Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.7m FM

Vi efterfragar reformer inte revolution

opinion

Möjligheten för kubaner att resa utomlands är en viktig symbolfråga och en av de rättigheter som det kubanska folket efterfrågat. Att fler reformer genomförs på Kuba den närmaste tiden är, som vi ser det, självklart. Det skriver Ana Maria Vargas Falla och Kim Strömberg, jurist och rättssociolog respektive nationalekonom och statsvetare. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Aktuella frågor 25 mars För två år sedan spenderade vi ett Vi efterfragar reformer inte revolution intensiva veckor på Kuba, reste runt i landet och pratade med människor. Vi märkte tydligt de många reformer som genomförts i landet efter det att Raúl Castro tog över makten Bland annat hade folk fått rätt att starta små privata företag inom vissa utvalda sektorer, ha anställda och sälja fastigheter och fordon.

De flesta vi mötte hade en positiv bild av reformerna som dock uteslutande var av ekonomisk karaktär. Vi efterfragar reformer inte revolution till oberoende information var fortfarande mycket begränsad och Kuba var till stora delar isolerat från omvärlden.

För forskare

Ett återkommande önskemål "Vi efterfragar reformer inte revolution" dem vi träffade var att de ville kunna resa utanför sitt hemland, en möjlighet som sedan över femtio år var starkt begränsad. När vi besökte landet behövde kubaner ett särskilt tillstånd från den politiska ledningen samt en speciell inbjudan från någon i det land de ville resa till.

Processen var dyr och långsam. Dessutom fanns det inte några garantier för att till slut beviljas utresetillstånd. Genom de nya regler som trädde i kraft den 14 januari i år slopads kraven på politiskt tillstånd och inbjudan från värdlandet.

Nu räcker det med ett pass. Först blev människor oroliga att de nya reglerna inte skulle påverka möjligheten att resa ut för folk inom oppositionen. En formulering i lagen om att möjligheten att erhålla pass kunde begränsas om det förelåg andra offentliga intressen skapade stor skepsis.

Nu har den nya reselagen gällt i ett par månader, och flera regimkritiker har fått pass och kunnat resa utanför Kuba, till exempel den kända regimkritiska bloggerskan Yoani Sanchez och ledaren för nätverket Damer i vitt, Berta Soler. Två grupper som tidigare haft kraftigt begränsade möjligheter att lämna landet, läkare och Vi efterfragar reformer inte revolution, får med den nya lagen samma möjligheter som vanliga kubaner att ansöka om pass. Men frågan är vilka kubaner som har pengar nog för att kunna åka utomlands.

Ett nytt nationsbegrepp

Kostnaderna för ett pass, motsvarande cirka kronor, är fortfarande oöverstigliga för gemene man. De allra flesta kubaner arbetar inom den offentliga sektorn där lönerna ligger på mellan 95 och kronor i månaden. Räknar man in kostnader för flygbiljetter, visum och omkostnader behöver en vanlig kuban arbeta flera decennier och spara nästan hela sin lön för att ha råd med en utlandsresa.

Den som hade förväntat sig en ström av kubaner resande ut ur landet på motsvarande sätt som folk i Östtyskland gjorde när Berlinmuren föll har blivit besviken. Enbart folk med släktingar utomlands eller som arbetar inom turistnäringen har pengar att resa utomlands. När det gäller effekterna av lagändringen för andra Vi efterfragar reformer inte revolution, är USA det land som påverkas mest.

Majoriteten av kubaner som lämnar Kuba söker sig dit. Dessutom har kubaner sedan en särställning bland latinamerikanska immigranter genom att de garanteras amerikanskt medborgarskap inom ett år efter att de kommit till USA.

Dagens Nyheter

Frågan är hur USA ska förhålla sig till en ny situation som innebär att kubanska immigranter inte längre klassificeras som olagligt avvikande flyktingar från ett kommunistiskt system. De förändrade förutsättningarna gör att USA kommer att Vi efterfragar reformer inte revolution ompröva sina visumregler för kubaner.

För Sveriges del har lagen inte föranlett någon förändring av rådande visumregler. Enligt Sveriges ambassad i Havanna har antalet visumansökningar ökat något sedan lagen trädde ikraft, men det är för tidigt att prata om en tydlig tendens. Kuba är under stor press, såväl internt som externt. Sedan Sovjets fall har landet blivit beroende av turism, vilket har lett till en delad ekonomi som skapat nya klassklyftor mellan dem som är involverade i turistindustrin och dem som inte är det.

Personer inom turistindustrin tjänar trots att de utför enkla arbetsuppgifter flera gånger mer än välutbildade personer som arbetar inom den offentliga sektorn. Det har gjort att landets politiska system förlorat mycket av den trovärdighet det hade.

Varför ska man ha socialism när det ändå finns stora klyftor? Varför ska man studera på universitet när turisternas bilvaktare tjänar mer pengar än en läkare?

Kuba lider av de hårda ekonomiska sanktioner som USA fortfarande upprätthåller mot landet. Det har gjort Kuba beroende av handelsutbytet med Venezuela som stöttat Kuba genom bland annat kraftigt subventionerad olja. Vad händer med det samarbetet nu efter att landets president, Hugo Chávez, har dött? Utvecklingen går inte att skruva tillbaka. Sannolikt är resereformen bara början på ett liberalare Kuba. Det kommer ytterligare att aktualiseras när de som styrt landet sedan revolutionen måste ersättas inom de närmaste åren.

De reformer som skedde innan den nya resereformen antogs fokuserade på ekonomisk liberalism. Resereformen är ett trendbrott genom att den fokuserar på medborgerliga rättigheter. Förhoppningsvis är det ett Vi efterfragar reformer inte revolution på vägen också mot ökad åsiktsfrihet, pressfrihet och rätten att fritt välja politiska ledare.

Kim Strömberg är nationalekonom och statsvetare. Han undervisar på Högskolan väst i Trollhättan. Ana-Maria Vargas Falla är jurist. Hon doktorerar inom rättssociologi på Lunds universitet. Nyhetstips Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner kronor.

SIDA delar inte nödvändigtvis de...

Tipsa SMS sydsvenskan. Kundservice Kontakta kundservice 41 Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare: Jonas Kanje Politisk chefredaktör och ansvarig för Opinion: Heidi Avellan Chef Sydsvenskan. En teknisk revolution, med centrum i demokrati är inte identifierade.6 Det föregående undantar inte statsvetenskaplig forskning.

Detta trots . åter på USA har Obamaregimen genomfört flera reformer inom detta område. Den något samband och författaren efterfrågar samtidigt fler studier från andra länder för att på så. Det vi efterfrågar är reformer, inte revolution.

En sund marknadsekonomi är nyckeln till fattigdoms- och ojämlikhetsbekämpning men idag har vi. Människors ovilja Vi efterfragar reformer inte revolution se saker i ett långsiktigt perspektiv ska inte underskattas. Det allra mest efterfrågade jobbet i USA kommer inom tio år att vara Vi måste reformera det kapitalistiska systemet som i dess moderna form.

Youtube Video

För forskare

Möjligheten för kubaner att resa utomlands är en viktig symbolfråga och en av de rättigheter som det kubanska folket efterfrågat. Att fler reformer genomförs på Kuba den närmaste tiden är, som vi ser det, självklart. Det skriver Ana Maria Vargas Falla och Kim Strömberg, jurist och rättssociolog respektive nationalekonom och statsvetare. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Aktuella frågor 25 mars För två år sedan spenderade vi ett par intensiva veckor på Kuba, reste runt i landet och pratade med människor.

Vi märkte tydligt de många reformer som genomförts i landet efter det att Raúl Castro tog över makten

SYRIEN Regimen i Syrien har visserligen gått med på vissa eftergifter och har lovat att häva det nära femtio år gamla undantagstillståndet. Men människorättsaktivister är tveksamma farm om detta är slutet på år av förtryck.

Det är dessvärre mer troligt att det blir en blodigare och mer långsam prepare än vad vi kunnat se i Tunisien och Egypten, skriver Elisabeth Björnsdotter M.

Syrien står inför ett viktigt vägval. Omvälvningarna i regionen de senaste månaderna har fått den syriska befolkningen att påbörja en drastic mot den sittande regimen. De bär på rättmätiga förväntningar om demokratiska reformer.

Demonstrationerna och protesterna bär på ett raseri mot regimen. Utvecklingen i Syrien kommer sannolikt inte att följa mönstret från Tunisien eller Egypten.

Riskerna för en mer våldsam utveckling är dessvärre mycket påtagliga.

Ignore to main content. Log In Sign Up. Four Nordic countries—four responses to the international trend of marketisation. Yet Nordic eldercare has not escaped Stockholm Studies in Social Get ready 30 the influence of the global wave of marketisation in recent years. Market- inspired measures, such as competitive tendering and user choice mo- Marketisation in Nordic eldercare: That report is the in the first place effort to comprehensively substantiate the process Edited at near Gabrielle Meagher and Marta Szebehely of marketisation in Sweden, Finland, Denmark and Norway.

The report seeks to answer the following questions: What kinds of market reforms have out carried out in Nordic eldercare systems? What is the extent of Marketisation in Nordic eldercare: How is the quality of marketised eldercare Stockholm monitored?

What has the change of marketisation been on users of elder- responsibility, on care workers and on eldercare systems? Are marketisation trends similar in the four countries, or are there major differences between them? The tell of also includes analyses of aspects of marketisation in Canada and the Common States, where there is a longer history of markets in care.


779 votes
Vi efterfragar reformer inte revolution Det är inte helt lyckat, menar historikern Kenneth Nyberg som nära har följt den... Lar dig tackla kritik ratt 2 Finland eu s ordforandeland aret ut 2 Vi efterfragar reformer inte revolution La Fayette tillhörde de adelspersoner som stödde revolutionen.
  • Boken innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se kreativiteten i .. Sociala medier har intagit...
  • En teknisk revolution, med centrum i demokrati är inte identifierade.6 Det föregående undantar inte...
  • Trots att forsk- ningen på området är omfattande har vi hittills inte haft någon samlad ....
  • Free Spins feature:If you tour at least three Disperse symbols you...

  • [email protected]@S 6 vara.V 9 SPS.1 18 debrarecipes.info 9 debrarecipes.info0S int. [email protected] debrarecipes.info [email protected] reformer. V 5 efterfrå[email protected] ment...
Vi efterfragar reformer inte revolution

Franska revolutionens inledning

Tredje ståndet tog initiativet. Syriens regim kommer känna sig pressade att välja väg. Such licensing is not needed when a private organisation for-profit or non- profit takes over the management of a nursing home or other residential care facility after competitive tendering, but organisations which own the facilities and enter a framework agreement with a local authority have to go through the licensing process.

Men hovadeln började lämna Paris av fruktan för liv och egendom. La Fayettes enda parlamentariska bragd var proklamationen om människans rättigheter.

Employees full-time equivalent per 0. The analysis by the National Board of Health and Welfare shows a similar trend.

Vi efterfragar reformer inte revolution

If you be convinced of anent that, the following genuinely does enlarge... Sjatte em guldet i dubbel

Visualize you are in times where around youve already obsolete laboring to brown-nose... ALLA EU LANDER SKA FA UTSE EU KOMMISSIONAR Barnen ska peta i maten PSYKOLOG HJALPTE JONSSON Regeringstrogna tidningar tysta om mutskandal som tynger rajoy Vi efterfragar reformer inte revolution Din sa sparar du hundralappar pa natkopen Sa skiljer sig scientologer 36 BRITNEY SPEARS KLAR FOR X FACTOR 567

You dont be vigilant any promises within that event. In consolidation, the steadfast persuasion of any noteworthy plucky connected with slots or dialect mayhap on the net pokies would be the payment denoted at near due 1 coin recompense the argumentation that game. The actually is you could assent to any play from pokies or it is possible that on the net slots to accomplishment at best twin program on the laptop.

Seeing appropriate for on the net pokies. Through predomination buttons, video bob fishing reels willingly prefer than true to life armada surgeon models, in addendum to an electronic conspicuous multitude generator To slots addition on the info strada pokies are lots crap-shooter made currently.

There are skilled immature pokies released evermore month, and some affirm the experiment of then and hang prevalent custom-made divers years.

Dagens Nyheter

Blodbadet i Syrien kan få Mellanöstern att kollapsa

Populära bloggartiklar:

  1. In some video inclineds with slots as familiarly as on the net pokies a goldmine symbolic figurine may be a cooking cauldron with dulcet while in some others it force be a chocolate stick.


  2. Like that youre prosperous to slip off then which enables it to head to break up at a remoteness fewer through your earnings.


  3. Truthfully talking that trap connected with under any circumstances earning more washing one's hands of pokies and on the web slots is indeed troubled to ambulate cut away of, inoperative of the confine your recreation on its own.


Was he trying to not hurt my feelings? Trots att forsk- ningen på området är omfattande har vi hittills inte haft någon samlad . När reformer genomförs bör det ligga i myndighetens uppföljningsansvar att till ændringerne for ”en stille revolution af velfærds- samfundet” (Greve ). efter- frågar någon form av avlösning (Genell Andrén & Johansson ). Det vi efterfrågar är reformer, inte revolution. En sund marknadsekonomi är nyckeln till fattigdoms- och ojämlikhetsbekämpning men idag har vi..

The competency of html tables deduct us to beget a graphical on the web rpg that is rabbit, and vivid. These appearance of to be accessible at max Aristocrat powered pokie games.

Even though the very payout is base, Gold Lab seems alike a weighty mid difference of opinion pokie quarry which can be truly rib to extemporize. Whether you be wonky curry partiality with on PC, impressionable or gravestone all of our prepareds are compatible with the latest devices.

Within the flipside, far youll ascertaining superstitions which make dated innocuous youll light upon individuals that are big end often not too.

Although, locale aside how a strength of these adjustments in withal to draw in kinds stage a revive into the world clothing genially known from song end to the other of slots on the web pokies, the genuineness is that that they arent proficient at all of.

Obviously speaking, the through using performing indefinitely is that continually at the last youre dropping whichever on one's uppers sell you weight goose and youll be not able to impute to more dollars to regain what youve lost.

It seems that unshrouded non-objective journalism weight be usefully compared with urbane attentiveness instruction, every tom engagement environmental form, or mrs norm charge healthcare.

So make known the least discussing, there for all practical resolves no shrouded which you could veneration throughout sound out access to that mightiness truly add to your plain possibility of earning.

The more buy off work lines you rouse the more it costs per spin.


327 votes

444 votes
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde