Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.6m FM

Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka

opinion

Så har det hänt igen!!! Precis som fallet med den fjortonåriga flickan som inte fick anmäla Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka. I förra veckan redovisas hur en åring våldtogshindrades anmäla för att sedan bli misshandlad av samma Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka. Den första våldtäkten skedde så Karlskrona Socialförvaltning har haft gott om tid hinna anmäla brottet, så har inte skett.

Detta liknar ganska väl agerandet i våldtäkten av en fjortonåring. Fjortonåringen försökte polisanmäla upprepade våldtäkter TVÅ gånger men hindrades då den utpekade våldsförövaren var klient hos stans kändaste Advokatbyrå, det hade inte sett bra ut för denna Advokatbyrå om den klient de försvarar plötsligt blir anmäld för våldtäkt. Då polis och åklagare underlät göra sitt jobb fick barnet inget stöd, hjälp eller beskydd, barnet lämnades helt åt sitt öde och det gick inte bra.

En våldsbrottsling går dessutom fri. Att publicera detaljer som kan identifiera fjortonåringen gör mer skada än nytta, om polisen plötsligt ångrar sig och anser våldtäkt vara ett brott är de välkomna erhålla alla detaljer, jag tänker inte försöka anmäla igen och igen och om igen till en uppenbart korrupt polismyndighet.

Karlskrona Socialförvaltning ska i sitt arbete agera för barns rättigheter och beskydd,  - så sker inte. Nästan allt arbete inom förvaltningen baseras på att ljuga, förvränga fakta, hemlighålla vittnesskildringar och förvanska information. Bevis förstörs, vittnesskildringar hemlighålls, fakta mörkläggs.

U tredningar och uppgifter anpassas för att skydda de som betalar bäst. Allt för att skydda brottslingar, förövare, våldsbrottslingar och pedofiler. Att anmäla till Karlskrona Socialtjänst eller Socialnämnd är helt meningslöst.

Socialtjänsten i Karlshamns kommun beslutade...

En privatperson försökte informera om de missförhållanden som råder. Då anmälaren blev kraftigt motarbetad vände sig denna person till slut direkt till ordföranden för Karlskrona Socialnämnd, Ingrid Hermansson. Ingrid Hermansson uppbär som Socialnämndens ordförande ett förtroendeuppdrag, det är hennes yttersta skyldighet leda Karlskrona Socialnämnd och styra Karlskrona Socialförvaltning agera på bästa sätt för barns säkerhet, beskydd och hälsa enligt Svensk lag.

Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka för att undersöka saken om våldsutsatta barn, kvinnomisshandel och brottslighet polisanmälde Hermansson budbäraren för "ofredande": I polisanmälan om ofredande påstås en person skickat så pass många mejl att det är trakasseri.

Dessutom skickades mejl "mitt i natten". Enligt motanmälan av Ingrid Hermansson visade det sig att det rörde sig om ca 3 mejl i månaden under perioden oktober - Marssamtliga i tjänsten, det vill säga inte ett enda mejl adresserat Ingrid Hermansson som privatperson. Inget mejl var avsänt nattetid, den senaste eposten avsändes kl Här måste man fråga sig huruvida det har någon betydelse NÄR brev skickas då Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka är upp till mottagaren när denne väljer att läsa mottagen epost.

Ingrid Hermanssons tidningsbud har våra sympatier inför sin omöjliga uppgift Ingrid Hermanssons avsikt var att hota budbäraren. Om någon plötsligt börjar skicka sanna uppgifter till de som enligt lag måste agera för att skydda barn blir det besvärligt om den som utpekas som våldsförövare redan betalat rundhänt för att Socialnämnden ska titta bort och låta förövaren fortsätta misshandla barn med Ingrid Hermanssons godkännande.

Socialnämnd socialförvaltning social socialen korruption...

Karlskrona Sociala förvaltning hot mot barns säkerhet. På LexNoxa har och kommer publiceras bevis som tydligt bevisar att Karlskrona Socialnämnd och Förvaltning är ett hot mot barns hälsa och säkerhet då de upprepat låter våldsförövare, våldtäktsförövare och brottslingar undkomma straff.

Karlskrona Socialnämnd och Förvaltning har genom bestickning, aktivism och korruption blivit ett hot istället Socialen anmalde inte valdtakt pa flyktingflicka hjälp. Karlskrona Socialförvaltning kan idag vara det största hotet mot barns säkerhet i Blekinge. Skicka med e-post BlogThis! I decemberska en årig flicka som bor på ett HVB-hem, ha blivit våldtagen av en Två månader efter att våldtäkten ägt rum tar socialtjänsten tillsammans med flickans HVB-hem ett formellt beslut om att inte polisanmäla våldtäkten.

Socialnämnd socialförvaltning social socialen korruption...

Socialtjänsten i Karlskrona väntade i två månader efter att det framkom att en flyktingflicka blivit våldtagen av en äldre man, innan de beslutade. Socialtjänsten har inte den absoluta anmälningsplikt som polisen har att HVB- hemmet inte anmält våldtäkten svarar verksamhetschefen på.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde