Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.8m FM

Telefonsamtal gav 100 000

opinion

Över telefonsamtal har den specialutbildade personalen på Kvinnofridslinjen tagit emot sedan starten. I "Telefonsamtal gav 100 000" fyller Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld fem år. Hittills i år har 21 samtal besvarats. I genomsnitt besvarar de specialutbildade sjuksköterskorna, barnmorskorna och socionomerna mellan 60 och 70 samtal per dag. När fall uppmärksammas i medierna ökar antalet samtal,  liksom besöken på Kvinnofridslinjens webbplats.

Allra störst är trycket i samband med skolavslutningen i juni, efter semestrarna i augusti och vid stora helger som jul och nyår. Även på julaftons morgon och på nyårsnatten, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef vid Kvinnofridslinjen. Att alla Telefonsamtal gav 100 000Telefonsamtal gav 100 000 i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under På andra plats hamnade artikeln om att Vårdförbundet kräver 10  kronor mer i månaden.

Se hela listan här! Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna. Det skriver överläkare Jan Brun i en debattartikel i dag. Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält.

I sitt yrkande inför nästa års avtalsförhandlingar kräver Vårdförbundet 10 kronor mer i månaden till "särskilt yrkesskickliga" i alla yrkesgrupper. Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. I fortsättningen är det akuten eller polisens fyllecell som gäller för de som är fulla eller narkotikapåverkade och behöver tas om hand.

Personuppgiftspolicy

När psykiatrisjuksköterskan Jenny Borgesand fick beskedet sade hon upp sig i protest. Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta.

Patienten är isolerad och personal som träffat patienten har tagits om hand. Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. En ny svensk studie visar nämligen att det inte är medicinerna i "Telefonsamtal gav 100 000" som ökar fallrisken utan den bakomliggande sjukdomen.

Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren.

Rebecca: "Det kändes skumt"

Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu har alla patienter rätt att få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Den behöver inte längre Telefonsamtal gav 100 000 göras av en läkare, utan av en person med legitimation inom vården — som en sjuksköterska. Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla verktyg för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska.

Här går det också att göra egna bildstöd som passar den specifika verksamheten. Sjuksköterskan Ingela Jakobsson har varit med och tagit fram några av de olika bildstöd som finns idag. Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar.

Använd i stället ett entydigt substansnamn för läkemedel som får bytas ut mot varandra på apotek. Det föreslår Vårdförbundet tillsammans med företrädare för läkare, apotekare med flera. Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med "Telefonsamtal gav 100 000" kronor i månaden.

Det är fyra år sedan avgiften höjdes senast. Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor. Bakom idén står Sara Nyström som studerar till sjuksköterska vid Linköpings universitet.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. Nu ersätts karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag.

De gör tummen upp för ökad lönespridning — men det finns en viss oro för hur man ska kunna bedöma vem som är "särskilt yrkesskicklig". Förhandlingschefen på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera "10 kronors frågan", men är nöjd med att fack och arbetsgivare är överens om att kompetensförsörjningen är "Telefonsamtal gav 100 000" största utmaning. När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt.

Som mest har de minskat med en fjärdedel. Telefonsamtal gav 100 000 de senaste åren har effekten avtagit. Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige.

På måndagsmorgonen var det många...

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Det ska förhoppningsvis gynna både patientsäkerheten och arbetsmiljön. En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten.

Att arbetsbelastningen var Telefonsamtal gav 100 000 hög påverkar inte myndighetens bedömning. Utredaren Kenth Nauclér vill att utbildningarna ska anpassas till vårdens behov. Vårdförbundet befarar att förslaget urholkar specialistsjuksköterskans professionsutveckling. Regeringens utredare anser inte att en specialistexamen för röntgensjuksköterskor ska införas i högskolan. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor är missnöjda.

Finansierat poker

Sverige har tagit ett nytt steg för att införa avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, efter regeringens utredning. Några finns redan på Övertorneås hälsocentral. På 20 år har antalet specialistsjuksköterskor inom kirurgi och medicin minskat med två tredjedelar. Men många kommer att vilja stanna i Telefonsamtal gav 100 000, tror Sineva Ribeiro. Vare sig det gäller chefer eller försäkringskassan ser sig Cecilia Levin som patientens guide genom sjukskrivningen. Hon är nybliven rehabkoordinator.

Arbetsgivaren har nu gått med...

Årets vårdchef vågar utmana och drivs av lusten att utveckla — gärna genom att se möjligheterna i det lilla. Vilken röntgenteknik är bäst för kvinnan, "Telefonsamtal gav 100 000" mest tillförlitligt resultat och lägst strålning för fostret? Röntgensjuksköterskan Erika Phexell forskar på olika metoder.

Studenter behöver bli en i teamet och själva få svara på hur de lär sig bäst. Det säger Årets studenthandledare, sjuksköterskan Charlotte Olsson. Vi använder kakor cookies på webbplatsen. Läs mer om kakor på Vårdfokus. Vårdfokus ges ut av Vårdförbundet. Tidningen Vårdfokus har en självständig ställning. Kontakta oss Prenumerera Lediga jobb Nyhetsbrev. Dygnet runt, året runt svarar specialutbildad personal i telefonerna på Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på Telefonsamtal gav 100 000 av regeringen.

Stödtelefonen är bemannad dygnet runt alla dagar på året. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen, och den som ringer får vara anonym. De som svarar kan ge råd och stöd och även informera om vilka nationella och lokala stödresurser som finns för våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga.

Misstänkt ebolafall – akutmottagning stängd

Klicka här för att komma till Vårdfokus Facebooksida. Du kanske också vill läsa. Det här var Vårdfokus mest lästa artiklar Sjuksköterskornas sak är vår.

Sjuksköterskor slutar efter besked om nedläggning Sahlgrenska lägger ner sin tillnyktringsenhet. Misstänkt Telefonsamtal gav 100 000 — akutmottagning stängd Akuten på lasarettet i Enköping har stängts sedan man fått in ett misstänkt fall av ebolasmitta.

Inte medicinerna som ökar fallrisken vid depression Nu ifrågasätts sambandet mellan antidepressiv medicin och ökad fallrisk som setts i tidigare studier. Nytt avtal ger barnmorskor kortare arbetstid Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och Telefonsamtal gav 100 000 mot att de jobbar mer på sommaren.

Patient har rätt till bedömning i vården inom tre dagar Från årsskiftet har vårdgarantin skärpts. Nu heter alla landsting regioner Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Egna bildstöd möjliggör samtal när språket saknas På hemsidan KomHIT flykting kan vårdpersonal gratis ladda ner enkla Telefonsamtal gav 100 000 för att kunna  kommunicera med personer som inte pratar svenska.

Det här var Vårdfokus mest lästa artiklar Att alla sjuksköterskor på iva i Torsby sade upp sig i protest blev Vårdfokus mest lästa artikel på webben under Så kan förvirringen kring utbytta läkemedel minska Risken för förväxling är stor när patienterna hela tiden får nya namn på sina läkemedelsförpackningar.

Höjd medlemsavgift i Vårdförbundet från årsskiftet Vårdförbundets kongress beslutade i somras att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Sjuksköterskornas sak är vår Sjukhusläkarföreningen på Sahlgrenska kräver att politikerna löser de stora problemen med brist på vårdplatser — och nyckeln är att skapa en arbetsmiljö som gör att sjuksköterskorna vill stanna. Sjuksköterskestudenten Sara prisas för värmetofflor Tofflor som både förebygger fall och värmer äldres frusna fötter vann stipendiet Queen Silvia Nursing Award på 50  kronor.

Karensavdrag i stället för karensdag från årsskiftet Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

Så tycker medlemmar om avtalskraven Vårdfokus har frågat några medlemmar i Vårdförbundet vad de tycker om de avtalskrav som presenterades i dag. Kalle Anka-effekten på nödsamtalen avtar När svenskarna på julafton slår sig ned i soffan för att se Kalle och hans vänner på TV minskar plötsligt antalet nödsamtal till kraftigt.

Smer vill se granskning av åldersbedömningar Statens medicinsk-etiska råd vill att regeringen tillsätter en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningar som görs på unga människor som söker asyl i Sverige.

Robot tar över beredning av cytostatika Som första sjukhus i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala installerat en robot för beredning av cytostatika. Kritiseras för att inte ha undersökt patienten på plats En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten.

Röntgensjuksköterskor på undantag i utredning. Ny avancerad roll finns redan i Övertorneå. Vad hände med Ygemans utlovade 80 utvisningar? debrarecipes.info Hennes fejkade samtal på Twitter gav upphov till Twitter-taggen . När du lyfte luren föll det till omkring Ohm, och då ramlade luckan ner. Ibland. På mindre än en minut blev den åriga kvinnan av med kronor. Jag Telefonsamtal gav 100 000 honom dumt nog svarskoden till internetbanken och Vågar berätta Den åriga kvinnan väcktes av Telefonsamtal gav 100 000 telefonsamtal där en man krävde.

Polisen medverkade och gav målsäganden råd vid telefonsamtalet. på väg därifrån med ett kuvert som han trodde innehöll kronor.

MORE: Begavade ungdomar dricker och roker pa oftare

MORE: Abbot 3000 anstallda ska bort

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde