Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.3m FM

Kemist med brett register

opinion

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt Kemist med brett register till dig! Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på av­ancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning har du möjlighet att fördjupa dig inom det område av kemin som intresserar dig Kemist med brett register, till exempel de för Uppsala universitet unika inriktningarna mot kemi för förnybar energi eller bio- och nanomaterial eller någon av våra övriga kemiinriktningar på avancerad nivå.

Med hela universitetets kursutbud tillgängligt Kemist med brett register du även bredda dig mot andra ämnen med en individuell profil. Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt Kemist med brett register kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top av QS World University Rankings.

En kemiexamen från Uppsala un­iversitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverig­e och internationellt. Enligt den senaste nationella utvärderingen håller master­programmet i Uppsala en hög k­valitet, inte minst tack vare kopplingen till världsledande forskning inom till exempel artificiell fotosyntes, solceller, e­ffektiva batterier, materialvetenskap, läkemedelsutveckling, regenerativ medicin och biomarkörer för medicinsk diagnos. Programmet är uppdelat i nio inriktningar, alla baserade på starka forskningsområden vid Uppsala universitet.

Här kan du få en spetskompetens med stort djup och vill du bredda dig ytterligare går det även bra att kombinera kurser mellan inriktningarna. Du kan också inom ramen för din e­xamen kombinera kemistudierna med en termins kurser i till exempel entreprenör­skap, språk eller projektledning.

Analytisk kemi Denna inriktning fokuserar på a­nalys av prover från industri, miljö och m­edicin. Inriktningen innehåller kurser i separation och detektion, med speciell fördjupning inom masspektro­metri, liksom kurser där du arbetar i större projekt med användning av moderna forskningsinstrument och multi­variat databehandling.

Biokemi Biokemi är livets kemi. Kursinnehållet är nära knutet till pågående forsknings­verksamhet inom enzymologi, läkemedelsutveckling och design av proteiner genom riktad evolution. Bio- och nanomaterial Denna inriktning kombinerar både organisk kemi och kemisk biologi samt materialkemi och omfattar kemiska, biologiska och mekaniska egenskaper hos mjuka material.

Detta är ett stort och växande fält och exempel på områden som diskuteras är vävnadsregenerering, mjuka funktion­ella nanomaterial, biosensorer, visko­elastiska material och material för läkemedelstransport.

EACH - Excellence in Analytical Chemistry Som student på programmet blir du specialist inom analytisk kemi och förbereds för att kunna jobba inom industrin och på laboratorier över hela världen. Utbildningen har fått erkännande som ett joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, Kemist med brett register på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information och ansökan hittar du på www.

Fysikalisk kemi Fysikalisk kemi behandlar kemiska fenomen på molekylär nivå med hjälp av grundläggande fysikaliska lagar. Denna kunskap ligger till grund för mycket av den övriga kemin varför en fysikalisk kemist kan arbeta med ett brett register av kemiska frågeställningar. Detta syns också i det breda utbudet av kurser inom denna inriktning.

Vanliga specialiseringar är mot mjuka material innefattande yt- och kolloidkemi och polymera material, simuleringsmetoder och modellering, eller spektroskopiska metoder med tillämpningar inom till exempel solceller eller artificiell fotosyntes. Kemi för förnybar energi Kemi för förnybar energi är en inriktning mot kemiska principer, material och metoder för att utveckla förnybara energikällor och energibärare. Detta omfattar solbaserade metoder som solceller och artificiell fotosyntes och "solbränslen", liksom väteproduktion, bränsleceller och smartare batterier.

Inriktningen har utarbetats i nära samarbete med de internationellt framstående och världsledande grupper inom dessa forskningsområden som finns vid Ångströmlaboratoriet. Kemisk biologi Kemisk biologi ger en kemisk förståelse Kemist med brett register biologiska fenomen med tillämpningar inom läkemedel, diagnostika, samt bioteknik.

Kurserna samläses till stor del med inriktningen mot biokemi, men kurser med mer organisk kemi ingår också.

Organisk kemi Denna inriktning är utformad för dig som vill lära dig mer om moderna syntesmetoder och strategier för att självständigt kunna arbeta med problemställningar inom kolföreningarnas kemi. Fördjupningen omfattar kemiska reaktioner, deras mekanismer, katalys, planering av effektiva syntesstrategier och karakterisering av produkter, samt teoretiska modeller.

Särskild vikt läggs vid att utveckla färdigheter i det självständiga praktiska arbetet på laboratoriet.

Kemist med brett register. Publicerad...

Teoretisk kemi Teoretisk kemi är en inriktning som ger de teoretiska och beräkningsmässiga verktygen för att kunna modellera och simulera kemiska processer och reaktioner inom ett brett område av kemin. Flera av kurserna under första året samläses med inriktningen mot fysikalisk kemi, men inriktningen teoretisk kemi innehåller även flera kurser som behandlar kvantkemiska beräkningsmetoder på avancerad nivå.

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och projekt. Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i Kemist med brett register. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också Kemist med brett register kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efter­frågat på arbetsmarknaden.

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Rankas som ett av de bästa universiteten i världen. Läs mer om Uppsala universitet här. Fyll i din e-postadress nedan för att bli rekommenderad andra utbildningar inom dennas kategorier!

Sökformulär

Genom att ange din e-postadress godkänner du våra villkor. Vi lämnar inte ut din e-post utan din tillåtelse. Stäng rutan genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet.

Utbildning Gymnasieprogram Eftergymnasiala utbildningar. Utbildningssidan Sök efter utbildningar, kurser m. Fler utbildningar hos utbildaren Masterprogram i biologi, Uppsala universitet Kandidatprogram i geovetenskap, Uppsala Universitet Pedagogik och Lärarprogram, Uppsala universitet Masterprogram i bioinformatik, Uppsala Universitet Kandidatprogram i matematik, Uppsala Universitet.

Based on 20 CVs, we...

Läs vår studentblogg 5 anledningar till att plugga vidare Här är jobben som ger bra lön med kort utbildning Plugga med musik — bra eller dåligt? Vill du byta utbildning eller studieort? Så gör du det smidigt Intervju med Sandra - Socionom, Stockholms universitet.

OM UNDERVISNINGEN

Facebook Twitter LinkedIn E-post. Kontakt Sofia Thorsélius master kemi. Genom att Kemist med brett register din e-postadress godkänner du våra villkor Villkor. Copyright © Studentmedia, Grev Turegatan 7, 46 Stockholm. Tack för ditt meddelande!

Vi försöker svara på ditt meddelande så fort som möjligt! administrativa uppgifter såsom utgöra en länk mellan register och registercentrum, support och samordning". Arbetslivserfarenhet Kemist: Mindre än 1 års. Kemist med brett register. Publicerad Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Fysikalisk kemi: Studenten får de kunskaper som krävs för att jobba med ett brett register av kemiska frågeställningar.

Denna kunskap ligger till grund...

Fysikalisk kemi handlar om de kemiska.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde