Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

135.4m FM

Jag har kraftiga blodningar

opinion

Jag har kraftiga blodningar och tjänster för din hälsa och vård. Om man får en inre blödning har ett blodkärl skadats så att blodet läcker ut i kroppen. Det kan till exempel bero på att man har fått ett kraftigt slag eller varit med om en olycka så att ett eller flera inre organ har skadats. Inre blödningar kan också förekomma vid vissa sjukdomar som till exempel magsår.

Eftersom det blöder inuti kroppen går det inte alltid att se en inre blödning. Ibland följer blodet med urin, avföring eller kräkningar ut ur kroppen och blir synligt. Det kan också synas i huden att man blöder eller under nageln i form av ett blåmärke.

En liten inre blödning ger som regel få symtom. Ett undantag är hjärnblödning som också kallas stroke. Små blödningar under huden kan ge ett ömmande blåmärke, Jag har kraftiga blodningar och kortvarig smärta. En långvarig mindre blödning från mag-tarmkanalen eller urinvägarna kan göra att man förlorar så mycket blod att man börjar känna sig trött och hängig.

Små inre blödningar slutar oftast av sig själva. Om det blöder i en kroppsdel som en arm eller ett ben är det bra att hålla den skadade kroppsdelen ovanför hjärtats nivå, så att det inte svullnar så mycket.

Man kan även linda en elastisk binda över skadan. En stor inre blödning måste stoppas snabbt, annars riskerar man Jag har kraftiga blodningar förlora mycket blod. Det kan leda till allvarliga följder som exempelvis hjärnskador och i värsta fall att man dör. Om man misstänker att man själv eller någon annan fått en stor inre blödning ska man omedelbart ringa och begära ambulans.

En skada på blodkärl inne i kroppen, inre blödning, syns inte alltid. Blodet kan dock följa med urinavföring eller kräkningar ut ur kroppen och bli synligt.

Blödningen kan också synas i huden eller under nageln i form av ett blåmärke eller en svullnad. Blödningen kan komma hastigt och ge symtom som märks med en gång, till exempel vid ett benbrott eller annan skada. Blödningen kan också vara mer långdragen.

Man kan till exempel ha ett litet sår i tarmen som gör att det sipprar blod under lång tid. Blodets uppgift i kroppen är bland annat att transportera syre, näringsämnen och hormoner runt i kroppen. Det fyller även en viktig funktion i kroppens immunförsvar. En vuxen person har mellan fyra och sex liter blod. De blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen kallas pulsådror eller artärer. De blodkärl som samlar ihop syrefattigt blod ute i kroppen och leder det tillbaka till hjärtat kallas vener.

De minsta blodkärlen kallas kapillärer. Kapillärerna förbinder artärerna med venerna och bildar ett finmaskigt nätverk. Vid en inre blödning har ett blodkärl skadats så att blodet läcker ut i kroppen.

Det kan till exempel bero på att man har fått ett kraftigt slag eller varit med om en olycka så att ett eller flera inre organ skadats. Man kan ha ramlat och brutit något ben i kroppen. Dessa blödningar är några exempel på akuta inre blödningar. I andra fall kan blodkärl även spricka utan att man har skadat sig till följd av sjukdomar som till exempel blödande magsår. Då kan man få en akut eller kronisk inre blödning.

Benbrott, så kallade frakturer, kan man få vid olika typer av olyckor. Vid till exempel en underarmsfraktur brukar blödningen inte bli så stor, men bäckenfrakturer och andra större benbrott kan orsaka stora Jag har kraftiga blodningar blödningar.

Sjuka blodkärl kan spricka av sig själva. I sällsynta fall bildas en utbuktning, ett så kallat aneurysm, på stora kroppspulsådern i bröstkorgen eller i buken.

Allmänt. En vuxen har mellan...

Åderförfettningäven kallat åderförkalkning, är den vanligaste orsaken. Det kan också bero på medfödda missbildningar i blodkärlen, en inflammation eller att bindväven i blodkärlets väggar är sjukligt förändrade.

Man kan ha utbuktningen hela livet utan några besvär, men den kan också spricka helt spontant eller i samband med ansträngning. Då blir det en Jag har kraftiga blodningar och allvarlig inre blödning i brösthålan eller buken. Om det är någon av hjärnans pulsådror som spricker kan man få stroke.

Magsår kan orsaka blödningar inuti magsäcken. Vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan man blöda inuti tarmen. Cancer i mag-tarmkanalen eller i urinvägsorganen kan orsaka inre blödningar. I dessa fall följer blodet med avföringen eller urinen ut ur kroppen, eller man kräks upp det.

Rött blod som man kräks upp kommer från området ovanför magsäcken, till exempel från åderbråck i matstrupen som brustit. Även stora och plötsliga blödningar från magsäcken kan ge röd kräkning.

Oftast är blod från magsäcken inte rött när det kommer ut, utan avföringen eller kräkningarna är svarta eftersom "Jag har kraftiga blodningar" ändrar dess färg.

Vissa får en liten blödning...

Rött Jag har kraftiga blodningar via ändtarmen tyder på att orsaken finns någonstans nedanför magsäcken. En graviditet utanför livmodern, till exempel i äggledaren, kallas utomkvedshavandeskap. Den kan brista och orsaka en plötslig och kraftig inre blödning. Vid en blödning har blodet en förmåga att levras, man brukar säga att det koagulerar. Det innebär att blodet stelnar, och om inte hålet i kärlväggen är alltför stort pluggas det igen så att det slutar blöda.

Tack vare att blodet koagulerar är det inte säkert att man ens märker en liten blödning. Man kan lättare få inre blödningar om man använder blodförtunnande läkemedel, som till exempel Waran. Sådana läkemedel kan man få om man tidigare har haft en blodpropp eller om man har fått en konstgjord hjärtklaff inopererad. Vanliga smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel som till exempel TreoDiklofenak och Ipren har en viss blodförtunnande effekt och kan bidra till att förhindra blodpropp.

Använder man sådana läkemedel som påverkar blodets förmåga att levra sig är det mycket viktigt att följa läkarens råd. Man ska inte själv ändra doseringen eller på eget bevåg samtidigt ta andra läkemedel som påverkar blodets förmåga att levras. Det gäller även naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Vissa ärftliga sjukdomar gör att man lättare får inre blödningar.

Vid blödarsjukaså kallad hemofili, fungerar inte blodets levringsförmåga som den ska och man får därför svårare att sluta blöda. Orsaken är att man har en ärftlig brist på något eller några av de ämnen som behövs för att blodet ska levra sig. Det finns även ärftliga bindvävssjukdomar som kan öka risken för blödningar som orsakas av att kärlväggar brister.

Ett exempel är Marfans syndrom. Har man en ökad risk för att drabbas av blödningar, som exempelvis vid blödarsjuka eller Marfans syndrom, får man försöka vara så försiktig som möjligt för att inte skada sig. En liten blödning är oftast helt ofarlig och brukar sluta när blodet levras efter en stund. Stora blödningar däremot kan vara allvarliga och till och med livshotande om de inte "Jag har kraftiga blodningar." Kroppen tål inte att förlora alltför mycket blod.

Då räcker inte det blod som är kvar till att transportera syre till vävnaderna. Hjärtat försöker kompensera detta genom att pumpa runt det kvarvarande blodet snabbare, men om detta inte räcker hamnar Jag har kraftiga blodningar i chock och blir medvetslös.

En liten inre blödning ger få symtom med undantag för hjärnblödning som också kallas stroke. En liten blödning under huden kan ge ett ömmande blåmärke, svullnad eller kortvarig smärta.

Om man blöder från mag-tarmkanalen eller urinvägarna är blödningen ofta ganska liten, men med tiden kan man ändå förlora så mycket blod att man börjar känna sig trött och hängig. Om man till exempel har fått ett hårt slag mot vaden eller skadat ett ledband i fotleden är det bra att hålla den skadade kroppsdelen högt, ovanför hjärtats nivå, för att det inte ska svullna så mycket.

Svullnaden gör annars att man får mera ont. Om man har fått en blödning under nageln och det gör ont kan man dessutom behöva gå till vårdcentralen för att få hjälp med att bränna ett litet hål Jag har kraftiga blodningar nageln.

Då minskar trycket och därmed smärtan. Ibland kan även nageln behöva tas bort. Även om en inre blödning inte syns brukar den ge sig tillkänna så att man förstår att något inte är rätt. Om man drabbas av en stor inre blödning får man. Det är viktigt att en stor inre blödning stoppas, annars riskerar man att förlora stora mängder blod med mycket allvarliga följder som exempelvis hjärnskador och död.

Hade flera knölar på livmodern

Om kroppen förlorar alltför mycket blod räcker inte det blod som är kvar till att transportera syre till vävnaderna. Hjärtat försöker kompensera detta genom att pumpa runt det kvarvarande blodet snabbare, men om det inte räcker förlorar man medvetandet. Därför är det bråttom att ringa och begära ambulans.

Viktiga åtgärder i väntan på ambulans Här är några saker som man bör göra för att hjälpa en blödande person innan ambulansen har kommit:. Dropp ersätter förlorat blod På akuten, eller redan i ambulansen, sätts en venkateter, en tunn Jag har kraftiga blodningar, in i ett blodkärl så att man kan få dropp som ersätter det blod som man förlorat. Man får andas in syrgas. Samtidigt blir man undersökt så att läkaren kan bilda sig en uppfattning "Jag har kraftiga blodningar" vad blödningen beror på och hur den ska behandlas.

Behandlingen varierar beroende på var man blöder och vad som orsakat blödningen.

1. Det kommer stora blodklumpar

Ibland kan en akut operation bli nödvändig för att stoppa blödningen. Blödningar från mag-tarmkanalen eller urinvägsorganen bör alltid undersökas. I första hand vänder man sig till läkare på vårdcentralen, vid stora akuta blödningar till akutmottagningen. Om man förlorat mycket blod får man lämna ett blodprov som visar hur blodet som är kvar i kroppen har påverkats.

Det som mäts är bland annat. Allmänt. Om man får en inre blödning har ett blodkärl skadats så att blodet läcker ut i kroppen. Det kan till exempel bero på att man har fått ett kraftigt slag eller. Ungefär procent av alla personer som har mens Jag har kraftiga blodningar myom. Långvariga och oregelbundna blödningar.

Vissa får en liten blödning...

Enligt medicinska termer räknas det som kraftig mensblödning om du blöder mer än 80 milliliter under en och. Hannah hade ingen aning om att det var myom hon drabbats av.

- Det gjorde riktigt, riktigt ont. Jag hade så kraftiga blödningar vid mens att jag.

MORE: Majstorovic finns sekvenser som jag kunnat gora battre

MORE: Folk tror att jag ar galen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde