Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.3m FM

Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet

opinion

Justitiekanslern startade i maj ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var de uppmärksammade resningsärenden som förekommit under senare år. Syftet var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar, hos polis, åklagare och i domstol. Ledaren för projektet var professorn docent i straffrätt Hans-Gunnar Axberger.

Därmed inleddes e n lång artikelserie om problemen med rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna. Att det sedan länge finns problem med rättssäkerheten i Sverige är ingen Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet för vare sig gemene man eller jurister, men från vissa håll inom myndighets-Sverige har man försökt att bagatellisera eller dölja problemen och även att stämpla kritiska röster som rättshaverister.

Artiklarna i Världen idag gjorde starkt intryck på Justitiekanslern Göran Lambertz, som den 7 januariägnade Ekots lördagsintervju åt problemen med rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna. Sedan dess har justitiekanslern uppvisat stort mod och starkt civilkurage i sina strävanden att komma till rätta med de missförhållanden och oegentligheter som råder inom de rättsvårdande myndigheterna.

Men det finns de som försvarar status quo. Två jurisprofessorer, Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud, och ett fd justitieråd, Inger Nyström, har i ett par artiklar i DN angripit Justitiekanslerns engagemang för rättssäkerheten i Sverige. Den pågående debatten handlar om rättssäkerheten inom polisen och de rättsvårdande myndigheterna, men det finns direkta paralleller inom socialtjänsten och förvaltningsdomstolarna.

Det gäller klienterna till de advokater som specialiserat sig på - och officiellt deklarerat denna sin avsikt - att få män som dömts för övergrepp på barn frikända. Men dessa advokater, som har presenterat som sin affärsidé att få incestmisstänkta frikända, kan faktiskt i sin nit göra ett etiskt misstag som drabbar klienten.

Tänk om det i själva verket gått till så som flickan berättade - och som tingsrätten funnit styrkt? Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet heller försvararen kan ju utesluta denna möjlighet, om han tillåter sig att reflektera.

Har i så fall försvararen på bästa sätt tillvaratagit mannens intresse? Eller kan det vara så att dessa advokater, med sin i förväg deklarerade tes att de som misstänks för barnövergrepp alltid är oskyldiga, hindrar människor som faktiskt har begått de gärningar de misstänks för att erkänna dessa och ta både det straff och den behandling som de själva inser att de bör ha?

Vad är det som styr dessa advokaters agerande?

”Föredrog att blunda”

Är det enbart omsorg om klientens intressen? Eller handlar det om prestige och kamp om nya, inbringande uppdrag? En halvmorbror som förgått sig mot en Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet blir en jakttrofé på advokatens eleganta kontor.

Men vem hjälper honom sedan, när han ensam ska leva med den svåra sanning som advokaten inte ville befatta sig med? Det blir en intressant uppgift för disciplinnämnden den dag en gammal man kommer med sin anmälan mot advokaten, som förvandlade ett halvt erkännande i polisförhöret till en cementerad livslögn. Justitiekanslern Göran Lambertz har startat en mycket intressant debatt om vår rättstrygghet, även om kritik tidigare Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet i juridisk litteratur.

Det anmärkningsvärda är att en hög tjänsteman som Lambertz har formulerat kritiken och inte några rättslärda. Barometern, Oskarshamnstidningen - Madeleine Leijonhufvuds senaste krumsprång i rättsäkerhetsdebatten förvånar inte. Huvudtemat är som vanligt att alla som vill förbättra rättsäkerheten är potentiella våldsverkare.

För en vecka sedan försökte jag ta justitiekanslern i försvar mot påhopp från bland andra Madeleine Leijonhufvud. Så nu regnar älskvärdheterna också över mig. I gårdagens tidning inleder Leijonhufvud sin replik med några person­omdömen. Om hur oskickligt och "partiskt" jag modererade en debatt om JK: Justititekanslern myser när han blir utskälld.

Ingen tvekan, inga frågetecken. Bara ren och skär övertygelse. Det går inte att missta sig på att den långe, gänglige mannen i soffan i det anrika tjänsterummet på Riddarholmen i Stockholm tror på det han säger: Att det händer att poliser ljuger i domstolar för att skydda varandra. Att domstolar inte alltid tar beviskrav på allvar. Att det sitter oskyldigt dömda i våra fängelser. Det är också ställt utom all rimlig tvivel att JK Göran Lambertz älskar att vara där han befinner sig, i hetluften.

Dagens Industri - Justitiekanslerns utspel gynnar dem som vill att anklagelser för våldtäkt och incest sopas under mattan, skriver Madeleine Leijonhufvud. JK-kritik med ekon från talet. Oskyldiga döms till fängelse. Rättsväsendet behöver en haverikommission. Trots att den är skriven för mer än 80 år sedan finns det ett antal män runt om i våra fängelser som i dag kan vittna om att den likväl skulle ha kunnat handla om dem. Jurister på gränsen till nervsammanbrott.

Varför dessa hätska angrepp på justitiekanslern? Göran Lambertz har valt omsorgen om rättvisan framför hän­synen till juristernas kåranda. För allmänheten är det inte lätt att se vad den egentligen handlar om.

Är det en kamp mellan S: Domar- åklagar- och poliskårerna borde "Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet" att problemet faktiskt existerar. Efter 20 år som brottmålsadvokat delar jag justitiekansler Göran Lambertz uppfattning att vissa poliser ljuger, att åklagare ibland inte är objektiva och att det sitter oskyldiga i svenska fängelser till följd av förslappad bevisprövning i domstolar. De flesta jurister vet precis vad diskussionen handlar om.

Men i stället väljer de att försöka tysta ner saken för att inte riskera att solka ner yrkeskårens renommé, skriver jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

Det är lättare när man...

Nu har Lambertz fått det hett om öronen. Det sitter för många oskyldigt dömda människor i svenska fängelser, anser justitiekanslern Göran Lambertz. Tvärtom, hävdar juridikprofessorerna Madeleine Leijonhufvud och Christian Diesen, beviskraven i svenska domstolar är alldeles för höga och följaktligen har vi alldeles för få oskyldigt dömda i svenska fängelser.

Vildsint debatt kring detta har rasat några veckor i morgonpressen. Vilket bottennapp, Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet Bodström.

Det var en sosse som stod för det absoluta bottennappet om JK Göran Lambertz. Aldrig trodde jag att Thomas Bodström skulle sjunka så lågt och bli en så stor populist att han ger sig på Göran Lambertz för att han kritiserar brister inom polis- och rättsväsende.

Justitiekanslerns uppgift är inte att försvara regeringen, skriver JK Göran Lambertz, som menar att förre justitieministern Thomas Bodström missuppfattat JK: Justitieminister Beatrice Ask vill inte ta ställning i konflikten mellan Justitiekanslern och flera ledande jurister. Hon försvarar dock Göran Lambertz rätt att uttala sig i media.

Justitiekansler Göran Lambertz har angripits av framträdande jurister efter att själv ha kritiserat rättsväsendet och rättssäkerheten. Bodström har stämt in i kritiken, bland annat i en debattartikel i Svenska Dagbladet där han hävdar att Lambertz försvagar JK-ämbetet, exempelvis med uttalandet att poliser ljuger i rätten. JK Göran Lambertz efter avgångskraven: Då min kritik mot domstolarna har fog för sig är den värd att framföra även om tilltron till rättssystemet hotas.

En risk som jag tar är att förtroendet för rättsväsendet sjunker när jag som JK kritiserar rättssäkerheten i svenska domstolar. Är mitt agerande värt denna risk? Nej, inte om jag har fel. Men om jag har rätt i min övertygelse är svaret ja. Det skriver JK Göran Lambertz samtidigt som han hårt attackerar sina kritiker: De sysslar med ohederligheter, vilseledanden och i ett fall direkt lögn.

Hur kan dessa jurister låna sig till att säga något så idiotiskt som det de framför om min syn på sexualbrott? Omsorgen om de domare och åklagare som dömt på felaktiga grunder är gränslös. Svenska jurister förväntas ta en uppriven livstidsdom med en axelryckning.

Däremot är det normalt att uppröras av påståendet att en frikänd person är oskyldig. Engagemanget för de felaktigt dömda är obefintligt, omsorgen om dem som dömt fel gränslös.

Det är denna obehagliga grundsyn som svenska jurister ger prov på i diskussionen om vår rättssäkerhetsutredning. Problemet skulle alltså vara att de vilkas skuld inte kan bevisas, men vars brottslighet en enskild jurist är övertygad om, inte kan sättas i fängelse. Det skriver utredaren Hans-Gunnar Axberger.

Justitiekansler Göran Lambertz har sedan han tillträdde skaffat sig många fiender. Mer uppseendeväckande är att den tidigare justitieministern Thomas Bodström i en intervju i Jusektidningen talar om "en djup konflikt" mellan honom själv och JK. JK vill utreda kvaliteten i brottsutredningar Av Stefan Lisinski. Regeringen bör utreda om kvaliteten i brottsutredningar kan höjas och om en särskild resningsnämnd bör skapas.

På torsdagen lämnade den hårt kritiserade Justitiekanslern Göran Lambertz sina förslag på stärkt rättsäkerhet till justitieminister Beatrice Ask. De är ute och cyklar. Bland annat att han inte skulle kunna hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson och skulle vara olämplig för jobbet.

Förre justitieministern Thomas Bodström Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet delvis i den hårda kritik som på onsdagens DN Debatt riktades mot justitiekansler Göran Lambertz. Han manar sin Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet justitieminister Beatrice Ask att ta tag i situationen.

Vår nuvarande JK har inte bara gjort en rad allvarliga misstag och blandat ihop sina roller som ämbetsman och privatperson. Han delar också ut rallarsvingar mot människor av kött och blod, mot brottsoffer, deras närmaste, mot dömda personer och mot åklagare och domare som arbetar seriöst och under ämbetsansvar.

Därmed skadar Göran Lambertz både rättsväsendet och enskilda personers rättssäkerhet, skriver tidigare HD-ledamoten Inger Nyström tillsammans med professorerna Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud.

JK vill ge fler dömda chans till prövning. Den som anser sig vara Bodstrom blundade for brister i rattsvasendet dömd för ett brott kan få bättre chans till en ny prövning i framtiden. Forma en resningskommission Av Göran Lambertz.

Du är nu inloggad!

Förslaget om en från åklagare och domstolar fristående resningskommission bör allvarligt övervägas. För vår del har vi svårt att blunda som folkmajoriteten gör i sin aningslösa av advokater och juridiska biträden samt brister från åklagarsidan men även tidsbrist och medan nätverket Hilda för kvinnliga jurister i rättsväsendet och advokatkåren.

Justitieminister Thomas Bodström har bjudit...

Den f d regeringsmedlemmen Bodström var tidigare advokat, men borde väl. Justitiekansler Göran Lambertz går till frän attack mot förre justitieministern Thomas Bodström.

"Jag riskerar helt medvetet förtroendet för rättsväsendet" - den 27 december DN ”Bodström blundade för brister i rättsväsendet” - den 27 december

”Poliser vittnar falskt”

MORE: Politikerna duckar for pensionssystemets brister

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde