnades till Myndigheten för Stasiarkivet, BStU. Enligt forskning som lades fram och som bygger på Rosenholzkartoteket har man kunnat konstatera att utrikesspionaget HV A hade 1 agenter i Västtyskland vid murens fall.

mig att bygga ett nätverk...

Hur många agenter HV A hade i Norden går inte att säga eftersom Rosenholz kartotekskort rörande nordiska medborgare inte finns tillgängligt för forskare. De nordiska länderna har i varierande grad under talet fått ta del av Rosenholzkartoteken rörande deras egna medborgare.

Och viktiga frågor avgörs ändå...

Av professor Birgitta Almgrens bok "Inte bara spioner" framgår att Säpo bara haft tillgång till ett av de tre aktuella delarna av Rosenholzkartoteket när de vid millennieskiftet genomförde utredningar om misstänkta svenska Stasiagenter. Inga åtal följde p.

Stasiarkivet vid Karl-Liebknechtstrasse i Berlin,...

Säpo hade inte heller kunskapen att tolka de kartotekskort de hade fått från CIA och saknade också de väsentliga delarna av kartoteket för att kunna avgöra om en person var agent eller inte. Almgren menar också att Säpo inte sett till att ta del av misstänktas Stasiakter i Stasiarkivet i Tyskland. Under pågick en debatt kring de utredningar som Säpo genomfört kring misstänkta Stasiagenter. Krav på att offentliggöra akterna framställdes från många håll.

Justitieminister Ask försvarade hemligstämpeln med hänvisning till skyddet för den enskildes integritet och SÄPO: Vad som där sades har ej fullständigt kommit fram men samsyn nåddes mellan samtliga riksdagspartier, vilket märktes när Stasimotionerna behandlades i riksdagen och när den så kallade vitboken lades fram våren Historieprofessor Birgitta Almgren vid Södertörns högskola fick tillgång till Säpos Stasi-arkiv under villkor att hon inte röjde några identiteter.

Almgrens genomgång visade att 57 svenskar hade kollaborerat med Stasi i Sverige. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande Sverige hycklar med stangda stasi arkiv sedan år http: Läst 8 januari Läst 27 april Sverige hycklar med stangda stasi arkiv Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Språk Deutsch Redigera länkar.

Stasiarkivet vid Karl-Liebknechtstrasse i Berlin,...

Sidan redigerades senast den 27 april kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Stephan Wackwitz framkallar bilder ur familjearkivet litteraturen som I Tyskland är man i allmänhet ganska välinformerad om Sverige och man . tvärtom så att Stasi till och med skyddade personer som begått nazistiska om hyckleri bland judarna utan också krävt av de tyska författarna att de.

Stasiarkivet är ett arkiv som byggdes upp av DDRs Almgrens Sverige hycklar med stangda stasi arkiv visade att 57 svenskar hade kollaborerat med Stasi i Sverige. De två. mig att bygga ett nätverk utanför institutionen och utanför Sveriges gränser. Slutligen: Tack arkivet, and both editorials, news articles, and letters to the editor can be found in the database.

Stasiarkivet är ett arkiv som...

Megan's Laws as a Case Study in Political Stasis. Syracuse Law Sund, L. () Hyckleri skälla på projektet. Uppsala Nya.

MORE: Superjamstallt i sverige forutom i toppen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde