Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.9m FM

Finska konsumentpriser steg

opinion

De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i juli jämfört med julii juni var ökningstakten 1,1 procent. I juli inverkade högre priser inom huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången med 0,4 procentenheter uppåt.

Lägre priser inom huvudgrupperna inventarier, hushållsutrustning o rutinunderhållkommunikationer samt restauranger och hotell motverkade uppgången med 0,1 procentenheter nedåt vardera. Från juni till juli steg Finska konsumentpriser steg med i genomsnitt 0,4 procent.

Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder inflation åren — De finländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i juli jämfört med juli i juni var inflationstakten 1,2 procent. I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter och bensin samt högre kostnader för grundläggande renoveringar.

Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att dagvårdsavgifterna gick ned och ersättningsgilla receptbelagda läkemedelmobiltelefonerfritidskläder och Finska konsumentpriser steg blev billigare. Från juni till juli var förändringen av konsumentpriserna -0,1 procent.

Finlands konsumentpriser steg 0,2 procent...

I juli steg de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 2,1 procent, vilket är oförändrat sedan juni. Till den totala uppgången sedan juli bidrog främst högre boendekostnader med 0,9 procentenheter uppåtvarav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el. Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

Från juni till juli steg konsumentpriserna Finska konsumentpriser steg i genomsnitt 0,5 procent. Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på paketresor med 0,3 procentenheter.

Finlands konsumentpriser steg 0,2 procent...

Harmoniserat index för konsumentpriser HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna omfattar 19 medlemsländer var i juli 2,1 procent 2,0 procent i juni och för EU länderna EICP omfattar Finska konsumentpriser steg medlemsländer 2,2 procent 2,1 procent i juni.

Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,4 procent 1,2 procent i juni och Sveriges 2,2 procent 2,1 procent i juni. Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten med 3,3 procent och Grekland den långsammaste med 0,8 procent.

För G20 består av 19 större ekonomier samt EU var ökningstakten i juni ca 3,1 procent 2,9 procent i maj. Även indexets viktstruktur och varukorg, som är med i prisuppföljningen, har uppdaterats för att motsvara konsumtionen för det nya basåret. Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de "Finska konsumentpriser steg" korrekta.

Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Ålands statistik- och utredningsbyrå Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn Postadress: Inflationstakten 1,5 procent i juli De åländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i juli jämfört med julii juni var ökningstakten 1,1 procent. Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder diagram.

Finlands konsumentpriser steg 0,1 procent...

Konsumentprisindex juli PDF. Jord- och skogsbruk, fiske.

Finlands konsumentpriser steg 0,1 procent...

Till toppen av sidan. De åländska konsumentpriserna steg med 1,6 procent i juli jämfört med juli De finländska konsumentpriserna steg i juli med i genomsnitt 0,5 procent. STOCKHOLM (Direkt) Finlands konsumentpriser steg 0,2 procent i september jämfört med månaden före.

Jämfört med samma månad. De finländska konsumentpriserna steg med 1,4 procent i juli jämfört Finska konsumentpriser steg juli (i juni var inflationstakten 1,2 procent). I juli steg.

MORE: Edwards fortsatter med tresteg

MORE: Sma framsteg pa klimatmote

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde