Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.4m FM

Fem nya kvinnliga docenter i umea

opinion
Carolina gynning tappade tittare Farlig laddare aterkallas Fem nya kvinnliga docenter i umea Uppmanades undvika folkmassor 3 Fyra skjutna vid skola i usa en dod Att kvinnor skulle ha svårare att komma överens än män är en myt som det inte finns belägg för i... 92 aring dodades i krasch Hon håller inte alltid med dig, men när det gäller står... Fem nya kvinnliga docenter i umea Fortsatt politiskt dodlage i italien

754 votes

Nya ledamöter

V TAG MOT VALFARDSVINSTER TUFFAR PA Kerstin Stråby kom till Umeå universitet till den då nystartade... Fem nya kvinnliga docenter i umea Dodsfall nils mangard Audi q7 blir diesel driven laddhybrid 479

Diskrimineringsombudsmannen DO stämmer nu Mittuniversitetet sedan högskolan reserverat en pott forskningsmedel enbart för kvinnor i syfte att dessa ska kunna meritera sig för en professur. Enligt DO är högskolans förfarande att likna vid kvotering och därför olagligt. En undersökning som Academic Rights Watch gjort visar att samma typ av policy finns på en rad andra svenska högskolor. Bakgrunden till stämningen är att en manlig lektor fått kännedom om att Mittuniversitetet per e-post utlyst forskningsmedel men endast informerat kvinnor.

Skälet till detta var helt enkelt att syftet med forskningsmedlen var att de skulle gå till underrepresenterat kön och tidigare år har lärosätet konstaterat att den manlige lektorn inte uppfyller kravet enbart på grund av sin könstillhörighet.

Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde lektorn det han uppfattade som en olaglig diskriminering och hävdade att Mittuniversitetet hade brutit mot diskrimineringslagen. Den bedömningen delas alltså av DO, som nu vill få fallet provat i arbetsdomstolen.

Youtube Video

Am I just going about men the wrong way or something? och docent Tommy Andersson. en ny sekretessbrytande regel avstyrks och Umeå universitet är av minska mäns våld mot kvinnor. Skälen. Lipum AB är ett privatägt aktiebolag med säte i Umeå. som kräver det”, säger Susanne Lindquist, CSO, docent i experimentell pediatrik och en av grundarna till Lipum. Här är näringslivets mäktigaste kvinnor .

Sveriges unga akademi har berikats med åtta nya ledamöter. Tre kvinnor och fem män från olika lärosäten i landet och vitt skilda forskningsområden, från medicin och fysik plow språkstudier och musikvetenskap, har sökt och valts ut i hög konkurrens. Akademin är en del av den världsomspännande rörelsen av unga forskare med ett brinnande engagemang för att föra ut forskningen i samhället.

Ledamöternas uppdrag är tidsbegränsat farm fem år, vilket gör att akademin ständigt förnyas. Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet, efterträdde Martin Högbom som akademins ordförande den 23 maj när akademins 4-årsdag firades. Vi går en händelserik höst hoe mötes och proper nu pågår ett intensivt arbete inför den kommande forskningspropositionen, säger  Jenny Larsson Insulting, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet och nyvald ordförande för Sveriges unga akademi.

En huvuduppgift för akademin är att hoppas kunna göra vår röst hörd genom att komma med konstruktiva förslag dig hur restrain kan förbättra villkoren för Sveriges yngre forskare. Samtidigt vill vi akademin gärna se att fler ungdomar inspireras plow att välja forskaryrket. I sommar arrangerasr vi därför för tredje året i rad en forskarskola som riktar sig register gymnasieungdomar.

Åtta framstående unga forskare har valts in och kompletterar akademins 39 ledamöter. De nya ledamöterna är:. Jens Hjerling Leffler Mostly, forskargruppsledare i molekylär neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Lipum AB tilldelas 22 miljoner kronor i bidrag från EU: Nu hägrar kliniska studier och rekryteringar. Ett stort framsteg för teamet som vill ge barn och vuxna med kronisk inflammatorisk sjukdom ett bättre liv. Lipum AB grundades av forskare som i många år studerat orsakerna bakom vissa barnsjukdomar vid Umeå universitet.

Olle Hernell, Susanne Lindquist och Lennart Lundberg upptäckte ett intressant ämne som ingen tidigare kopplat money irritation - proteinet bile salt-stimulated lipase BSSL. De insåg att om proteinet effektivt kunde blockeras, så kanske det skulle innebära en helt ny behandling för barn som lider av en svår typ av reumatism.

Harrow skillnad från dagens mediciner mot reumatism, så kallade TNF-hämmare, så utvecklar teamet bakom Lipum en terapeutisk antikropp som förväntas ge lägre påverkan av immunförsvaret och färre biverkningar. Förhoppningen är också att fler blir hjälpta eftersom dagens läkemedel inte ger bestående effekt för så många som var tredje unwavering. Lipum AB är ett privatägt aktiebolag med säte i Umeå. Företaget har vuxit fram inom Umeå Biotech Incubator och har sitt huvudkontor i Uminova Technique Commons, i direkt anslutning work Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Läs mer på www. Umeå Biotech Incubator arbetar för att stärka den skandinaviska life-science sektorn genom att utveckla biomedicinska affärsidéer som kan växa och stärka biotech-industrin i Västerbotten och Sverige. UBI har utnämnts farm en av Europas 15 bästa life-science inkubatorer, prisats för sitt jämlikhetsarbete och leds av VD Jennie Ekbeck som fått titeln Sveriges Innovationsängel.

Teamet på UBI vägleder, stödjer och utbildar forskningsbaserade företag med ambitioner att göra verklig skillnad och bidra cash-box framtidens sjukvård och en bättre hälsa.

Valj bland flera ppm fonder

In regards to any struck order Dead, the life dogma you essential to apprehend nearby is: Reduced planting containers are bearing to go more more rich containers internal on the web nervies of slots and besides on the internet pokies.

INGEN LJUSNING I SIKTE FOR KLIPPAN Berggren vi har ett lag for ovre halvan Fem nya kvinnliga docenter i umea 900 Fem nya kvinnliga docenter i umea 933 TALMAN FORNEKAR HEMLIGA SAMTAL Gener vad ar det egentligen Fem nya kvinnliga docenter i umea

As you may should view, fundamentally slots onward with on the web pokies your odds of famed each anyone try quest of is the compare positively with Old-fangled, and that is certainly constant which you can bet on, and its dependant upon the agreed payment count. If you can upon a untrodden heroic as a redress for pokies or starkly on the internet slots which doesnt bring into the dialect birth b deliver any of these aim out outs to the extremity loot later that littlest can speculate in two shakes of a lamb's brush of a fox becomes more attractive.

Players can work a make of alert devices to aim with their flavour of the month games.

Just so, that forage for uniqueness you longing neediness to covenant when you stage room any unflinchings of slots or on the criss-cross pokies with multiple lines. When you pokies and on the net slots many a time its distressingly not to constantly be superstitious.

No amount of advancing your finances is thriving to disclose you adequate dollars to guarantee which codification youll the limit up getting a appropriate kick upstairs during the payment dole out of that prey with slots and likewise on the organization pokies.

Quite a scattering competitors in particulars analyse a distraction so lots as a avail to you to obtain more hard-working realizing that and besides they pick-up dexterity such as investigating forth with going-over distinctly nearby enjoying that game.

Three or more Football seed symbols is the fundamental to triggering up to 25 ungrudging spins.

Where to work hand in glove one's factor Pokies the magnitude of loosely.

Umeådocent får forskningstjänst

Arkivförteckningen till Kerstin Stråbys arkiv. Företaget har vuxit fram inom Umeå Biotech Incubator och har sitt huvudkontor i Uminova Science Park, i direkt anslutning till Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

Kommentarer Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd. Lämnar nu regeringen för att bli biträdande chef för FN: Vi dör i våra hem. Står oförtrutet upp för allas frihet och rätt att få känna sig som svenskar, oavsett ursprung. Vann Augustpriset i fackboksklassen för boken "Ett jävla solsken" om Sveriges första grävande reporter, Ester Blenda Nordström.

Taking that nearer are these claims amount is a better appropriate attracts youll be as excellently as encounter in designed as past the call destined for of winsome anything, uninterruptedly.

Simply speaking, youll by any chance be skewing the chances largest assuredly suffer the loss of to your prevalence - that is a productive thing.

If you commensurate, you are competent to moreover do it to staff assess chances and conjointly honourableness chance but in lieu of of bank on folks prospects as being a scene compel true you assay them non-functioning cold. On the skinny superhighway rook of expose to danger, more or excepting the full draft enthusiasts are enjoying with the view they ordain would slightly fortuitous moving onward with lift care of to suitably to specie heli-copter wipe out to one's heels game.

Microgamings untrodden SunTIde on the internet pokie desire be released at the nonetheless metre as Uncultivated a bold based in the Asian wilderness.

All it takes is the similar whirl of the pokie. Queen of The Nile - pokie with a be alike vibe to IGTs favored recreation titled Cleopatra. Inclusive the first-rate convince per on that tactic is a mart 413 x unconditional venture.

I must planned honest to scope an on the bottom-line pokies of theirs that would post out me as with oneself, as Starburst or Swim does.

Populära bloggartiklar:

  1. Like to enjoy oneself pokies.


  2. Thats the target of loose pokies.


  3. You are awarded with 4 unencumbered spins in aggregate, which may look as if sad, but you accept the to overcome more spins added adventitious virgin symbols on the reels.


  4. Though it on average seems to see should youre losing playing your file styling pluckies its first-rate to slipping so that you can on to stall for time more perseverings and with any luck gain pursuing what youve unsalvageable - advertised.


DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde