Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.6m FM

Dodsolyckor ska halveras om elva ar

opinion

Olyckor Hittills har varit det dödligaste året i trafiken på många år och riksdagens mål om att halvera antalet döda till ser alltmer avlägset ut. Sverige är ett av världens säkraste länder att köra bil i men varje år omkommer trots det flera hundra personer i trafiken och är inget undantag. Faktum är att dödsolyckorna ser ut att öka. Under januari till oktober miste personer livet i trafikolyckor. Siffran för samma period var personer.

Det svenska vägnätet ska bli...

För att nå målsättningen om att halvera antalet omkomna till får antalet döda nästa år inte överstigaett mål som verkar alltmer orealistiskt. Vad som ligger bakom ökningen är för tidigt att säga eftersom Transportstyrelsen ännu inte hunnit analysera resultaten. En detaljerad analys kommer att göras i mars Särskilt illa är säkerhetsläget för person- och lastbilar. Här har personer som mist livet i trafikolyckor ökat med 26 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period Den vanligaste dödsolyckan sker utanför tätbebyggt område och involverar bara ett fordon, en så kallad singelolycka.

Både Khabat Amin på Transportstyrelsen och Gunnel Cirverius på Motormännen nämner samma åtgärder för att färre ska omkomma i trafiken: Hon får medhåll av Åsa Forsman, trafiksäkerhetsforskare på Statens väg- Dodsolyckor ska halveras om elva ar transportforskningsinstitut.

Enligt henne har många av de stora vägarna med mycket trafik redan byggts om och blivit säkrare. Kvar är lågtrafikerade vägar på landsbygden och det är också där som många av dödsolyckorna sker. Det arbetas systematiskt med att bygga om fler vägar men det blir till sist en resursfråga. Enligt Motormännen behövs det mer pengar. De senaste siffrorna från Transportstyrelsen är inte nattsvarta. Antalet omkomna i trafiken ökar inte i alla kategorier och gående och cyklister som omkommer har minskat.

Målet är att halvera antalet...

Hittills i år har 16 gående mist Dodsolyckor ska halveras om elva ar i trafiken, den lägsta noteringen i statistiken sedan För cyklister är siffran 18, den lägsta sedan Nollvisionen beslutades av riksdagen år Den är en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur Sverige ska uppnå säker vägtrafik.

Riksdagen beslutade i juni om ett etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska Dodsolyckor ska halveras om elva ar en fjärdedel från till Det motsvarar att max personer ska dödas i vägtrafikolyckor Även på EU-nivå tillämpas etappmål för att driva på trafiksäkerhetsarbetet.

Nuvarande etappmål är att antalet dödade ska halveras mellan och En sådan reduktion skulle i Sverige motsvara max dödade. P Policy Prenumeration Prova. S Sök Skriv en debattartikel Skriv en insändare Sport. Y Ydre Ydre Skriv en insändare Skriv en debattartikel. Familjeannonser - Visa Familjeannonser - Boka. Värst beskrivs säkerhetsläget för personbilar och lastbilar. Riksdagens nollvision Nollvisionen beslutades av riksdagen år Antalet omkomna i trafiken januari—oktober Bilförare: Micael Rundberg, stf anvarig utgivare Växel: Stångågatan 46, 59 Vimmerby.

Vår målsättning är att åtminstone på sikt halvera antalet viltolyckor, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för naturfrågor på Trafikverket.

OLYCKOR Olyckor Hittills har varit...

OLYCKOR Olyckor Hittills har varit det dödligaste året i Nuvarande etappmål är att antalet dödade ska halveras mellan och Efter 20 år har antalet dödsolyckor halverats. RÄDDAR LIV.

OLYCKOR Olyckor Hittills har varit...

Uppgifter: Uber har valt bank som ska ratta börsintroduktionen. Morgan Stanley.

MORE: Svenska muslimer vander sig till fn

MORE: Mariah careys man alskar hennes extrakilon

MORE: Bengtssons stavbyte ska ge medaljhojder

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde