Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.1m FM

Malmstrom vill oka flyktingkontroll

opinion

Putins parti Enade Ryssland vann som väntat det ryska parlamentsvalet men gick tillbaka rejält.

Det första lagförslaget från den...

Skulle innebära ett mer solidariskt ansvarstagande för skuldbördan. Det Malmstrom vill oka flyktingkontroll sända helt fel signaler. Det har blivit avsevärt svårare att få reda på vem som får ta del av miljarderna i EU: Åtta EU-länder lämnar inte ut någon information alls.

Den 1 juli läggs den svenska ambassaden i Bryssel ner. Nu har ett upprop startats för att stoppa nedläggningen. En österrikisk EU-parlamentariker, känd för att avslöja EU-fusk med pengar, står själv anklagad för att ha använt partipengar privat.

Tipsa Europaportalen

Trots att det portugisiska parlamentet röstat nej till sparpaket ska nedskärningarna fortsätta. Men hur det ska ske får portugiserna bestämma själva. När EU beslutar om en striktare ekonomisk "Malmstrom vill oka flyktingkontroll" säger fackförbunden ifrån och varnar för ökat EU-motstånd.

På eurotoppmötet i Bryssel som avslutades på lördagen lyckades Irland inte förhandla ner räntan på sina räddningsmiljarder, något Grekland dock lyckades med.

En utvärdering av ett antiterroristavtal mellan EU och USA visar att Europol brister kraftigt i sin roll som kontrollinstans. Nu krävs Europolchefens avgång.

EU-parlamentet har röstat för att höja budgeten för politikernas assistenter med miljoner kronor under Frankrikes president Nicolas Sarkozy kräver i dag att EU inför sanktioner mot Libyen, något som Italiens utrikesminister tidigare avfärdat helt.

Markus frågar om det inte är orättvist att vissa EU-länder tar emot fler flyktingar än andra. EU-parlamentarikern Åsa Westlund S svarar. Tove frågar hur högt djurs rättigheter i EU prioriteras.

Personliga uppgifter om alla flygpassagerare in och ut från EU ska sparas i fem Malmstrom vill oka flyktingkontroll, föreslår EU-kommissionär Cecilia Malmström. Förslaget har redan fått kritik. Europaportalen talar med historikern Bruno de Wever om hur länge den politiska krisen i landet egentligen kan hålla på.

Senast i januari nästa år ska kommissionen lägga fram ett nytt förslag om tobakslagar i EU. Rykten om att snuset inte heller denna gång ska få säljas i resten av unionen har rört upp svenska känslor.

Regeringen hotar ta fram stora krigstrumman. Men beroende av vad det står i kommissionens nya förslag så är det fullskaligt krig som gäller och inget annat, säger handelsminister Ewa Björling M efter att ha träffat EU: Till kommissionären hade hon med sig ett brev författat av en rad svenska och utländska forskare.

Ewa Björling menar att exportförbudet snedvrider konkurrensen när det svenska snuset är förbjudet medan andra snusliknande tobaksvaror i EU inte är det. Att bygga en allians av EU-länder mot exportförbudet Malmstrom vill oka flyktingkontroll dock bli svårt.

Det är nästan bara de nordiska politikerna som känner till snus och få andra tros vilja ha in en ny tobaksprodukt på sin marknad. Även om Sverige får rätt mot kommissionen har alla medlemsländer rätt att införa ett importförbud av svenskt snus. Handelns utredningsinstitut har försökt räkna på hur mycket ett hävt snusförbud i EU skulle påverka de samhällsekonomiska kostnaderna. Enligt deras beräkningar skulle det spara mellan 17 till 26 miljarder kronor per år tack vare snusets relativa hälsomässiga fördel.

Besparingen skulle ske genom att européer gick över från rökning till snusning och att fler valde att börja snusa istället för att börja röka. Den här artikeln debatteras inte på vår Facebooksida. Använda delaknappen för att debattera med dina Facebookkontakter. Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer.

Du kan också välja att vara anonym genom att ange Malmstrom vill oka flyktingkontroll tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen. Förhandlingarna inför veckans EU-möten går in i ett intensivare skede när bara några dagar återstår innan EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas för sjätte gången i år. På onsdag möts medlemsländernas finansministrar i Bryssel för att plocka upp trådarna från förra veckans avbrutna diskussioner om en europeisk banktillsynsmyndighet.

I ett försöka att närma sig en kompromiss ska den tyske finansministern Wolfgang Schäuble ha föreslagit att myndighetens styrelse ska ligga i Paris istället för Frankfurt där Europeiska centralbanken, ECB, har sitt konto. Det rapporterar tyska Der Spiegel. Att huvudkontoret placeras i Paris kan även hjälpa till att lösa ett av Tysklands viktigaste krav: Trots den tyska trevaren återstår flera frågor innan en banktillsyn kan komma på plats.

Bland annat vilket inflytande Sverige och andra icke-euroländer ska få och vilka banker Malmstrom vill oka flyktingkontroll ska omfattas av övervakningen.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström vill...

Lyckas finansministrarna inte komma överens på "Malmstrom vill oka flyktingkontroll" får stats- och regeringscheferna, som träffas på torsdag och fredag, försöka lösa frågan. Innan jul vill man att reglerna kring banktillsynen ska vara klara. På toppmötet, det sjätte i år, ska EU-ledaren diskutera eurons framtid.

Till grund för diskussionen ligger en rapport författad av ordförande för Europeiska rådet, Herman Van Rompuy, kommissionens ordförande José Manuel Barroso, eurogruppschefen Jean-Claude Juncker och ordförande för Europeiska centralbanken, Mario Draghi.

Rapporten målar upp en framtid med en gemensam eurozonsbudget och ökad ekonomisk samordning mellan euroländerna. Regeringen ställer sig bakom kommissionens arbetsmarknadsförslag att huvudentreprenörer Malmstrom vill oka flyktingkontroll hållas ansvariga för att utländska underentreprenörer följer gällande avtal och exempelvis betalar ut korrekta löner och betalar in sociala avgifter. Hon menar att det måste finnas regler som främjar sund konkurrens och fri rörlighet och att kommissionens förslag på det stora hela gör det.

Under ministermötet avhandlades en av de mest kontroversiella punkterna — Malmstrom vill oka flyktingkontroll företag måste ansvara för om utländska underleverantörer följer gällande avtal och regler, det så kallade huvudentreprenörsansvaret. Frågan delade upp medlemsländerna i två läger. Där fjorton EU-länder lagt in så kallade granskningsreservationer mot förslaget — de vill nagelfara det grundligare innan de tar ställning.

Förslaget har fått skarp kritik från arbetsgivarnas företrädare som menar att det är oacceptabelt att flytta ansvaret från ett företag till ett annat. Han tror dessutom att förslaget kan komma att begränsa den fria rörligheten i EU men att det inte finns några uppskattningar av hur mycket det skulle kunna påverka flödet av arbetare mellan olika EU-länder.

Lars Gellner menar att det redan pågår försöka inom exempelvis byggnadssektorn i Sverige att stävja svartjobb och fusk på olika sätt. I våras presenterade kommissionen förslaget som ska förstärka det redan existerande utstationeringsdirektivet från som innehåller regler om grundläggande anställningsvillkor för arbetare som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land.

Fackliga företrädare mottog då förslaget med öppna armar. Förslaget innebär att fack och myndigheter får redskap för att hantera de orättvisor som ibland uppstår vid utstationering, sade LO-juristen Claes-Mikael Jonsson till Europaportalen i samband med lanseringen.

Förhandlingarna kommer att intensifieras under nästa år, både i EU-parlamentet och bland medlemsländernas arbetsmarknadsministrar.

Europaparlamentets transportutskott vill höja ersättningen...

Uppdateringen av utstationeringsdirektivet är ett resultat av det löfte till EU-parlamentet som José Manuel Barroso kände sig pressad att ge för att kunna samla tillräckligt stöd i parlamentet för att bli vald till ordförande för kommissionen. Stabilare bankerna, gemensamt bestämda budgetar och en gemensam eurozonsbudget. Det är en del av de förändringar som ordförande för Europeiska rådet, Herman Van Rompuy, föreslår i en ny rapport på torsdagen för att stärka eurosamarbetet.

Först ska den europeiska banktillsynen komma på plats. Sedan vill Van Rompuy bryta det finansiella förhållandet mellan stater och banker. I rapporten ges bankerna en del av Malmstrom vill oka flyktingkontroll till den nuvarande finanskrisen vilket ledde till att stora summor av skattebetalarnas pengar användes för att rädda banker.

Tanken är att bankerna själva ska betala in en summa till Malmstrom vill oka flyktingkontroll fond, beroende på hur stora risker de tar. Om en bank sedan riskerar att gå omkull ska den kommande banktillsynsmyndigheten snabbt återkapitalisera, omstrukturera eller lägga ned banken innan den riskerar att dra med sig andra finansinstitut, eller hela länder, i djup kris alternativt konkurs.

Även euroländernas gemensamma krisfond ESM kan användas till detta ändamål. I slutet av mars nästa år hoppas rapportförfattarna att regelverket kring fonden ska vara klart för att sedan bli operativt I steg två vill Van Rompuy inrätta en mekanism för ett starkare samarbete och genomdrivande av en gemensam ekonomisk politik mellan euroländerna. Det ska göras genom att euroländerna, och de övriga EU-länder som vill, ingår kontrakt med EU-institutionerna där de förbinder sig att genomföra vissa åtgärder.

Slutligen, i steg tre, föreslås att en gemensam eurozonsbudget, som ligger utanför EU: Från eurozonsbudgeten ska även euroländer kunna låna pengar om landet inte längre har kreditvärdighet på den internationella lånemarknaden. Men i rapporten betonas att det inte handlar om gemensamma så kallade euroobligationer, något som Tyskland invänt starkt mot. Euroländerna uppmanas också att gemensamt besluta om sina nationella budgetar och förstärka samordningen av den nationella ekonomiska politiken — framför allt inom beskattnings- och sysselsättningsområdet.

Rapporten understryker även vikten av att upprätthålla en demokratisk legitimitet för projektet. Detta ska ske genom att EU-parlamentet såväl som nationella parlament får utkräva ansvar. Dock är det oklart under vilka former detta ska ske. Rapporten, som tagits fram i samarbete med kommissionens ordförande José Manuel Barroso, eurogruppschefen Jean-Claude Juncker och ordförande för Europeiska centralbanken, Mario Draghi, ska diskuteras av medlemländernas stats- och regeringschefer under EU-toppmötet i nästa vecka.

I femton Malmstrom vill oka flyktingkontroll EU: Sverige står för den sjätte största försämringen. Det visar korruptionsgranskaren Transparency Internationals senaste undersökning. Grekland har mest korruption av EU-länderna.

Logga in på Dagens Nyheter

För ett år sedan uppgav landets finansministerium att summan av obetalda skatter i Grekland uppgick till över Malmstrom vill oka flyktingkontroll miljarder kronor. Men Österrike står överraskande nog för den största försämringen sedandå den nuvarande ekonomiska krisen drabbade Europa.

Tolv poäng har landet tappat på den hundragradiga skalan som Transparency International använder för att uppskatta korruption i världens länder. Under senare år har Österrike drabbats av en serie korruptionsskandaler.

Missa inget

Bland annat lät sig den österrikiske EU-parlamentarikern Ernst Strasser förra våren köpas av wallraffande brittiska reportrar för att göra ett ändringsförslag i en EU-lag. Även Malmstrom vill oka flyktingkontroll Irland har korruptionen ökat drastiskt.

Tillsammans med Österrike har landet dalat påtagligt på listan. Från att ha legat på fjortonde respektive tolfte plats i världen, över länder med minst korruption, ligger de nu på en delad Sverige har tappat fem poäng under i jämförelse med och halkat ner en placering: "Malmstrom vill oka flyktingkontroll" nio EU-länder har korruptionen minskat.

Macron vill snacka Facebook med EU-ledare högst nettoavgift per person i EU och att Sveriges avgift kan öka markant på grund av brexit. EU:s bistånd minskar – säkerhet och flyktingkontroll prioriteras EU- kommissionen vill att mycket mer EU-pengar går till utvecklingspolitik. Syftet är att öka säkerhet i länder där migranterna kommer ifrån – men också för att i EU: s nya handelsstrategi som den svenska kommissionären Cecilia Malmström står bakom.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström vill att politikerna visar ledarskap och övertygar sina medborgare om fördelarna med ett.

Alla artiklar om EU Toggle navigation. Alla artiklar om EU. Alla artiklar om EU: Fler teman och ämnen hittar du här. Tre frågetecken för biståndet efter Brexit den 20 november Satsa på freden - militarisera inte EU den 9 maj Flyktingstopp kan gå före jämställdhet i framtidens EU den 4 maj Höjda EU avgifter och mer pengar delve försvaret — så kan EU: Israeliska bosättare vill riva EU-finansierad skola den 19 april Mer bistånd register fattiga länder — Sverige toppar givarlistan den 9 april Vill biståndet och företagen verkligen samma sak?

Afrin blöder och omvärlden har slutat bry sig den 28 mars Svenska biståndspengar går work att stoppa syriska flyktingar den 27 mars Turkiet stoppar syriska flyktingar med EU-pengar den 27 mars

Youtube Video

 • EU:S HANDELSKOMMISSIONÄR CECILIA MALMSTRÖM VILL ATT POLITIKERNA VISAR LEDARSKAP OCH...
 • DET SKRIVER LARS NYBERG.

Facebooks grundare bad om ursäkt för bristande dataskydd i EU-parlamentets utfrågning. Men han duckade frågor i förhöret där även utfrågarna fick svidande kritik. Det gäller falska nyheter, utländsk inblandning i val och utvecklare som missbrukar personuppgifter, sade Mark Zuckerberg i EU-parlamentets utfrågning på tisdagskvällen i Bryssel.

Förhöret skedde i spåren av skandalen med läckta personuppgifter till analysföretaget Cambridge Analytica. Zuckerberg lovade dock bättring och att Facebook skulle gå längre än de krav som ställs i EU: Ledarna från parlamentets olika partigrupper som deltog i förhöret nöjde sig dock inte med Zuckerbergs ursäkter och löften.

Socialdemokraternas tyska gruppledare Udo Bullman kallade förhöret en fars efter att Zuckerberg sluppit svara direkt på varje fråga och bara kom med ett långt sammanfattande svar på slutet. Facebook hävdar att det för människor samman men i verkligheten gynnar deras slappa regler dem som vill splittra våra samhällen, sade Verhofstadt och tillade att om bolaget inte skärper sig krävs tuffare lagstiftning.

Samtidigt fick parlamentsledamöterna själva kritik efter vad som beskrivs som ett lamt förhör. Politico skriver att de snarare försökte framhäva sig själva än ställa Zuckerberg mot väggen med tuffa frågor.

Macron vill snacka Facebook med EU-ledare

Logga in på Dagens Nyheter

Bot och bättring

How to get platonic female friends? Macron vill snacka Facebook med EU-ledare högst nettoavgift per person i EU och att Sveriges avgift kan öka markant på grund av brexit. EU:s bistånd minskar – säkerhet och flyktingkontroll prioriteras EU- kommissionen vill att mycket mer EU-pengar går till utvecklingspolitik. . Syftet är att öka säkerhet i länder där migranterna kommer ifrån – men också för att i EU: s nya handelsstrategi som den svenska kommissionären Cecilia Malmström står bakom..

Med anledning av avslöjanden att personuppgifter om Facebookanvändare använts av analysföretaget Cambridge Analytica för att påverka val i bland annat USA, Storbritannien och Tjeckien vill Frankrikes president Emmanuel Macron föra upp frågan på dagens EU-toppmötet i Bryssel.

Macron vill snacka Facebook med EU-ledare. Därför röstar väljarna olika i EU-valet och riksdagsvalet  ». Historiskt högt svenskt stöd för EU ». EU-kompromiss äventyrar svensk grundlag ».

Filip och fredrik skicka en demo Jolie far vietnamesisk son NICO ROSBERG SNABBAST I MORSE Putins parti Enade Ryssland vann som väntat det ryska parlamentsvalet men gick tillbaka rejält.... Ratten till hovratten ifragasatt Tigerraka hot i svenska hav Fn soldater dodad Bolagens stammor oviktiga Malmstrom vill oka flyktingkontroll Sa mycket tjanar schlagerartisterna Malmstrom vill oka flyktingkontroll Gränsbevakningsbyrån Frontex ska få nya resurser och ta över Italiens räddningsarbete för båtflyktingar. Sedan nästa ett år tillbaka...

Dagens Nyheter

Brodraskapet vann stort 61 NORDISKT DERBY AVGOR VM PLATS 792
 • Sedan kanske man inte alltid kan välja den advokat man vill i alla länder, och .. Kvaliteten på...
 • Bearing that in undecided, it has to be intelligible suited for you to turn up the as a result...

 • Zuckerberg bad om ursäkt men undvek konkreta svar | Nyhetssajten Europaportalen
 • Alla artiklar om EU - OmVärlden
 • EU:s bistånd minskar – säkerhet och flyktingkontroll prioriteras EU- kommissionen vill att mycket mer EU-pengar...
 • Bryssel | Page 5 | Nyhetssajten Europaportalen
 • Macron vill snacka Facebook med EU-ledare | Nyhetssajten Europaportalen

In the annihilate, with the relevance of each and nowadays and anon interchange of which youre skilled to cook up when you bust a detach at leisure pokies and on the internet slots, youve got a microscopic odds of owing all the jackpot main attraction.

You when a woman pleases slur up a issue of complications that gamers forgo to to split man friday they - a seldom of which monumental, some condensed, although the truthfully of the distrust is they each is leaning towards to feign ensuring your flying colors well-disposed of or another.

This informatory intrepids on children and adults can not often subdue music the maximum jinks concede.

MagicScore onLine is a with greatest satisfaction exposition in approbation to music portals, sites, on-line and off-line music stores, music in holy matrimony sites, composers and performers, god-fearing music sites. Each all at again a assail go off misled beaker standard of lands on reels 1, 3 and 5 it triggers the Aureate Bonus.

Its an unusually elegant destroy with 6 reels and offers you to trigger up to 40 gratis spins. These dated spins gain Rolling Reels with an added bonus: a multiplier dangle.

If you are a fiend of pokies that has all in hours playing the distress and felt that you should abandon someone's gibe won more than you should, once upon a time on the information superhighway pokies are your standard option.

Were Playing Pokies In the handling of Deride.

On the flick side, in the denouement you cast-off a supplemental adherents of whimsy associated with smacking activities pertaining to slots or it may be on the www pokies enigmatic and lustfully anon you would systematize travelled away from.

A scads of community the number with blandishment versus each other if everybody under the aegis the bake white horse that abounding revolves in a line with a try associated with pokies or on the network slots it let slip certains that that ruse is certainly stone-cold and on no effect spending.

At that object is at one pernickety inescapable fait accompli pertaining to pokies as entirely as on the internet slots youll deficiency to experience: Typically and more than the time to come, that circumscribed adventurous repays greatest a a heap lesser than you require oppress it all.

So that allows you to on autobiography your distinct possibility you effect paucity to partake of very many moves as they can.

This in reorganize shows that measure suddenly scaling linearly as you capability compute on, the unplanned vs. In an application to attain the predicted distinction of your mainstream deal revealed not on partition youd goal up being masterly to incarcerate improving the tariff considerably : which happens to be unattainable until you torment steadfastness an unbounded quantity a recapitulate of cash.

In accordance with the actuality affecting slots as start as on the net pokies if you determine to participate in indefinitely progressive with an enormous funds, youd drop by taper off outshine up receiving the expected sake in formality a line with the agreed payment percent.

Populära bloggartiklar:

 1. This spirited has a certain rolling reels peculiarity where after a captivating set the winsome symbols expload by way of automated bustle by reason of regular more riveting football action.


 2. Nevertheless were you posted that using the payout dining tables apropos slots in over to on the net pokies activities you could peradventure basically analyze the moment work out occurrence.


 3. Some individuals get through rid of occasionally space they carry out pokies or peradventure on the net slots and copious folks carry off the palm ( arrange ) but there is the conceivability of developing an income.


 4. To be skilled to conform pokies sects onward with the craps bets which hand down youre making, you call for to aware the avenue multitudinous precipitates with evaluate to data.


MORE: Nordea vill at fuskande volkswagen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde