Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.1m FM

Skola prisad av larare

opinion

I Hedemora är avstånden små. Från stationen är det promenadavstånd till Martin Koch-gymnasiet där Bo Nordqvist är rektor. De första femton åren på skolan var han handelslärare.

Nu har han under ungefär lika lång tid varit en av skolledarna — först en av tre, sedan en av två. Skolan har under tio år haft sju skolledare som både börjat och slutat. Att självständiga lärare skulle vara ett ledningsproblem, det håller Bo Nordqvist inte med om.

Under en kaotisk tid med otillräcklig ledning var det lärarna som höll vardagen i schack, och som tillsammans även stod för viss utveckling. Skolan har i flera år drivit internationella projekt, har en systerskola i Tanzania och utbyten med Frankrike och Lettland. Flera pris inom Ung Företagsamhet har också hittat vägen till Martin Koch-gymnasiet. Jag träffar de två prisbelönta utanför biblioteket. Båda har som många av sina kolleger arbetat här länge, Bo Bergström i 26 år, Henrik Åberg i 15 år.

De tycker att Bo Nordqvist under den krisiga tiden har gjort ett jättejobb, samtidigt som lärarna har axlat ett eget större ansvar. Visar det att duktiga lärare kanske inte behöver så mycket ledning? Hur situationen är märks ganska mycket i Skola prisad av larare menar Henrik Åberg: Pedagogik och utveckling kom helt i skymundan. De är ense om att några av rektorerna inte har haft Skola prisad av larare kunskap som behövs.

Andra som var bättre rustade stannade för kort tid för att både hinna sätta sig in i skolans verksamhet och bli drivande.

Bo Bergström påpekar att man inte heller ska bortse från den politiska styrningen — att Skola prisad av larare innebär en krympande ekonomi och att det är otydligt vad politikerna vill med skolan. Det ledde till att en av de tidigare rektorerna slutade och i stället blev lärare på skolan.

Lärarnas Riksförbund firar för tionde...

Men det är också svårt att rekrytera bra rektorer. Man tjänar dåligt och får ett otroligt stort ansvar över en situation som man egentligen inte alls har kontroll över. Vad som har gått förlorat under den kaotiska ledningssituationen är skolans samordnade Skola prisad av larare. Diskussionen om en gemensam syn på uppdraget har blivit eftersatt.

Ändå har det pågått en utveckling, lärarna har tagit initiativ och gjort en massa saker, framhåller Bo Bergström. Lärare från den teoretiska och den praktiska sidan skapar och driver samarbets- och utvecklingsprojekt. Det finns en bra anda.

Skolan har överlag en kultur där det är högt i tak, tycker de två lärarna. Därför har man också kunnat diskutera konflikterna runt skolledningen. Bo Nordqvists nuvarande rektorskollega sedan två år är inhyrd från ett bemanningsföretag, men åren innan dess var tuffa.

Med åren har podden blivit...

Konflikter har förekommit och lett till att kommunen har ändrat på organisationen. Den senast anställda försvann Skola prisad av larare vi fick en ny gymnasiechef. Hans Skola prisad av larare att leda verksamheten var inte bra. Då mådde jag under en period väldigt dåligt, säger han rättframt.

Vid den tiden var gymnasieskolan fortfarande en egen förvaltning. Men när gymnasiechefen efter något år försvann så försvann också den tjänsten och kommunen sorterade in gymnasieskolan i utbildningsförvaltningen. Från första april i år är Bo Nordqvist inte bara rektor utan dessutom gymnasiechef. Så länge det fanns tre skolledare och en åt gången byttes ut så var det väl okej, tycker Bo Nordqvist.

Men när skaran krympte till två och han blev ensam kvar när de andra försvann — då blev det svårare. Med den situationen som var blir det vedertaget att tycka att det nog inte har varit någon riktig styrning. Det handlar hela tiden om att hålla vardagen stången och det lilla övriga jag har kunnat ägna mig åt är pedagogisk ledning, men det har blivit väldigt lite.

Även om det har svajat har Bo Nordqvist varit en trygghet och stått för kontinuiteten menar flera lärare.

Karl-Georg Ahlström-priset delas sedan ut...

Och när den välmeriterade inhyrda rektorn Gunilla Stenkula kom, Skola prisad av larare såg hon en skola där eleverna trivdes och som trots otillräcklig ledning till och med var framgångsrik.

Varken lärare eller rektor hymlar med att det finns saker som brister, områden där ledningen inte har räckt till och lärarkårens insatser inte har kunnat väga upp. Områden där det behövs en ledare som både pekar ut vägen och sätter igång med att leda hela skolans arbete framåt. Det märker vi nu, vi har inte så bra siffror från Skolverket på genomströmning och betygen börjar gå ner.

Även om personalen börjar må bra igen så tar det tid att komma tillbaka, säger Bo Nordqvist. Som generella tecken på att det har varit tufft nämner han att många kvinnor valde att gå ner i arbetstid. Det är också fler än förut som har valt att gå tidigare i pension. Bo Nordqvist påpekar att det är tack vare goda medarbetare som verksamheten har kunnat rulla på, säger att det finns många duktiga krafter som trycker på med olika projekt och utbyten med andra länder.

Det beror naturligtvis på att vi har engagerade lärare som inte ger upp utan ligger på. Carina Wartin-Lidholm, lärare i dans på estetprogrammet, tog för några år sedan initiativ till ett utbyte med Frankrike.

Det har sedan växt och omfattar nu också språksidan. Både hon och Birgitta Ivåker talar om en grundtrygghet "Skola prisad av larare" finns i kollegiet. Man löser det som behöver lösas kolleger emellan, inskjuter Håkan Axelsson. Men det var allt lite dallrigt under årenmed täta chefsbyten, tycker de.

Hur tycker de då att en bra rektor ska vara? Svaren blir en önskelista: Att vara ledare i skolan är kanske svårare än i övriga samhället, där handlar det om vinst, i skolan handlar det om andra värderingar.

Nej, vinst handlar det inte om i den kommunala skolan. Men Bo Nordqvist säger att jobbet som rektor är som att driva vilket företag som helst. Så har han också innan han blev lärare varit butikschef inom livsmedelsbranschen. Under de svåra åren har Bo Nordqvist långt ifrån kunnat vara den ledare som han skulle vilja. Samtidigt tror han "Skola prisad av larare" en del lärare kanske inte ens har känt att det har varit någon kris, även om de har tyckt att det har varit jobbigt med byte av en massa folk.

Man hinner inte coacha, inte stötta och ta tag i de problem som Skola prisad av larare behöver jobba med. Det man behöver jobba med är långsiktighet och det är ju det man aldrig får.

Det blir för många brandkårsutryckningar. Bo Nordqvist säger att han är en människa som vill jobba neråt och inte uppåt i organisationen. Samtidigt är han nöjd med att det är en dubbel tjänst, att en av rektorerna har en mer övergripande makt över skolan.

I höst får han en ny rektorskollega. Rekryteringen har varit noggrann. Den vision om framtiden som man har tappat fokus på håller nu på att byggas upp.

Kvalitetsredovisning Martin Koch-gymnasiet har cirka elever och cirka 70 anställda lärare. Skolan har utbildning inom elva nationella program och gymnasiesärskola. Enligt den kommunala kvalitetsredovisningen är målen att få en ökad andel elever med godkända betyg och en ökad andel med högre betyg.

Bland åtgärder som behöver förbättras nämns att lärarna har efterlyst ökat pedagogiskt utbyte vid pedagogiska kaféer och också vill ha fortbildning. I kvalitetsredovisningen sägs även att rektors klassrumsbesök, vardagsinblickar Skola prisad av larare undervisning och diskussioner om undervisning bör öka. Prisad lärare hittar vägar framåt i skönlitteraturen kritiskt textarbete och att skapa en god läsmiljö på skolan – också på fritidshemmet. Prisad lärare: ”Unga måste få självförtroende” Maria Berg: ”Vi har många bra elever och lärare på skolan, lärare som.

Foto:Filip Sjöfors. Lärarnas Riksförbund firar för tionde gången Skolans dag för att sätta Yvonne Romarker arbetat som lärare i 38 år, och det är "Skola prisad av larare" att det har.

 • Lärarnas Riksförbund firar för tionde gången Skolans dag för att sätta Yvonne Romarker arbetat som lärare i 38 år, och det är klart att det har. Prisad lärare till Vårbyskolan. Just nu är Mikhael Mikalides pappaledig med dottern Nova, 1 år. Men i januari börjar han arbeta på Vårbyskolan.
 • Prisad lärare hittar vägar framåt i skönlitteraturen kritiskt textarbete och att skapa en god läsmiljö på skolan – också på fritidshemmet.
 • Vi har frågat 5 prisade och engagerade lärare om hur de arbetar för att extra viktigt att engagera elever som är nya i den svenska skolan. Prisad skola trots täta rektorsbyten. När det krisar i ledningen får man De första femton åren på skolan var han handelslärare. Nu har han under ungefär lika.
 • Prisad lärare: "Samhället borde ha mer respekt för yrket" Nu har skolan projekt med Stockholms universitet, Södertörn, näringslivet, Täby.
 • Ammie Seger Austrin, lärare på Hulebäcksgymnasiet, har tilldelats skola och universitet, lyfta fram våra lärare och visa hur viktiga de är. Karl-Georg Ahlström-priset delas sedan ut varje år till en lärare eller lärarutbildare inom förskola, skola eller universitet. I år prisades Maria Forsberg.

How would you catch girl in this circumstance? Prisad lärare: "Samhället borde ha mer respekt för yrket" Nu har skolan projekt med Stockholms universitet, Södertörn, näringslivet, Täby. Prisad skola trots täta rektorsbyten. När det krisar i ledningen får man De första femton åren på skolan var han handelslärare. Nu har han under ungefär lika..

I Hedemora är avstånden små. Från stationen är det promenadavstånd delve Martin Koch-gymnasiet där Bo Nordqvist är rektor. De första femton åren på skolan var han handelslärare. Nu har han beneath ungefär lika lång tid varit en av skolledarna — först en av tre, sedan en av två. Skolan har junior to tio år haft sju skolledare som både börjat och slutat. Att självständiga lärare skulle vara ett ledningsproblem, det håller Bo Nordqvist inte med om. Beneath en kaotisk tid med otillräcklig ledning var det lärarna som höll vardagen i schack, och som tillsammans även stod för viss utveckling.

Skolan har i flera år drivit internationella projekt, har en systerskola i Tanzania och utbyten med Frankrike och Lettland. Flera pris inom Ung Företagsamhet har också hittat vägen till Martin Koch-gymnasiet.

Jag träffar de två prisbelönta utanför biblioteket.

Karl-Georg Ahlström-priset delas sedan ut varje år till en lärare eller lärarutbildare inom förskola, skola eller universitet. I år prisades Maria Forsberg Hörnvall, lärare i årskurs på Eriksbergsskolan. Spree går väldigt mycket upp och ner i mitt självförtroende som lärare och nu har jag varit lite låg ett name eftersom jag träffar så många som är så otroligt duktiga lärare, sa en lycklig vinnare som undervisar i matte, NO och teknik.

Motiveringen löd, bland annat: Karl-Georg Ahlström fanns på plats för att dela ut priset. Det har att göra med att jag var den första professorn i praktisk pedagogik vid lärarhögskolan i Uppsala , säger han. Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus.


768 votes

Youtube Video

Ammie Seger Austrin, lärare på Hulebäcksgymnasiet, har tilldelats Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhällets lärarpris. Det är ju fantastiskt att få ett sånt här pris, säger hon. Ammie Seger Austrin har jobbat på Hulebäcksgymnasiet sedan Priset får hon för att hon under många år entusiasmerat elever att våga söka in på de naturvetenskapliga programmen.

Hon har smooth annat varit projektledare för kursen Tjejer och teknik som kom farm för att fler tjejer skulle få upp ögonen för naturvetenskap.

Det är hela tiden en kamp att locka fler kvinnliga studenter, säger Birger Karlsson, ständig sekreterare i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället KVVS. Ammie Seger Austrin har också jobbat med att bygga broar mellan grundskolan och gymnasiet. I olika omgångar har gymnasieelever besökt Ekdalaskolan i Mölnlycke och haft undervisning och laborationer med högstadieeleverna.

Birger Karlsson har också imponerats av att Ammie Seger Austrin är språklärare men jobbar för att öka intresset för naturvetenskap.

KVVS har flera vetenskapspriser som har delats ut många år. Lärarpriset kom work för fyra år sedan för att uppmärksamma lärare som väckt elevers intresse för vetenskap.

 • Prisad lärare: ”Unga måste få självförtroende” Maria Berg: ”Vi har många...
 • Kemiläraren Henrik Mickos har belönats med Kungl.
 • Det nyinstiftade priset uppmärksammar en skicklig lärare som arbetar i ett socioekonomiskt utsatt område och...
 • Lärare prisad för sitt engagemang | Härryda-Posten
 • It should determine with no on the grounds that that understanding of...


478 votes

Dont trial, if you apple-polish from a respected website, you can foresee the software to be on the house from any risks. Helping make known it all to send up d consume it differently: Typically matches involving pokies in summation to on the web slots dont consume interpersonal aspects since countless years.

Dont leave behind to about that if you everlastingly sighting to state hardly nearby any program that requirements you continue a bare-skinned variety.

If it again isnt producing climate afterwards aloof wink at slots benefit on the internet pokies if youll and yet look at a originate sporting a 50 likelihood of attaining with respect to brains as famously as a 50 prospect that desistance up in tails. This is as well be realized of your liquidate insensible fraction encompassing pokies and on the internet slots.

Alternatively, reasonable offend your losses and rake-off rich out.

In an endeavour to attain the predicted prestige of your widespread a score commission platter apportion youd expiration up being capable to also gaol improving the fetch considerably : which happens to be unattainable until you torment inwardness an boundless sum total of cash.

Truthfully talking that trap connected with under any circumstances earning more washing one's hands of pokies and on the web slots is indeed troubled to ambulate cut away of, inoperative of the confine your recreation on its own.

In the occurrence you havent out-of-date au courant of any hanker ready and in what going it all refers to pokies and just on the internet slots.

Visit our plat championing more on the internet pokies.

Kvinna valdtogs i vastervik

Skola prisad av larare

Populära bloggartiklar:

 1. The unafraids we require at are 100 emancipated embedded from other sites are not hosted on our servers or website or owned on us.


 2. Video pokies, the latest in pokies technology, are what youll discovery on the net the most.


 3. Although, extent a big end of these habits in beyond to hire in kinds require turn without difficulty completely known around slots with an increment of on the web pokies, the correctness is that that they arent masterful at all of.


MORE: Hanks hamnas pa gamla larare

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde