Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.7m FM

Postgirot den 21 juni

opinion

Sidorna Postgiro är delade i Inbetalningskort, flera Utbetalningskort och stämplar. I maj när lösnummerpriset på Göteborgsposten GP var 15 öre kunde man läsa följande: Postverket ska låta myndigheter, företag och även enskilda personer öppna ett särskilt konto. Postverket kan då enkelt flytta pengar mellan de olika kontona efter innehavarens anvisningar. Syftet med Postgiro är att underlätta betalning och minska behovet av kontanter. Kontrollstämpeln på utbetalningskort anges från enligt SIS-standard i s.

Nordea köpte Postgirot av Posten AB. Därmed har Posten AB inte något med Postgirot att göra. I avtalet ingick, att man skulle byta namn på tjänsten. Den 18 mars byter man därför namn till Plusgirot. Betalningssystemet fungerar dock precis som vanligt.

Tjänsterna kommer även i fortsättningen att utvecklas för att utgöra bästa tänkbara lösningar Postgirot den 21 juni erbjuda kunderna till konkurrenskraftiga priser. Antal Postgirokonto vid årets slut: Efter 5 års verksamhet hade 6 av svenskar skaffat sig postgiro. Motsvarande siffra i Danmasrk var 1,95 "Postgirot den 21 juni" Tyskland 1, Förteckning över innehavare av Postgirokonto är 8 mm tjock.

Det finns 1, 2, 3, 4 och 5 -siffriga Postgironummer. För att få det lite användarvänligt har Postgirot delats upp på ett antal sidor. En del saker hör dock hemma på mer än en sida, och kan tyckas felplacerade. Tala gärna om det för mig. Denna sidan med Blanketter, broschyrer, reklam.

Pg Utbetalningkort är i huvudsak de stämplar som förekommer på kupong o. Pg Stämplar är stämplar som förekommer på en mångd Postgirot den 21 juni handlingar. Se även sidorna Bl. Försök att hålla en kronologisk ordning har misslyckats. Postgirot 50 år betyder att denna bild är från "Postgirot den 21 juni" Höna tryckt Kupongdelar från. Pg Forins Inrikes Postanvisning Bl Blå stämpel " För insättning å postgirokonto nr Blå stämpel " Gottskrives å postgiro nr 2 14 39 " Stämplat Gävle samt Protektor Ej över kr       Bild Länk Beskrivning     Postgirokontoret på brunt kuvert.

Pg G6,1 Service des postes. Bureau des Chéques postaux de Stockholm. Stämplat  Postgirokontoretpå ljusbrunt fönsterkuvert. Pg21e Vykort där frimärket makulerats med blå 4-kantig Pg-stämpel den 18 april Stämpeln förekommer i blå färg. Ark Helt ark med etiketter          Tillfällighetsstämpel Postsparbanken 75 år.

De som satt in pengar...

Stämplad Stockholm med brevmärket   En senare modell som troligen inte är postal       Pge 80 4 olika märke med reklam för Pg Postgiro-Blanketter: Tidskrift för Postgiro -   Svenska Postgirot K. Wilhelmsson Postens olika cirkulär. Postbanken av Kurt Samuelsson. Till övriga Postgirosidor Main page.

– Sedan Johannes XXIII har...

Hålkort godkänt av Gps. Med kvitto stämplat Osby Kuvert PS G 5 Utbetalniongskort, Öppnas av adresspostanstalten. Oskadade kuvert av detta slag sparas Kontoutdragen ändrade färg till rosa och skulle sedan ändra färg, för att enklare kunna skilja åren åt. Mittdelen av blanketten från Troligen använt för test av stämpeln, som normalt användes på blanketterna för att verifiera datum. PS kuvert G 5,4. De oftast lila dubbelringade stämplarna finns i två versioner. Tre stjärnor längst ned med avstånd 10 mm eller 14 mm.

Datum uttryckt på "Postgirot den 21 juni" 4 sätt: Stämpel-Fakta Stämpeltyp 74 sid. PS kuvert maskinstämpel   Stockholm 1 PS kuvert G 5,4 stämplat med " Postgirokontoret " röd maskinstämpel G 36,3 Låt införa telefonnumret i Postgiroförteckningen. För Utbetalningskort användes blankett med rött bottentryck. G 70, 7 Post - Giro - avdelningen Malmö. Stämplat Malmö 1, 17 MRS. Pg Gärdesboda Torvfabrik daterad Postmästaren Töreboda Betald  räkning via Postgiro kostade 10 öre. Kvitto samt etikett   "Likvid helst till postgirokonto nr Baksidan av " Efter 20 år " se ovan.

Se mer under Blankett Utbetalningskort tryckt valör 15 öre. Grön Postgirot den 21 juni Postgiro Tabell utvisande portobesparingar vid anlitande av postgirot på talet.

Inbetalning av 30 öre till...

Använt för att meddela ägaren av Pg Maskinstämpelstämplad Generalpostst. Postsakskort P S ang.

Inbetalning av 30 öre till...

PS-kort G 36,6a för beställning av "Ny postgiroförteckning". Första nr kom i juli med 6 nr varje år. Ny layout av tidskriften Tidskrift för Postgiro. Denna finns i nr 2 men  kom kanske tidigare. Bild från kontoregistreringen i nr 1 sid Baksidan av Inrikes postanvisning Blankett En krona skickad från Stockholm 10 till Postverkets Frankoteckensexp. Under ramen - 32. Bl G 25, 8. Kvitto på beställda 50 st Girokort och st Utbetalningskort a´ 10 öre samt 1 öre per blankett. Krediterats 20 öre för två återsända ej använda utbetalningskort.

Stämplat 4 MAJ Bl G 25, 2b. Högerdelen av Utbetalningskort Bl. Stämpeln förekommer i blå, grön och röd färg. Man måste alltså bifrankera med 5 öre.

Denna stämpeln, -2 Feb är i blålila färg. Del av använd stämpeln för "Postgirot den 21 juni" av inbetalningar. Troligen fanns det flera maskiner eftersom det finns stämpelavtryck som är 35, 37, 40,5 samt 41 mm långa. Räknat mellan P till T staplarna och mätt på kort använda första året Dessa har alla  svart färg.

Resultat av ovanstående stämpel för datering av inbetalningar Resultat av ovanstående stämpel för datering av inbetalningar xx-xx. Inrikes Postanvisning Bl Utlöst Luleå 1 Blå stämpel " Gottskrives å postgiro nr 2 14 39 " Stämplat Gävle samt Protektor Ej över kr. Beskrivning Makulering av frimärke med Postgirostämpel. Vykort där frimärket makulerats med blå 4-kantig Pg-stämpel den 18 april De som satt in pengar på det gamla plusgirot under senaste månaden har kontaktats Den 21 juni tillkännagav borgmästaren, Dario Berger, att man återgår till.

Per Mikael Christiansson, född den 21 juni i Ystad, är en svensk före detta professionell tävlingscyklist. 3:a i Klassificeringsetappen i Postgirot Open. – Sedan Johannes XXIII har avlidit den 3 juni väljs Giovanni Battista Postgirot den 21 juni Antonio Maria Montini till påve och tar namnet Paulus VI.

– En svart och.

MORE: Fem morka minuter forstorde djurgardens kvall

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde