Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.4m FM

Vi betalar inga biltullar

opinion

Anställda som använder förmånsbil för privata resor och blir påförda trängselskatt eller infrastrukturavgifter ska beskattas för dessa passager.

Minskar verkligen trängseln med trängselskatt?...

Det finns några olika möjligheter att reglera denna förmån och vi går igenom dem här! Från och med 1 januari ska en anställd med förmånsbil beskattas för trängselskatt och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalar för de privata passager som den anställde gör med förmånsbilen.

Tidigare har Vi betalar inga biltullar skatter och avgifter ingått i bilens förmånsvärde. Nu är det upp till arbetsgivaren att få till administrationen kring systemet. För att veta vilka passager som ska förmånsbeskattas måste ni veta vilka passager som är privata och vilka som görs under en tjänsteresa.

Därför är den första rutinen som ni ska införa att de anställda kompletterar sin körjournal med information kring passagerna. De underlag som behövs för att beräkna förmånsvärdet är Transportstyrelsens beslut räkningden anställdes körjournal och uppgift om vilka resor som är privata. Om den anställde enbart gör passager i tjänsten är det enkelt att beräkna förmånens beskattningsvärde, det blir ju ingen.

Glöm dock inte att resor till och från arbetet Vi betalar inga biltullar är privata resor!

Vi skrev i går om...

Om den anställde har passager för både tjänsteresor och privata resor kan ni enligt Skatteverket proportionera utgifterna med hjälp av uppgifter från Transportstyrelsen.

I sådana fall ska passager som inte medfört debiteringar inte räknas med.

Navigeringsmeny

Beroende på om det kommer en singelavisering eller samlingsavisering kan uträkningen se ut som följer:. Singelavisering Under en dag har trängselskatt påförts med kr för 5 passager.

LIVE-TV: Se Di TV –...

Körjournalen och den anställdes noteringar visar att två av passagerna var tjänstekörning och resterande privata. Samlingsavisering Under en månad har trängselskatt påförts för 80 passager med 1 kr. Den anställde har under 15 dagar gjort privata resor som medfört 30 passager, resterande passager avser tjänsteresor.

Det går att få mer specificerad information från Transportstyrelsen också. Om ni begär ut mer specificerad information kring alla passager inklusive delbeloppen för trängselskatt kan de delbelopp som hör till tjänstekörning för respektive dag enkelt "Vi betalar inga biltullar" från dagens totalsumma. Det belopp som återstår motsvarar då beskattningsvärdet för de privata resorna.

Användningsförbud

Det är okej att den anställde betalar sina privata passager direkt till arbetsgivaren — då uppkommer ingen förmån. Betalningen kan ske kontant eller genom ett nettolöneavdrag. Glöm inte att upprätta ett avtal som reglerar den anställdes betalningsskyldighet. Vi betalar inga biltullar ni inte vet hur stor del av trängselskatten som hör till de privata resorna kan den anställde betala hela totalbeloppet för trängselskatten till arbetsgivaren, dvs inklusive tjänsteresorna.

När den anställde sedan har ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som gjorts i tjänsten kan arbetsgivaren betala ut motsvarande belopp till den anställde. Det bör dock finnas ett avtal om detta.

Det finns några olika möjligheter...

Eftersom avtalet visar att den anställde ska betala "Vi betalar inga biltullar" privata passager uppkommer ingen skattepliktig förmån och utbetalningen från arbetsgivaren medför då inte heller några skattekonsekvenser eftersom den avser passager gjorda under tjänsteresor.

Den anställdes betalning av totalbeloppet kan ske antingen genom nettolöneavdrag eller kontant men kan också lösas genom att den anställde själv betalar hela fakturan från Vi betalar inga biltullar. Om den anställde betalar fakturan själv blir det ett utlägg för de passager som arbetsgivaren ska stå för, och genom att lämna in underlag till arbetsgivaren kan beloppet för de tjänsterelaterade passagerna betalas ut till den anställde utan skattekonsekvenser.

Även om den anställde inte blivit påförd bilförmån — t ex för att den anställde använt bilen i ringa omfattning — ska förmån av trängselskatt eller infrastrukturavgifter för privata passager beskattas. BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte- redovisnings- juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur Vi betalar inga biltullar behandlar dina personuppgifter ». Förmåner är en webbkurs som ger dig full koll på den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara f När en anställd får tillgång till en förmånsbil bör du som arbetsgivare upprätta ett avtal med den Anmäl dig till  BL Nyhetsbrev. Du får kostnadsfritt de senaste nyheterna inom Vi betalar inga biltullar, redovisnings- juridik- och personalområdet.

Om företaget Kontakta oss Kundtjänst. Program Bokföringsprogram Faktureringsprogram Leverantörsprogram Löneprogram Tidredovisningsprogram Bokslutsprogram Skatteprogram och deklarationsprogram Föreningsprogram Byråstödsprogram Byrå-kundsamverkan Digitala Företaget Årsredovisningsprogram. Programpaket Enskild firma-paketet Aktiebolagspaketet Helhetslösning för redovisningsbyråer. Övrigt Nyhetsbrev till redovisningsbyråns kunder Ladda ner demo Programsupport Bokföringssupport Integrationer Jämför program Prislista — program Beställ dina program och prisberäkning Digitaliseringshjälp för redovisningsbyrån.

Stora eKurspaketet Stora eKurspaketet. Trängselskatt — vad gäller? Förmån av trängselskatt Från och med 1 januari ska en anställd med förmånsbil beskattas för trängselskatt och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalar för de privata passager som den anställde gör med förmånsbilen. Håll reda på passagerna! Beskattningen Om den anställde enbart gör passager i tjänsten är det enkelt att beräkna förmånens beskattningsvärde, det blir ju ingen.

Beroende på om det kommer en singelavisering eller samlingsavisering kan uträkningen se ut som följer: Den anställde betalar räkningen Om ni inte vet hur stor del av trängselskatten som hör till de privata resorna kan den anställde betala hela totalbeloppet för trängselskatten till arbetsgivaren, dvs inklusive tjänsteresorna.

Ingen förmånsbil men ändå förmån Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt! Var vänlig ange en giltig e-postadress. Lär dig om förmåner på webben! Vilka förmåner är skattefria? Mall för avtal om tjänstebil När en anställd får tillgång till en förmånsbil bör du som arbetsgivare upprätta ett avtal med den Köpinformation Så handlar du Våra köpvillkor Leveransfrågor Sidkarta. Vi skrev i går om att trängselskatt nu är på väg att införas även på det då att passera Stockholm efter årsskiftet utan att behöva betala trängselskatt?

Till sist, notera att inga av de föreslagna vägförslagen nödvändigtvis är. Det finns några olika möjligheter att reglera denna förmån och vi går för trängselskatt och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalar för. Minskar verkligen trängseln med trängselskatt?

Den här artikeln ingår för dig som är kund. Göteborgs köproblem finns i huvudsak vid Tingstadstunnelns av- och påfarter och där kommer man Cirka sex miljarder går till att betala räntorna på de lån som tas upp för att genomföra Västsvenska "Vi betalar inga biltullar."

MORE: Israel kan avveckla bosattningar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde