Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.5m FM

Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen

opinion

Under senvåren kommer KB att lansera ett nytt visningsgränssnitt för digitaliserade dagstidningar. Läs mer om projektet på kb. Digidaily är inte det enda digitaliseringsprojekt som Tidningsenheten på KB arbetar med.

Nedan kan du läsa mer om Svenskamerikans press. Cirka   sidor representerande 25 titlar har digitaliserats. Detta arbete har möjliggjorts med hjälp av finansiering från Riksbankens jubileumsfond. Nästa steg i projektet är skapandet av ett tvåspråkigt visningsgränssnitt och för detta har projektet just beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Gränssnittet kommer att Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen av MHS och den nya projekttiden är på två år.

Detta är givetvis mycket goda nyheter och vi på KB ser mycket fram emot det kommande visningsgränssnittet och det fortsatta samarbetet med våra amerikanska och svenska samarbetspartners. Per Wirtén skrev en intressant artikel i Expressen den 12 juni om digitaliseringen av det svenska kulturarvet. Vi har inledningsvis valt ut två  titlar för digitalisering, Dagens Industri och Expressen. Dessa är nu levererade till MKC där de prepareras och snart ska börja skannas.

Så ska fler kunna köra...

Valet av tidningar grundar sig i Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen båda är moderna, DI blev dagstidning tidigare var den tidskrift och Expressen startade DI är tryckt på färgat papper vilket är intressant ur OCR hänseende. Projektet har också börja testa ny bildfångstutrustning, en digitalkameralösning, och i höst ska andra skanners testas och utvärderas.

Vad gäller förbättring av OCR-resultat jobbar vi med flera olika idéer. Parallellt med Digidaily 2 har KB börjat bygga ett visningsgränssnitt som ska vara klart under hösten Den sista mars i år är projekt Digidaily slut och det har länge varit ovisst vad som händer framöver. KB har tyvärr inte har fått några medel för fortsatt  tidningsdigitalisering i stor skala och ett tag trodde vi att allt det vi har byggt upp i projektet skulle hamna i malpåse.

Men så blir det tack och lov inte. Vi fortsätter i ytterligare ett år som fördjupningsprojekt Digidaily! I fördjupningsprojekt Digidaily ska vi arbeta med modernt material. Det skiljer sig produktionsmässigt från det äldre materialet; det är bland annat tunnare papper, mer färgtryck, kanske färgat tidningspapper etc.

Vi ska också förfina och snabba på OCR-tolkningen. En del ny utrustning i form av digitalkameror och skanners ska också testas för att se om vi kan få ett ännu mer fördelaktigt slutpris men med bibehållen eller bättre bildkvalité. Det var två späckade och intressanta dagar där projektet presenterades, diskuterades, nöttes och blöttes. Dag två summerade Simon Tanner och Edwin Klijn sina tankar om Digidaily och vi blev helt överväldigande; Digidaily är i världsklass med sina fantastiska resultat, det var helt enkel det bästa de hade sett!

Men vi fick även råd om hur vi kan fortsätta att förbättra processerna, t. Vi diskuterade även användargränssnitt och fick smakprov på hur The National Library of Wales nya söksida för tidningar kommer att se ut kommer att lanseras i mitten på marshttp: Vi på KB fick många konkreta idéer att arbeta vidare med gällande slutanvändaren och visningsgränssnitt och så fick vi inspiration, massor med  inspiration!

Era kommentarer får oss att tänka bättre, även om vi inte kan göra som ni föreslår. Det enda viktiga för KB vid digitaliseringen är inte alls att undvika upphovsrättsintrång och vi är nog de som bäst inser nyttan med att tillgängliggöra det historiska tidningsmaterialet, som i Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen och stora mängder är extremt svårhanterligt på bibliotek.

Vi har en drygt årig historia av omformatering av svensk dagspress till mikrofilm och ser att denna metod har varit mycket framgångsrik,  men att den nu är döende. Den bör alltså ersättas med digitalisering och naturligtvis publicering av det digitaliserade materialet. KB har hittills publicerat allt man har digitaliserat av dagstidningar, nämligen Posttidningarna och resultatet av TELplus-projektet, cirka 30 Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen och sidor Detta material går alltså mycket längre fram än vad vi nu har för avsikt att göra i publicering, men vi har bestämt oss för en annan hållning sedan detta projekt.

Vi tar inte ned den nuvarande tjänsten trots det sena slutåret, eftersom den sedan länge är mycket använd, inte innehåller så mycket material och inte har utsatts för klagomål. Vi håller nu på med ett visningsgränssnitt för resultatet av Digidailyprojektet med miljoner sidor av Aftonbladet och Svenska dagbladet Det har tagit alldeles för lång tid att komma fram till den produktion vi har i projektet och det återstår miljoner sidor i vår tidningssamling.

Den verksamhet som bedrivs sker på projektpengar utan någon garanti för fortsättning. Något uppdrag från Utbildningsdepartementet att digitalisera dagstidningar har KB hittills inte fått och alltså inte heller någon motsvarande finansiering. Att inom KB frigöra de cirka 24 miljoner kronor per år som skulle behövas för en rimlig takt i digitaliseringen hela samlingen klar på 30 år är tyvärr idag en omöjlighet. Att mer maskinellt kontrollera vad som kan visas och inte är en klart intressant tanke, men möjligen svårt att kombinera med det gränssnitt KB är på väg att skaffa.

Det är vidare möjligen så att fler upphovsrättsinnehavare skulle uppskatta återpublicering i KB: Vi vet inte hur höga ersättningsnivåer det skulle röra sig om i enskilda fall, men en potentiellt stor hantering av enskilda ärenden är inte något KB skulle kunna eller ens vilja hantera. Det stämmer att man i olika Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen valt olika brytår för allmän publicering av digitaliserade dagstidningar, men det är till exempel i Finland ett eget påhitt med att ha en rullande hundraårsgräns.

I Frankrike tycks det finnas en lagstiftning som tillåter publicering fram till cirka I USA är det enligt lag. I Nya Zeeland använder man oftast som gräns, men markerar att upphovsrätten ibland snävar in detta, och så vidare. Antalet tioåriga bidragsgivare i dåtidens dagspress var säkert försvinnande litet, antalet tioåringar som blev 90 år är också en väldigt liten mängd och kombinationen blir nästan oändligt liten.

Om man dessutom tänker på att enormt mycket material i äldre tidningar var helt osignerat är vi sannolikt nere på noll i sannolikhet. Det kommer sannolikt att vara mycket svårt att hävda höga — eller kanske ens några — Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen ganska långt fram i tiden och vi utgår från att vi rätt snabbt kan hamna i ett läge där vi har avtalat om material en bit in på talet, och därefter rimliga ersättningar i flera steg fram till talet åtminstone.

De kontakter vi har haft hittills med upphovsrättsorganisationer tyder på att vi för en rätt klok politik.

smärta tummens leder Isobel Hadley-Kamptz:...

Att andra inte gör rätt är i sig inte ett skäl för oss att göra fel. Vi ville få till en diskussion och det fick vi! Men fortsätt att kommentera, fråga och komma med konstruktiv kritik. Detta är ett viktigt ämne. Och vårt mål är naturligtvis att Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen tillgängliggöra så mycket material som möjligt, men vi måste hitta metoderna.

Många har efterfrågat, och med all rätta, hur och när materialet kommer att börja visas. KB har tyvärr idag inget gränssnitt för visning av det nya digitaliserade tidningsmaterialet, men jag kan med glädje berätta att vi arbetar hårt med att få till ett användargränssnitt just för tidningar under året!

Tidningsmaterialet vi nu digitaliserar, Aftonbladetoch SvDbestår av både upphovsrättsfritt och upphovsrättsskyddat material och måste således behandlas på olika sätt. I korthet tänker vi oss att det fria materialet från och äldre kommer att tillgängliggöras fritt sökbart på Internet.

Material från och nyare kommer att finnas sökbart på KB. Anledningen till är lagstiftningen och dess tolkning som grundar sig i att verken är skyddade i 70 år efter upphovsmannens eller kvinnans död. En sådan åtgärd skulle ta alltför mycket tid, väldigt många timmar per tidning, och vi har helt enkelt inga resurser för ett sådant arbete. Därför börjar man nu avtala fram s.

En avtalslicens är ett kommersiellt avtal mellan den som vill publicera upphovsrättsskyddat material och en upphovsrättsorganisation. En avtalslicens skulle underlätta tillgängliggörandet av större volymer material. Flera länder i Europa jobbar nu med avtalslicensfrågan, t. Deras lagstiftning är inte uppbyggd som Sveriges och deras skyddstid är av historiska skäl kortare än vår. Beträffande Creative Commons-licenser är detta inte heller något som kan användas då KB inte är rättighetshavaren.

Vi arbetar för att kunna visa så mycket tidningsmaterial som möjligt, men vi måste som myndighet förhålla oss till de lagar och regler som förelagts oss. Vi vill gärna höra vad du tycker! I slutet av augusti var vi några från KB som gick på kurs med våra kollegor på MKC  i artikelsegmentering. Vi försöker i projekt Digidaily hitta så rationella och ekonomiska metoder som möjligt för att kunna ha råd med en större framtida tidningsdigitalisering. Detta gäller även  segmentering av artiklar.

Så här går det till: En operatör skrollar igenom ett urval ur låt oss säga Aftonbladet från till Ser layouten homogen ut kan man göra en sk. Denna regel talar om att t. Det finns otroligt många parametrar att ställa in. Sedan kör man en test på några tidningar från de åren man undersökt. Men mycket skicklighet och lite tur får man ett gott segmenteringsresultat. När tidningen under tid ändrar layout eller utseende måste en ny regel göras. Ju renare och enklare en tidningssida är desto bättre resultat.

De äldre tidningarna är problematiska då kolumnerna ligger väldigt tätt och knappt ingen luft  finns mellan raderna. Men vi hoppas på att mertalet artiklar kommer bli korrekt segmenterade. I vårt projekt kommer Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen att göra 3 miljoner sidor.

I många  länder med tidningsdigitaliseringsprojekt har man valt en annan metod, att lägga ut segmentering av artiklar och rättning av rubriker i låglöneländer som Rumänien, Indien eller Kambodja.

Refresh. Carolina Farraj ♀ @Carolinafarraj....

Segmentering av ett gammalt Aftonbladet. De olikfärgade segmenten visar på se olika artiklarna i tidningen. Digidaily Digitalisering av svensk dagspress.

Stockholm är fortsatt etta när...

KB bygger visningsgränssnitt för digitaliserade dagstidningar Postat den 16 oktober, av jonahl. Publicerat i Okategoriserade 1 kommentar. Svenskamerikansk press Postat den 19 juni, av Heidi Rosen. Jonas Ahlberg Enheten för dagstidningar. Digitalisering av kulturarvet Postat den 13 juni, av Heidi Rosen. Publicerat i Okategoriserade Etiketter "Det talas om Uppdatering fördjupningsprojekt Digidaily Postat den 13 juni, av Heidi Rosen.

Det nya nordiska köket, som det utvecklats i den högre skolan, karakteriseras sällan av burdusa rallarsvingar från ättika och syltsötma.

Snarare. Refresh. Carolina Farraj ♀ @Carolinafarraj. Nabila Abdul Fattah @Nabila_AFR. Nattskiftet @Nattskiftet_org. Ali Esbati @aliesbati. Isobel Hadley-Kamptz @. svarta vinbär recept sylt. mustasch harrys gävle lådan bar stockholm Professor och Stockholm isobel hadley kamptz sylt i mustaschen från Bäsinge tilldelas Årets Fridolin .

erikshjälpen loppis helsingborg öppettider Isobel Hadley-Kamptz: Per Ahlmarks.

MORE: Dog days pa galleri magnus karlsson stockholm

MORE: Bara darar kor frivilligt bil i centrala stockholm

MORE: Ny tunnel under stockholm oppnad

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde