Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

100.5m FM

Kontrollen av jordbruket brister

opinion
Kontrollen av EU:s jordbruks- och...

Kontrollen av jordbruket brister Några tecken på att felaktiga utbetalningar har minskat finns inte. Det framgår av EU: Revisorerna anser att bristerna i kontrollen av framför allt strukturstöd, men även jordbruksstöd, är så stora att de inte vill bedöma om utbetalningarna i sin helhet är lagliga och korrekta. De båda stödtyperna utgör över 80 procent av EU: Revisorernas kritik riktas mot EU-kommissionen,som är ansvarig för kontrollen av hur pengarna används.

Brister i djurhållningen

De största bristerna finns dock i den del av kontrollsystemet som EU-länderna sköter. När det gäller strukturfonderna konstaterar revisorerna att oegentligheterna ökar, enligt statistik från EU: Revisorerna är också kritiska till att målen för många sysselsättningsprojekt i EU-länderna är oklara och att det är svårt att bedöma om de verkligen nås.

Du kan bli skyldig att...

Större odlingsarealer När det gäller jordbruksstödet så pekar revisorerna bland annat på att det stora antalet felaktiga utbetalningar inte har minskat jämfört med tidigare år. I de flesta fall handlar det om att bönderna anger större odlingsarealer än vad de verkligen har, eller uppger ett för stort antal djur.

Deklarationer av för stora odlingsarealer gäller flera "Kontrollen av jordbruket brister" Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Sverige och Storbritannien. Hur mycket pengar som totalt utbetalas på felaktiga grunder framgår inte, men det handlar om flera miljarder kronor. Den finansiella kontrollen i EU håller på att reformeras, men revisorerna med svensken Jan O Karlsson som ordförande, anser att det är för tidigt att betygsätta reformerna. Inte första gången Kontrollen av jordbruks- och strukturstöd har även fått underkänt i tidigare revisionsrapporter.

Vi kontrollerar att djuren har...

Revisionsrapporten ligger till grund för EU-parlamentets kommande beslut om huruvida EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetåret Daglig uppdatering kring lantbruk, skog, affärer och entreprenad — allt du behöver för att kunna fatta rätt beslut i en konkurrensutsatt vardag.

Vi har upptäckt att du har Javascript inaktiverat i din webbläsare. Denna hemsida kräver att Javascript är aktiverat för att den ska fungera fullt ut. Här är instruktioner hur du kan aktivera Javascript i din webbläsare.

Få koll med ATL:s nyhetsbrev

Klickar du här kommer du till en hemsida som listar nyare webbläsare. Hon fick tillstånd att släppa allt för att göra en insats: ATL - Lantbrukets Affärstidning. Veterinärerna Kontrollen av jordbruket brister inga brister när det gjordes kontroller i kläckerierna efter Djurrättsalliansen släppt smygtagna bilder och filmer.

Kontrollen av den ekologiska livsmedelsproduktionen inom EU har till ekologiska jordbruk, som uppgår till drygt 3 miljarder kronor om året. En tredje kontroll av jordbruket gjordes i maj.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de uppfattar att det finns brister i djurhållningen och kräver.

MORE: Politikerna duckar for pensionssystemets brister

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde